Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در اداره های تربیت بدنی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 85 تا 98)

کلیدواژه ها :

مدیریت کیفیت جامع ،امکان‌سنجی ،تربیت‌بدنی

کلید واژه های ماشینی : استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع ، کارکنان ، امکان‌سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت ، کیفیت جامع در ادارات تربیت‌بدنی ، ادارات تربیت‌بدنی استان مازندران ، بررسی امکان‌سنجی استقرار سیستم مدیریت ، کارکنان ادارات تربیت‌بدنی استان مازندران ، مدیران ، مدیریت کیفیت جامع در ادارات ، اطلاعات

این پژوهش به بررسی امکان‌سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در ادارات تربیت‌بدنی استان مازندران پرداخته است. روش پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی بود و تعداد 125 نفر از بین کارکنان ادارات تربیت‌بدنی استان مازندران انتخاب شدند. یافته‌ها با بکارگیری نرم‌افزار آماری اس پی اس اس و آزمون تی ‌تک متغیره و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که در هر شش متغیر تعهد مدیریت ارشد سازمان، مسئولیت‌پذیری و خدمت‌رسانی، آموزش کارکنان، مشارکت کارکنان، آمار و اطلاعات و عوامل فیزیکی و محسوس سازمان، تفاوت معناداری بین میانگین نمرات وجود دارد. همچنین مسئولیت‌پذیری، بالاترین و آموزش کارکنان، پایین‌ترین رتبه را در استقرار مدیریت کیفیت دارا بودند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سیستم مدیریت کیفیت جامع در همۀ متغیرهای شش‌گانه در اداره‌های تربیت‌بدنی استان مازندران قابل‌اجرا و استقرار است.

خلاصه ماشینی:

"در‌این‌راستا پرداختن به مسألۀ مدیریت کیفیت در ادارات تربیت‌بدنی استان مازندران از آن جهت اهمیت دارد که این سازمان دارای مشتریان و دامنۀ فعالیت وسیع و بسیار زیادی می‌باشد؛ بنابراین امید است تا راه‌کارهای لازم برای پیاده‌سازی مدیریت کیفیت در این سازمان‌ها در جهت اجرای اثر‌بخش سیستم مدیریت کیفیت جامع بیان شود؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع که در بالا بدان اشاره شد، پژوهش حاضر کوشش می‌کند تا به این سؤال مهم پاسخ دهد که آیا سیستم مدیریت کیفیت جامع در ادارات تربیت‌بدنی استان مازندران قابل‌اجرا و استقرار است یا خیر؟ Total Quality Management ‌. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، سیستم مدیریت کیفیت جامع در ادارات تربیت‌بدنی استان مازندران قابل‌اجرا و استقرار می‌باشد (05/0≥P)؛ اما این‌که آیا اجرای این سیستم در سازمان با موفقیت همراه خواهد بود یا خیر، جای تأمل و بحث و بررسی بیشتری دارد. جدول 5ـ میانگین رتبه‌های شاخص‌های سیستم مدیریت کیفیت جامع شاخص‌های سیستم مدیریت کیفیت جامع میانگین رتبه‌ها (/) مدیریت ارشد سازمان 39/3 مسئولیت‌پذیری 85/3 آموزش دائمی 29/3 مشارکت کارکنان 30/3 آمار و اطلاعات 57/3 عوامل فیزیکی 60/3 بحث و نتیجه‌گیری در‌ خصوص بررسی تفاوت میان میانگین شاخص‌های شش‌گانه، نتایج پژوهش بیانگر این موضوع بود که بین میانگین رتبه‌های شاخص‌های شش‌گانه تفاوت وجود ندارد. در‌ خصوص ارتباط آموزش و استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع نتایج نشان داد که امروزه آموزش به‌عنوان یکی از مکانیزم‌های اصلی توسعۀ منابع انسانی در حوزۀ سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه بسیاری از صاحب‌نظران و مسئولین و مدیران آموزش قرار گرفته است. در‌خصوص رابطۀ بین به‌کارگیری آمار و اطلاعات و استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در ادارات تربیت‌بدنی استان مازندران نتایج نشان داد که اطلاعات، یکی از منابع اصلی و با ارزش مدیران یک سازمان می‌باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.