Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی و آزمون الگوی علی رابطۀ بین اجرای روان و اضطراب رقابتی با استحکام روانی و جهت گیری ورزشی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 77 تا 92)

این پژوهش با هدف ارائۀ الگوی علی رابطۀ بین اجرای روان و اضطراب رقابتی با استحکام روانی و جهت­گیری ورزشی در دانش­آموزان رشتۀ تربیت ­بدنی انجام شد. کلیۀ دانش­آموزان رشتۀ تربیت­بدنی شاغل به تحصیل در سال 93-92، به­عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. آزمودنی­ها به پرسش­نامۀ استحکام روانی، مقیاس اجرای روان، اضطراب رقابتی و پرسش­نامۀ جهت­گیری ورزشی پاسخ دادند. نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی، برازندۀ داده­ها نیست و به اصلاح نیاز دارد. درنتیجه، با حذف مسیرهای غیر‌معنا­دار برازش الگوی نهایی پیشایند داده­­ها نیز با ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب تأیید شد. بر‌اساس نتایج مدل، اجرای روان از طریق اضطراب رقابتی، رابطۀ غیر‌مستقیم معنا­داری با استحکام و رابطۀ مستقیم معناداری با جهت­گیری ورزشی دارد. برمبنای یافته‌ها، رابطۀ غیر‌مستقیم اجرای روان بر جهت­گیری ورزشی از طریق اضطراب رقابتی تأیید نشد. این مدل می­تواند مدل مفیدی برای افزایش استحکام روانی ورزشکاران باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.