Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فرار سرمایه (بررسی موردی کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره 1991 - 2006)

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 79 تا 100)

در این پژوهش، با استفاده از داده های تابلویی، به بررسی ارتباط بین جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فرار سرمایه در 9 کشور منتخب منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)، طی دوره 1991ـ2006 پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا فرار سرمایه از دو روش ارب ـ بانک جهانی و مورگان محاسبه شده است. نتایج آزمون همگرایی نشان می دهد که صرفنظر از روش برآورد، بین فرار سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد. علاوه بر این، نتایج، بیانگر رابطه ای معنی دار و مثبت بین فرار سرمایه و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برای دوره مورد مطالعه، در کشورهای منتخب منطقه منا است. همچنین، نتایج ذکر شده در هر دو روش محاسبه فرار سرمایه مورد تایید قرار می گیرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)