Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی توزیع درآمد در ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (30 صفحه - از 139 تا 168)

کلید واژه های ماشینی : توزیع درآمد ، درآمد ، ماتریس حسابداری اجتماعی ، افزایش تقاضای بخش کشاورزی بیشترین ، تقاضای بخش کشاورزی بیشترین تأثیر ، توزیع درآمد خانوارهای صاحب سرمایه ، بخش کالاهای صنعتی بی‌دوام ، درآمد خانوارهای صاحب سرمایه شهری ، سرمایه ، تولید

این مقاله با هدف بررسی توزیع درآمد (چگونگی شکل‌گیری درآمد فعالیت‌های تولید، خانوارها و عوامل تولید در اثر تغییر متغیرهای برون‌زا) با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی تدوین شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بررسی توزیع درآمد در مدل‌های کلان‌نگر دارای اهمیت ویژه‌ای است، زیرا این مدل‌ها با توجه به در نظر گرفتن کلیت اقتصاد یک کشور تمام پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم بین بخش‌های اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرند. شبیه‌سازی سناریوها نیز نشان داد در بین بخش‌های دهگانه[1] مورد بررسی بخش کشاورزی بیش از بخش‌های دیگر درآمد توزیع می‌نماید و پس از آن زیربخش کالاهای صنعتی بی‌دوام قرار دارد؛ در حالیکه 100 درصد درآمد ایجاد شده در بخش‌های معدن، کالاهای صنعتی بادوام، حمل و نقل، خدمات مالی و خدمات خصوصی در خود بخش‌ها توزیع می‌گردد و تراوشی به دیگر بخش‌ها ندارند. نیروی کار بخش صنعت و خدمات در اثر تغییر تقاضای برون‌زا (سرمایه‌گذاری و صادرات) بیشترین درآمد را از دست می‌دهند؛ در حالیکه کارگران بخش کشاورزی بیشترین درآمد را به دست می‌آورند. در طرف حساب سرمایه نیز در اثر شوک وارد بر متغیرهای برون‌زا، دریافتی سرمایه بخش‌های صنعت و معدن کاهش یافته، در صورتی که دریافتی حساب سرمایه بخش‌های کشاورزی و خدمات افزایش یافته است. توزیع درآمد ناشی از افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری بخش‌های کشاورزی و صنعت بر درآمد خانوارها نشان داد که افزایش تقاضای بخش کشاورزی بیشترین تأثیر مثبت را بر توزیع درآمد خانوارها دارد و بخش‌های معدن، صنعت و خدمات در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بعلاوه به جز تقاضای بخش‌های کشاورزی و کالاهای بی‌دوام، تقاضای نهایی سایر بخش‌ها تأثیر منفی بر توزیع درآمد خانوارهای روستایی دارد از طرف دیگر این دو بخش بیشترین تأثیر منفی را بر توزیع درآمد خانوارهای صاحب سرمایه شهری به جای می‌گذارند.

خلاصه ماشینی:

"جدول 9- میزان توزیع درآمد بین فعالیت‌های تولید و خانوارها واحد: میلیون ریال شرح فعالیت‌های تولید حساب‌های برون زا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میانگین صادرات سرمایه خانوارها خانوارهای روستایی 0/338 -0/092 0/104 -0/009 -0/028 -0/039 -0/038 -0/037 -0/039 -0/042 0/01 0/01 -0/01 خانوارهای کارگر شهری 0/056 -0/032 0/033 0/012 0/008 0/005 0/006 0/006 0/006 0/005 0/005 0/01 0/00 خانوار صاحب سرمایه شهری -0/393 0/124 -0/136 -0/003 0/019 0/034 0/032 0/031 0/033 0/037 0/13 -0/02 0/01 کل 0/39 0/12 0/14 0/01 0/03 0/04 0/04 0/04 0/04 0/04 0/09 مأخذ: نتایح تحقیق جدول (9) وضعیت توزیع درآمد بین فعالیت‌های تولیدی و خانوارها را نشان می‌دهد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1ـ افزایش تقاضای بخش کشاورزی دارای بیشترین تأثیر بر روی توزیع درآمد خانوارها است (39/0 واحد) در حالی که تأثیر بخش‌های معدن، صنعت و خدمات به ترتیب 12/0، 15/0 و 23/0 واحد می‌باشد. جمعبندی و ملاحظات در این مطالعه به بررسی توزیع درآمد با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی پرداخته شد و نتایج به دست آمده از بررسی آثار افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران حاکی از این است که اولا، در بین بخش‌های دهگانه مورد بررسی بخش کشاورزی بیش از بخش‌های دیگر درآمد توزیع می‌نماید و پس از آن زیر بخش کالاهای صنعتی بی‌دوام قرار دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.