Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیلی از ساختار صنعت در استان اصفهان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 109 تا 136)

کلید واژه های ماشینی : صنایع، صنعت، استان، استان اصفهان، روش تحلیل عاملی صنایع استان، ساختار صنعت در استان اصفهان، تولید، ساختار صنعت، صنایع همگن، اقتصادی

شرایط فعلی حاکم بر بخش صنعت کشور حاکی از این واقعیت است که ساختار فعلی قادر به ایفای نقش کلیدی خویش، یعنی توسعه اقتصادی، نمی‌باشد؛ بنابراین می‌بایست ساختار صنعتی کشور کارامدتر از شرایط موجود عمل نماید تا بتواند موجبات گسترش صادرات و در نهایت رشد و توسعه پایدار اقتصادی را فراهم نماید که این مقصود نیز جز در سایه شناخت قابلیت‌های صنعتی کشور، به ویژه در سطح استان‌ها، حاصل نخواهد شد. در همین راستا، در نوشتار حاضر، براساس شاخص‌های چندگانه و تکنیک‌های منطقه‌ای «تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی» قابلیت‌ها و توانمندی‌های استان اصفهان در بخش صنعت به تفکیک کدهای چهاررقمی ISIC ویرایش سوم برای مقاطع زمانی 1373 و 1376 تعیین گشته و نتایج به دست آمده تحلیل گردیده‌اند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که ساختار صنعت استان اصفهان بسیار متنوع می‌باشد و بدلیل عدم تمرکز بر روی صنایع اولویت‌دار این استان، بهره‌برداری بهینه از منابع و ظرفیت‌ها و کارایی اقتصادی را عملا غیرممکن ساخته است.

خلاصه ماشینی:

"جدول 4- فعالیت‌های صنعتی غیرهمگن استان ـ سال 1376شمارهکد فعالیتنام فعالیتحد اقل فاصله12222فعالیت های خدماتی مربوط به چاپ6/0522320تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده5/2232710تولید محصولات اولیه آهن و فولاد6/03 مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از اطلاعات صنایع همگن، مجددا روش تحلیل عاملی اجرا گردیده است که هفت فاکتور، مقادیر ویژه بزرگتر از یک داشته و در مجموع، حدود 2/80 درصد از تغییرات شاخص‌های اولیه را توضیح می‌دهند؛ لذا براساس معیار کیسر به عنوان بهترین ترکیبات خطی شاخص‌های اولیه شناسایی و نمره‌های عاملی آنها محاسبه و بر همان اساس حد مطلوب برخورداری (Cio) تعیین گردیده است. [27] در واقع تقسیم‌بندی صنایع استان به گروه‌های چهارگانه براساس فراوانی نسبی تراکمی درجات برخورداری حاصل از روش تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی با توجه به رتبه هر فعالیت،‌ هرچند مبین جایگاه و اهمیت صنایع مختلف در ساختار صنعت استان می‌باشد، لیکن استنتاج قطعی نیازمند روشنگری‌های بیشتری است؛ بر همین اساس، در ادامه، با استناد به یافته‌های حاصل از اجرای روش تلفیقی و به منظور قضاوت قطعی در مورد جایگاه صنایع مختلف استان و چگونگی تغییرات آن، صنایعی مورد تأکید قرار می‌گیرد که در هر دو مقطع مورد مطالعه عملکرد نسبتا با ثبات‌تری داشته‌اند؛ لذا ضمن تشریح چگونگی تغییر ترکیب صنایع غیرهمگن، مشترکات اولویت‌های چهارگانه حاصل از روش تلفیقی به همراه رتبه‌های آنها در قالب جداول مختلف ارایه و چگونگی تغییر جایگاه صنایع مختلف تشریح خواهد شد تا از این طریق ابزار مناسب جهت انجام تحلیل مقایسه‌ای از وضعیت این دسته از صنایع استان فراهم گردد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.