Skip to main content
فهرست مقالات

نقد هنری در خوشنویسی و نقاشیخط معاصر

نویسنده:

(8 صفحه - از 96 تا 103)

خلاصه ماشینی:

"تصویر شماره‌ی یک مرحله‌ی تعبیر: فلدمن در توضیح این مرحله چنین می‌نویسد:«در نقد هنر تعبیر عبارت است از فرآیند پی بردن ناقد به مفهوم کلی اثر هنری بر اساس‌ توصیف و تجزیه‌ای که از آن به عمل آورده است»در این مرحله سعی‌ می‌کنیم مفهوم کلی اثرا را با استفاده از دو مرحله‌ی پیشین کشف کرده و آن را تعبیر و تفسیر کنیم. در مراحل قبل بیان شد که این اثر از سه شکلی کلی(مثلث-مربع و بیضی)تشکیل شده و مفردات یعنی حروف و کلمات نه تنها به زیبایی‌ خوشنویسی شده است بلکه با تناسب دقیق و ایجاد فاصله‌های مناسب و یکی از نکات بسیار اساسی‌ این است که در کلیه‌ی‌ مراحل نقد و به ویژه‌ مرحله‌ی داوری ناقد و ارزیاب به مکتب و اسلوبی‌ که هنرمند در خلق اثر هنری از آن پیروی کرده‌ کاملا توجه و اثر هنری را با توجه به ویژگی‌های‌ مکتب و شیوه‌اش مورد ارزیابی قرار دهد انتخاب کشیده‌ها و گردی‌های متقارن و یک‌نواخت و هماهنگ‌ ترکیب‌بندی شده است. در این‌گونه موارد یکی از نکات بسیار اساسی این است که در کلیه‌ی‌ مراحل نقد و به ویژه مرحله‌ی داوری ناقد و ارزیاب به مکتب و اسلوبی که‌ هنرمند در خلق اثر هنری از آن پیروی کرده کاملا توجه و اثر هنری را با توجه به ویژگی‌های مکتب و شیوه‌اش مورد ارزیابی قرار دهد. برای مثال در هیچ‌کدام از مراحل توصیف و تجزیه‌ی صوری و تعبیر (تصویر شماره‌ی 2)هرگز در مورد کیفیت کلمات از نظر خوشنویسی‌ سخن به میان نیامد(با اینکه خالق این اثر در خوشنویسی تبحر و مهارت‌ تمام دارد)و نپرداختن به آن هیچ‌گونه خللی در اجرای دقیق مراحل نقد ایجاد نکرد،چرا که در مکتب نقاشیخط بیان تجسمی از اهمیت اول‌ برخوردار است."

کلید واژه های ماشینی:

هنری ، خوشنویسی ، نقد هنری ، خوشنویسی و نقاشی خط ، نقد هنری در خوشنویسی ، نقاشی خط معاصر ، موسیقی ، ناقد ، خوشنویسی سنتی و نقاشی ، خوشنویسی سنتی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.