Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی اثربخشی سازمانی بر اساس معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 159 تا 174)

کلیدواژه ها :

اثربخشی سازمانی ،ادارات ورزش و جوانان ،: معنویت در کار

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، معنویت ، کار کارکنان ادارات ورزش ، کارکنان ادارات ورزش و جوانان ، پیش‌بینی اثربخشی سازمانی ، ادارات ورزش و جوانان خراسان ، پیش‌بینی اثربخشی سازمانی بر‌اساس معنویت ، معنویت در کار ، اساس معنویت در کار کارکنان ، معنویت در محیط کار

پدیدۀ معنویت در محیط کار، از‌جمله موضوعات مطرح‌شده در زمینۀ علوم رفتاری کارکنان است. هدف پژوهش حاضر، ‌پیش‌بینی اثربخشی سازمانی بر‌اساس معنویت در کار کارکنان می‌باشد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ بود (‌440 نفر). نتایج تحلیل رگرسیون هم‌زمان نشان داد که معنویت در کار، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش‌بینی اثربخشی سازمانی دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که از بین مؤلفه‌های معنویت درکار، دو سطح فردی و سازمانی به‌طور ترکیبی 56% از واریانس اثر‌بخشی را تبیین می‌کنند که از این مقدار، سهم سطح سازمانی 55‌% و سطح فردی 1‌% می‌باشد. توجه به بعد معنوی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان، از مسائل مهمی می‌باشد که می‌تواند افزایش اثربخشی را به‌دنبال داشته باشد.

خلاصه ماشینی:

"همچنین معنویت در کار، یک تجربه از ارتباط و اعتماد متقابل در میان افرادی است که در یک فرایند کاری مشارکت می‌کنند و به‌وسیلۀ خوش‌بینی و حسن‌نیت فردی ایجاد Bradle , Kauanui Giacolin, Jurkiewics Hinnels Mitroff, Denton Ashmos‌, Duchon می‌شود که منجر به ایجاد یک فرهنگ سازمانی انگیزشی و افزایش عملکرد کلی‌ شده و در‌نهایت، تعالی سازمانی پایدار را به‌همراه دارد که نه‌تنها منجر به شرایط کاری مطلوب‌تر می‌شود، بلکه منجر به افزایش برگشت سرمایه نیز خواهد شد (مارکوس، هیمان و کینگ 1 ، 2005). یافته‌ها نشان داد که رهبری معنوی به‌عنوان مرکزی برای اثرگذاری بر تجارب معنا در کار برای افراد پدیدار شده است و با 6 فاکتور سازمانی دیگر (‌پایۀ سازمانی قوی، فرهنگ و فضای کاری مثبت، انسجام سازمانی، حس هم‌دلی و اتحاد بین افراد، فرصت‌ها‌ی تکامل فردی و پیشرفت مداوم و تقدیر و پاداش برای کارکنان و مشارکت آنان ) ارتباط عمیقی دارد (کینجرسکی واسکریپنک، 2006). در پژوهشی که در شرکت آب و فاضلاب ایران انجام شد مشخص شد که معنویت بر روی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار Marques, Dhiman, King Karakas Moore Rego Mitroff‌, Denton Anselmo Kinjerski, skrypnek Geh Eisler, Montouri شهروندی سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد (یزدانی، کاظمی نجف‌آبادی و سلیمی، 1389). نتایج پژوهش دیگری نشان داد تقویت تجارب معنوی کارکنان توسط سازمان، عملکرد و بازدهی سازمانی آن‌ها را افزایش می‌دهد و به‌نظر می‌رسد این مسئله، افزایش اثربخشی سازمان را در پی داشته باشد (کاراکاس، 2010). Spirituality at workplace and its role in organizational citizenship behavior improvement, Journal of management culture."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.