Skip to main content
فهرست مقالات

کارنامه: نوشته اند به زر، کارنامه پژوهشی دکتر علی رواقی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : کارنامۀ پژوهشی دکتر علی رواقی، شاهنامه، زرکارنامۀ پژوهشی دکتر علی رواقی، نقد کتاب، زبان فارسی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دکتر علی رواقی در سال، قرآن، دکتری زبان و ادبیات فارسی، فرهنگی

خلاصه ماشینی:

"کارنامهنوشته‌اند به زرکارنامۀ پژوهشی دکتر علی رواقی (به تصویر صفحه مراجعه شود)دکتر علی رواقی در سال 1320،در مشهد به دنیا آمد. در سال 1344دورۀ کارشناسی زبان و ادبیات فاسی را در دانشگاه فردوسی مشهد بهپایان رساند و از سال 1344 تحصیلات خود را در دوره‌های کارشناسیارشد و سپس،دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران،پی گرفتو در سال 1353،به دریافت دانشنامۀ دکتری نایل آمد. در دورۀ دکتری نیز،اشتقاقفعل در زبان فارسی را به عنوان زمینۀ پژوهشی پایان‌نامۀ خود برگزیدو به راهنمایی و مشاورۀ استادان دکتر پرویز ناتل خانلری و دکتر مهدیمحقق به انجام رساند. دکتر رواقی،تکاپوهای خود را زیر نظر دکتر خانلری،درمجلۀ سخن و بنیاد فرهنگ ایران آغاز کرد و سپس،به گروه علمیبنیاد شاهنامۀ فردوسی،به سرپرستی استاد مجتبی مینوی پیوست وپژوهش‌های خود را در گسترۀ زبان فارسی،بر شناخت زبان شاهنامهو رمزگایی از واژگان ناشناختۀ فارسی نوین،به ویژه،در دورۀتکوین آن،استوار ساخت. دکتر رواقی از سال 1348 به تدریس در دانشگاه تهران پرداخت و کارسال 1353 به استادیاری زبان فارسی در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانیدانشگاه تهران برگزیده شد و سال 1382،هنگامی که دانشکدۀ ادبیاتسخت رو به تهی شدن از نسل استادان دانش آموختۀ زبان فارسی دهه‌هایسی،چهل و پنجاه،(وشصت)گذاشته بود؛رخت استادی دانشکده ادبیاترا آویخت؛تا یکسره،در پژوهشگاه شخصی خود با همکاری شماری ازدانشجویان و دانش‌آموختگان،پژوهش‌های بنیادی‌اش را در گسترۀ زبانفارسی و فرهنگی ایرانی دنبال کند. وی از سال 1369 تاکنون،عضوپیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی بوده است. چند برگ از تفسیر قرآن عظیم:ترجمۀ قرآن از منابع لغات اصیلفارسی(نقد کتاب). سال بیست و هفتم،شمارۀ اول(شمارۀ مسلسل307)،فروردین ماه 1353. سال بیست و هفتم،شمارۀ دوم(شمارۀ مسلسل 308)،اردیبهشت ماه 1353."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.