Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با میزان و نحوه‌ی گذران اوقات فراغت زنان (مطالعه موردی: زنان متأهل شاغل شهر نورآباد ممسنی)

نویسنده:

(24 صفحه - از 33 تا 56)

کلیدواژه ها :

زنان ،اوقات فراغت ،مسئولیت ،نهاد خانوادهاوقات فراغت ؛ زنان ؛ مسئولیت ؛ نهاد خانواده

کلید واژه های ماشینی : اوقات فراغت ، ه گذران اوقات فراغت زنان ، زنان ، نحوه‌ی گذران اوقات فراغت زنان ، اجتماعی ، گذران اوقات فراغت زنان متأهل ، مدل تحقیق متغیرهای امکانات فرهنگی ، بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی ، زنان متأهل شاغل شهر ، میزان اوقات فراغت

اوقات فراغت به عنوان نمایی از سبک زندگی، مقوله ای است که افراد با آرامش و اختیار می توانند علایق و تمایلات خود را به کارگیرند و فرصتی است تا نگرش­های پنهان خود را تعین بخشند. اگرچه با افزایش میزان تحصیلات تغییر در نگرش­ زنان ایجاد شده است، اما آنها همچنان مسئولیت نقش‌های خانگی را به عهده دارند و نقش­های متعددشان اوقات فراغت آنها را مشروط و محدود ساخته است. زنان شاغل با «مسئولیت دوگانه» کار بیرون و ارائه خدمات خانگی اغلب با کمبود وقت مواجه و وقت کافی ندارند؛ بدلیل اهمیت این موضوع این مطالعه عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر میزان و نحو ه گذران اوقات فراغت زنان متأهل شاغل و موانع موجود بر سر راه آنان را مورد بررسی قرار داد. نمونه مورد مطالعه 201 نفر از زنان متأهل شاغل شهر نورآباد ممسنی بودند. نتایج بدست آمده از مطالعه نشان می­دهد از بین متغیرهای مستقل در مدل تحقیق متغیرهای امکانات فرهنگی، تحصیلات، درآمد، تعداد فرزندان و نوع شغل همسر بیشترین تأثیر را بر میزان اوقات فراغت نمونه بررسی شده داشتند که 31 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دادند. نداشتن وقت به­عنوان اولین مانع و کمبود امکانات دومین مانع از نظر پاسخگویان عنوان شد.اوقات فراغت به عنوان نمایی از سبک زندگی ، مقوله ای است که افراد با آرامش و اختیار می توانند علایق و تمایلات خود را به کارگیرند و فرصتی است تا نگرش های پنهان خود را تعین بخشند. اگرچه با افزایش میزان تحصیلات تغییر در نگرش زنان ایجاد شده است ، اما آنها همچنان مسئولیت نقش های خانگی را به عهده دارند و نقش های متعددشان اوقات فراغت آنها را مشروط و محدود ساخته است . زنان شاغل با «مسئولیت دوگانه » کار بیرون و ارائه خدمات خانگی اغلب با کمبود وقت مواجه و وقت کافی ندارند؛ بدلیل اهمیت این موضوع این مطالعه عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر میزان و نحو ه گذران اوقات فراغت زنان متأهل شاغل و موانع موجود بر سر راه آنان را مورد بررسی قرار داد. نمونه مورد مطالعه ٢٠١ نفر از زنان متأهل شاغل شهر نورآباد ممسنی بودند. نتایج بدست آمده از مطالعه نشان می - دهد از بین متغیرهای مستقل در مدل تحقیق متغیرهای امکانات فرهنگی ، تحصیلات ، درآمد، تعداد فرزندان و نوع شغل همسر بیشترین تأثیر را بر میزان اوقات فراغت نمونه بررسی شده داشتند که ٣١ درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دادند. نداشتن وقت به عنوان اولین مانع و کمبود امکانات دومین مانع از نظر پاسخگویان عنوان شد.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به نظریه بوردیو، شاخص های زیر برای هر کدام از سرمایه ها در نظر گرفته شده است : ١- درآمد فرد و همسرش ، نوع شغل فرد و همسرش و مالکیت مسکن و برخورداری از امکانات رفاهی برای سرمایه ی اقتصادی ؛ ٢- عضویت در انجمن ها برای سرمایه ی اجتماعی ؛٣ - میزان تحصیلات پاسخگو، تحصیلات همسر و برخورداری از امکانات فرهنگی برای سرمایه ی فرهنگی ؛ متغیر وابسته : میزان گذران اوقات فراغت ، فراغت وقت آزادی است که فرد در آن به انواع فعالیت های مطلوب و دلبخواه خود که البته هنجارها و ارزش های جامعه آن را مجاز می شمارد، می پردازد. 88 با توجه به جدول بالا از بین فعالیت های فراغتی هفتگی زنان بیشترین درصد را دیدن اقوام و خویشان به خود اختصاص داده است که دلیل این عامل را شاید بتوان در بافت فرهنگی موجود در شهر و روابط نزدیک بین افراد مورد مطالعه پیدا کرد و بعد از آن هم صحبت کردن با تلفن قرار دارد. از این رو گروه های چهره به چهره طبیعی ؛ چون خانواده و خویشان و جمع دوستان در جامعه ما هنوز اهمیت شایان دارد و بعد از آن هم تماشای تلویزیون و مطالعه یکی از راه های گذران اوقات فراغت زنان و استفاده از رسانه های مختلف می - باشد و زنان با در اختیار داشتن امکانات فرهنگی همچون کامپیوتر و تلویزیون و رادیو و ماهواره و ویدئوسی دی می توانند اوقات فراغت خود را پر کنند بخصوص برای زنانی که در شهرهای کوچک هستند و با کمبود امکانات مواجه اند و در محدوه خانه باید اوقات فراغت خود را بگذرانند حائز اهمیت است ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.