Skip to main content
فهرست مقالات

نقد و بررسی کتاب: نگاهی به گزیده شاهنامه فردوسی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : شاهنامه، گزیدۀ شاهنامۀ فردوسی، جیحونی، تصحیح، استاد، گزیدۀشاهنامۀ فردوسی دکتر عزیز، کتاب، فرهنگ، استاد جیحونی، ضبط

خلاصه ماشینی:

"نقد و بررسی کتابنگاهی به گزیدۀشاهنامۀ فردوسیدکتر عزیز الله جوینی(*) (به تصویر صفحه مراجعه شود)گزیدۀ شاهنامۀ فردوسیتصحیح و گزینش:مصطفی جیحونیتهران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،گزیدۀ شاهنامۀ فردوسی در بردارندۀ زبدۀ سروده‌های حکیم ابو القاسمفردوسی است،که با تصحیح و گزینش استاد مصطفی جیحونی بهچاپ رسیده است. پس هرگاه کسی فقط همین کتاب را دیده باشد نمی‌داند که شیوۀ کار استاد در گزینش دست‌نوشته و یا متن چگونهبوده،لیکن ایشان در صفحه پیشگفتار خود اشاره به این مطلبکرده که«بنا به پیشنهاد جوان دانشمند شاهنامه پژوه جناب آقایسجاد آیدنلو که در کتاب ماه ادبیات و فلسفه(سال چهارم،شمارهدوازدهم،مهر 1380)مقاله‌ای در معرفی و نقد شاهنامه به تصحیحاین جناب قلمی فرموده‌اند،در طرز تلفظ یک واژه و خواندن یکمصراع تغییر داده‌ام؛تلفظ کردم(اهتوخوشی)را به پیشنهاد ایشانکه مبتنی بر نظر شادروان دکتر احمد تفضلی است به(اهتوخوشی)گردانده‌ام(داستان 5،بیت 18)... مثلا«کزین»که در بیت آغازین شاهنامه آمده در کتاب گزیدۀ ایشان«که زین»نوشته شده است،مانند:{Sبه نام خداوند جان و خرد#کزین برتر اندیشه برنگذردS}که در فرهنگ ناظم‌الاطباء گوید:کزین؛مخفف«که از این»است و در لغتنامۀ دهخدا نیز همین را آورده و اشاره به همین بیتشاهنامه کرده است. »آقای سجاد آیدنلو بیتی از شاهنامه پنج جلدی استادجیحونی نقل کرده(جیحونی 765/1746/4)،مانند:{Sاگر چرخ را تاج مدری بدی#همانا که مدریش کسی بدیS}و گفته‌اند:درباره این بیت که در نسخه‌هابه صورت‌های گوناگون و نامفهوم آمده استو جزء بیت‌های دشوار شاهنامه به شمار می‌رودپس از گزینش ضبطی که ملاحظه می‌شود،نوشته‌اند(یعنی آقای جیحونی):«تا پیدا شدنتحلیلی بهتر نگارنده پیشنهاد می‌کند که در اینبتی(مدری)پذیرفته شود و چنین می‌پندارمکه فردوسی آن را به گونه‌ای(مدار)و به معنای(مرکز)و(محور)و(رکن)به کار برده باشد..."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.