Skip to main content
فهرست مقالات

یادداشت ها و اندیشه ها: زبان و هستی شعورمند

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : زبان ، اندیشه ، گفتمان ، مدرنیسم ، ادب ، اجتماعی ، مردم ، پست‌مدرنیسم ، سیاسی ، ذهن

خلاصه ماشینی:

"نویسنده کتاب ارزشمند گفتمان ادبیات سیاسی ایران(1380)،علی‌اکبر امینی،در مقدمه کتابش ضمن آنکه بر گفتمان سیاسی و اجتماعی برخی از بزرگانادب فارسی نظری می‌اندازد،می‌گوید«قدرت امروز بیش از هر زمان دیگرخود را در پشت گفتمان و زبان و کلام پنهان می‌کند»و نتیجه می‌گیرد«برهمه پژوهشگران علم سیاست و علوم اجتماعی-لازم است که وارد اینگونه مباحث شده و جنبه‌های گوناگون این ادبیات غریب را از منظر اجتماعی،انسانی،سیاسی،فلسفی،عرفانی و زیباشناختی به نقد و تفسیر بکشند»(ص13). و تودۀ مردم یاد می‌گیرند چگونه رفتار فردی و اجتماعی خود رابا مفاهیم القایی این زبان مطابقت داده به آهنگ آن برقصند بدون آنکه برحرکاتی که انجام می‌دهند شعور داشته باشند،یا بر صدق گفتار و کردارشانایمان،اما سبک‌شناسی با کاربرد زبانشناسی در بررسی ادبیات سروکار دارد. در این حالت،دو رویۀ موضوع مورد بحث با یکدیگر رابطه تکمیلی خواهند داشت،و نهجانشینی و در صورت وجود اختلاف آراء،منازعه،نه بر سر ماهیت قضیه کهدرباره درجۀ اهمیت یکی از دو جنبه آن خواهد بود،و ناچار خواهیم پذیرفت کهصورت حامل معنا،و معنا از قبل صورت متحیز می‌شود؛زبان محمل اندیشه،و اندیشه مایۀ توسع زبان می‌باشد؛نظام زبانی به رفتار زبانی معنا می‌بخشد،ورفتار زبانی از گذار قواعد/نظام زبانی مفهوم می‌شود؛ذهن جامعه را می‌سازد،و جامعه موجب بالندگی ذهن می‌شود. بستر تاریخی-فرهنگی ذهن انسان از قرن هفده و هجده میلادی به این سو از مسائل بحث‌انگیز در میانفلاسفه رابطه میان ذهن و ادراک جهان برونی بوده است،این که آیا دانشانسان،همان‌گونه که تجربه گرایانی مانند لاک22،هیوم23و بر کلی24می‌پنداشتند حاصل تجربه است و ذهن صرفا وظیفه ثابت ادراکات حسیرا برعهده دارد4و یا این که به باور خردگرایان،به ویژه دکارت،ادراک جهانخارج بر حسب مکانیسم‌های فطری،و یا به قولی به مدد انگاره‌های ذاتی/معرفت ازلی صورت می‌گیرد و ذهن تنها منبع دانش می‌باشد.."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.