Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل زمانی - مکانی آسیب های اجتماعی مرتبط با مواد مخدر (مطالعه ی موردی: منطقه ی 12 شهر تهران)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 95 تا 116)

تحلیل فضایی آسیب­های اجتماعی شهری به شناسایی الگوهای رفتار مجرمانه، کشف کانون­های آسیب‌خیز و در نهایت به تغییر این شرایط و خلق فضاهای مقاوم در برابر آسیب­های اجتماعی و رفع آسیب­های شهری کمک می­کند. در واقع، توجه به مکان، به عنوان عامل بی واسطه در وقوع آسیب­های اجتماعی، در مقایسه با عوامل فردی یا ساختاری این امکان را محقق می­سازد تا راهکارهای عملی­تری برای پیشگیری از آسیب­های اجتماعی ارایه شود. براساس آمار رسمی، میزان جرایم ارتکابی منطقه 12 که به تهران عهد ناصری شهرت دارد، بسیار بیش از سایر مناطق شهر تهران است. بنابراین افزایش آسیب­های اجتماعی در کنار آسیب­های کالبدی از جمله مسایل و معضلات این منطقه در مقطع کنونی است و این محدوده را از نظر ناهنجاری­های اجتماعی دچار مشکل جدی نموده است و دستیابی به راهکارهایی برای کنترل و مقابله با این ناهنجاری را ضروری ساخته است. بر همین اساس، این پژوهش با هدف تحلیل زمانی- مکانی جرایم شهری، جرایم مرتبط با مواد در منطقه 12 کلانشهر تهران انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است و به منظور تحلیل زمانی- مکانی جرایم مرتبط با مواد مخدر در منطقه 12 شهر تهران، از آزمون­های آماری مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، آزمون خوشه‌بندی، شاخص‌های نزدیک‌ترین همسایه و آزمون تراکم کرنل در محیط سامانه­های اطلاعات جغرافیایی­ (GIS) ­ استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، مجموع جرایم مرتبط با مواد است که در سال 1387 در محدوده منطقه 12 شهر تهران به وقوع پیوسته است و به عنوان نمونه آماری، 88 فقره از جرایم مرتبط با مواد اتفاق افتاده منطقه 12 شهرداری تهران بررسی شده است. بررسی الگوی فضایی جرایم مرتبط با مواد مخدر نشان می­دهد، این جرایم از الگوی خوشه­ای و متمرکز پیروی می­کند و تحلیل زمانی روزهای هفته و ساعات شبانه روز این جرایم نشان می‌دهد زمان اوج و مرکز ثقل زمانی وقوع این جرایم در ساعت 13 و در روز چهارشنبه با فراوانی 10-8 رویداد آسیب اجتماعی در این ساعت و روز می­باشد. همچنین، بررسی پراکندگی مکان­های وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدر در منطقه 12 نشان می­دهد، میدان محمدیه (اعدام) در جنوب غربی منطقه 12 و همچنین میدان استقلال در شمال غربی این منطقه کانون­های اصلی ارتکاب جرایم مرتبط با مواد می‌باشند.

خلاصه ماشینی:

"به کمک این آزمون، نحوة پراکنش الگوهای بزهکاری در محدودة مورد مطالعه بررسی شده است که آیا داده‌های مجرمانه توزیع خوشه‌ای 2 دارند و آیا کانون جرم‌خیز در این محدوده شکل گرفته است؟ Nearest Neighbor Index (NNI) Clustered جدول 2- نتایج تحلیل شاخص نزدیک‌ترین همسایه جرایم مرتبط با مواد مخدر در منطقة 12 شهر تهران ردیف جرم شاخص نزدیک ترین همسایه نمره Z 1 خرید و فروش تریاک 5/0 6- 2 خرید و فروش مواد صنعتی 99/0 04/0- 3 خرید و فروش هروئین 34/1 61/1 4 خرید و فروش حشیش 37/1 2 5 خرید و فروش سایر مواد 64/0 22/2- 6 سوء مصرف 27/3 53/7 7 کل جرایم 62/0 62/7- مأخذ: محاسبات نگارندگان میزان شاخص نزدیک‌ترین همسایه در پراکندگی کل جرایم مرتبط با مواد مخدر در منطقة 12 شهر تهران (88 فقره بزه) برابر 62/0 می‌باشد. از سوی دیگر این شیوه به درک و فهم مجموعه عوامل و شرایط مکانی، زمانی و اجتماعی که منتهی به شکل‌گیری محدوده‌های فوق شده است، کمک می‌نماید و با استفاده از نتایج این مطالعه می‌توان از شکل‌گیری محدوده‌های آلوده در آینده پیشگیری نمود و یا مناطقی را که در آینده احتمال آلودگی آنها زیاد است را شناسایی و تحت کنترل درآورد و از آنجا که الگوهای فضایی توزیع بزهکاری تحت تأثیر نوع کاربری اراضی و ویژگی های کالبدی یا جمعیتی می‌باشد و این عوامل در شکل‌گیری کانون‌های جرم‌خیز تأثیر می‌گذارد، لذا با تحلیل‌های فضایی آسیب‌های اجتماعی می‌توان نسبت به تغییر این شرایط و ویژگی‌ها، احیاء و طراحی مجدد فضاها اقدام نمود و از طرفی برخی موانع و شرایط بازدارنده برای ارتکاب آسیب‌های اجتماعی را ایجاد نمود تا بدین وسیله ضمن افزایش سطح امنیت اجتماعی، در استفاده از امکانات و منابع صرفه‌جویی شود و جامعه نیز سهل‌تر راه سلامت را در پیش گیرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.