Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگیهای روانسنجی (پایایی و روایی) مقیاس کیفیت تدریس استادان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه گیلان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 109 تا 126)

کلیدواژه ها :

یادگیری ،کیفیت تدریس ،فرهنگ دانشگاهی ،نظام آموزش عالی ،ارزشیابی تدریس ،تجربه دوره آموزشی ،پایایی و روایی سازه ،ادراک دانشجویانفرهنگ ،دانش آفرینی

کلید واژه های ماشینی : تدریس ، دانشجویان ، مقیاس کیفیت تدریس استادان ، مقیاس ، پرسشنامه تجربه دوره آموزشی ، کیفیت تدریس استادان ، ارزشیابی ، مقیاس تجربه دوره آموزشی ، مقیاس تجربه دوره آموزشی دانشجو ، پرسشنامه تجربه دوره آموزشی دانشجو

فرهنگ در هر جامعه ای از زمینه های اصلی رشد دانش است و فرهنگ دانشگاهی به منزله یکی از خرده فرهنگهای مهم آن تأثیر بسزایی بر توسعه دانش آفرینی دارد. هدف این پژوهش شناسایی نقش فرهنگ دانشگاهی بر دانش آفرینی از دیدگاه صاحبنظران نظام آموزش عالی بود که به روش کیفی و از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام شد. مؤلفه های فرهنگ دانشگاهی در ده موضوع دسته بندی شدند: استقلال دانشگاهی ، آزادی علمی، اخلاق حرفه ای، مدیریت ، ارتباطات ، مشارکت و کارگروهی، فرهنگ یادگیری ، اعتماد بین اعضا، نظام پاداش دهی و ارزیابی. مشارکت کنندگان در این پژوهش وضعیت این مؤلفه ها را ضعیف و نامناسب توصیف کردند. مؤلفه های دانش آفرینی نیز در هشت موضوع شناسایی شدند، شامل روحیه جست وجوگری، رعایت اخلاق حرفه ای، مدیریت مشارکتی ، نظام پاداش، اعتماد بین اعضا، اهمیت دادن به کارگروهی و تیمی ، آزادی علمی و فرهنگ یادگیری . یافته های پژوهش نشان داد که از دید صاحبنظران ، فرهنگ دانشگاهی ایران با مؤلفه های دانش آفرین فاصله نسبتا زیادی دارد و همچنین بین بسیاری از مؤلفه های فرهنگ دانشگاهی و دانش آفرینی همپوشی وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"به عقیده بسیاری از صاحبنظران ارزشیابی دانشجویان از کیفیت تدریس استادان روشی عملی و مناسب برای ارزشیابی از کیفیت تدریس آنان است & ,Ginns, Prosser ;١٩٩٩ ,Dean &Kolitch ) (٢٠٠٣ ,Ramsden ;١٩٨٧ ,Marsh ;٢٠٠٧ ,Barrie که با وجود انتقادات بسیار به آن هنوز از Portfolio متداول ترین روشهای ارزشیابی کیفیت تدریس مدرسان شناخته میشود ,Spooren ;٢٠٠٢ ,Eiszler) (٢٠٠٢ ,Trinkaus ;٢٠٠٥ ,Berk ;٢٠٠٧ ,Denekenz &Motelmans . ویلسون، لیزیو و رمزدن & Wilson, Lizzio) (١٩٩٧ ,Ramsden با تعدیل پرسشنامه تجربه دوره آموزشی و معرفی مقیاس جدیدتر مهارتهای عمومی دریافتند که ابزار مذکور همسانی درونی رضایتبخشی دارد و ساختار عاملی آن نیز رضایتبخش است . Ginns et al) نشان داد که مقیاس تجربه دوره آموزشی دانشجو از پنج بعد تدریس مناسب ، اهداف روشن ، ارزیابی مناسب ، تکالیف مناسب و مهارتهای عمومی تشکیل شده است . نتایج دیگر نشان داد که بین مقیاس تجربه دوره آموزشی و مؤلفه های تدریس مناسب ، اهداف روشن ، ارزیابی مناسب ، تکالیف مناسب و مهارتهای عمومی همبستگی وجود دارد. آنها به این نتیجه رسیدند که کیفیت بالای نتایج یادگیری به رویکرد عمیق به یادگیری و ادراک تدریس مناسب ، اهداف و استانداردهای روشن و تأکید بر استقلال در یادگیری مرتبط است ، در حالی که ارزش عاملی مقیاس تکالیف کمتر از آنچه رمزدن (١٩٩١ ,Ramsden) گزارش داده بود، مشاهده میشد؛ آنها نتایج به دست آمده ساختار مقیاس تجربه دوره آموزشی رمزدن (١٩٩١ ,Ramsden) را تأیید کردند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.