Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل بر رفتار رهبر نظامی گذشته، حال و آینده/ دیوید، ون فلیت، گری/ ا- یوگل (2)

مترجم:

(24 صفحه - از 55 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : رفتار ، یوکل ، طبقه‌بندی ، طبقه‌بندی ساده‌انگارانه رفتار رهبر ، رفتار رهبر ، آینده ، رفتار رهبر نظامی ، رهبری نظامی ، همبستگی ، پرسشنامه‌ای

تحقیقات در زمینه رهبری، دو نارسایی عمده:یکی طبقه بندی ساده انگارانه رفتار رهبر به وظیفه-مدار و دیگری روش شناسی پرسشنامه‌ای همبستگی داشته و تلاشهای قبلی در بر طرف کردن این نارساییها با موفقیت همراه نبوده است.در میان طبقه بندیهای گوناگون ارائه شده در این زمینه، مدل یوکل برتریهای قابل توجهی بویژه برای بحث در زمینه رهبری نظامی دارد.طبقه بندی یوکل حاصل ششش سال تحقیق تجربی و منظم با استفاده از روشهای چندگانه بوده و دو نارسایی یادشده را نیز برطرف نموده است.ما اخیرا این طبقه‌بندی را در مورد رهبری نظامی در عمل مورد آزمایش قرار دادیم.نتایج این آزمایش از روایی و پایایی زیادی برخوردار بوده و مؤید مناسب بودن مدل یوکل برای مطالعه رهبران نظامی است.این تحقیق و تقربیا تمامی تحقیقات رهبری با گذشته و حال سرو کار دارد در حالی که رهبری میدان نبرد آینده با آنچه در گذشته بوده یا اکنون وجود دارد، تفاوت داشته، مستلزم پژوهشی آینده‌نگر، با روشی توصیفی و تجربی است.ما در این جهت به عنوان گامی تجربی محتوای گزیده‌ای از نشریات نظامی را مورد تحلیل قرار دادیم.نتایج این بررسی نشان داده است که نیروهای سه گانه بر مقوله‌های رفتاری مشابهی تأکید ندارند و به نطر نمی‌رسد هیچکدام از آنها بر آنچه در نبرد آینده مهم است، تأکید داشته باشند.رفتار رهبران غیرنظامی در آینده نباید مرتکب اشتباهات گذشته شود.

خلاصه ماشینی:

"در بالاترین سطح سلسله مراتب، که در واقع انتزاعی‌ترین سطح‌ شکل 1:چهار چوب یکپارچه کننده برای تحقیق در زمینه اثر بخشی رهبری مأخذ:یوکل(1981) رفتاراست، رفتاری قرار دارد که می‌توان آن را فعالیت عمومی 9 نامید؛این رفتار نشان دهنده تمامی انواع رفتارهای رهبری است. باید توجه داشت که انتزاعی بودن این دو سطح گرچه قابلیت تعمیم گسترش این دو بعد را افزایش می‌دهد، بنابراین اگرچه ممکن است در هر یک از دو دسته رفتار فوق، یک رفتار معین یا زیر مجموعه‌ای از آن رفتار برای اثر بحسی رهبر در وضعیتی معین مهمتر باشد، لکن بعید به نظر می‌رسد که تحقیق بتواند چنین ابطه‌ای را آن هم بر اساس مقیاسی بسیط و کلی مانند فتار وظیفه-مدار و رابطه مدار کشف نماید(سیمز (10) و سیلاجی (11) ، 1978). در این شکل به منظور فراهم آوردن امکان مقایسه، تشابه تقربیی بین این مقوله‌های رفتار با دو طبقه‌بندی دیگر نیز یکی مربوط به مینتزبرگ(با استفاده از افراد عادی) و دیگری طرح ارزیابی رهبری ارتش ایالات متحده (20) (با استفاده از افراد ارتش)-نشان داده شده است. این امیدواری وجود داشت که از طریق ارزیابی همگرایی میان نتایج ناسی از تحلیل-محتوای (24) وقایع حساس و نتایج ناشی از مطالعات پرسشنامه‌ای-همبستگی بتوان، درباره رفتار رهبر نظامی، طبقه بندی جدید، و محدودیتهای این دو روش به نکات بیشتری دست یافت. سطح پایین همسانی (81) در مورد فراوانیهای مقوله‌ها در میان سه نشریه، نشان دهنده این است که نه تنها سه نیرو بر مقوله‌های رفتاری یکسانی تأکید ندارند، بلکه به نظر نمی‌رسد هیچ یک از آنها بر آنچه ممکن است در نبرد آینده مهم باشد، تأکید داشته باشند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.