Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان تأثیر آموزشی رفتارهای مادر بر کاهش اختلالات رفتاری بیرونی در کودکان پیش دبستانی

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 59 تا 74)

کلید واژه های ماشینی : کودکان ، آموزش ، مادر ، کاهش اختلالات رفتاری بیرونی ، میزان تأثیر آموزشی رفتارهای مادر ، کودکان پیش‌دبستانی ، آموزش رفتاری مادر ، معیار نمرات مقیاس رفتارهای بیرونی ، نمره‌های فهرست رفتارهای بیرونی کودکان ، نمره

هدف از مقاله حاضر، عبارت است از تدوین و آزمایش مدلی برای آموزش والدین در ایران. بدین منظور فهرست رفتارهای بیرونی در مورد کلیه کودکان 6 ساله در دو مرکز پیش‌دبستانی وابسته به آموزش و پرورش اصفهان که بطور تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا شد. از کلیه مادران کودکانی که نمره کل آنها 5 یا بیشتر (از حداکثر نمره 18) بود، جهت شرکت در برنامه آموزشی دعوت کتبی بعمل آمد. در نهایت، 30 نفر از مادران کودکان پیش‌دبستانی (شامل 16 پسر و 14 دختر)، که یک برنامه آموزش رفتاری مادر شامل 6 جلسه هفتگی 90 دقیقه‌ای دریافت کرده بودند، با 30 نفر از مادران گروه گواه (با نسبت مساوی دختر و پسر) در همان کودکستانها، که چنین آموزشی را دریافت نکرده بودند، مقایسه شدند. از پرسشنامۀ معیارهای اختلالات رفتاری بیرونی، مطابق با آخرین راهنمای تشخیصی آماری بیماریهای روانی (1994) براساس نظر مربی و مادر جهت سنجش میزان تأثیر آموزش استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان‌دهندۀ تأثیر قابل توجه آموزش رفتاری مادر بر کاهش اختلالات رفتاری بیرونی در کودکان پیش‌دبستانی و بویژه در دختران بوده‌است.[1]

خلاصه ماشینی:

"بنظر کریستفرسن[11] (1991) پیشگیری از رفتارهای مقابله‌ای (مانند نافرمانی و پرخاشگری) مؤثرتر از درمانهای بعدی است و مناسب‌ترین درمان برای رفتارهای مقابله‌ای در کودکان، آموزش والدین است که بطور معنی‌داری موجب کاهش مشکلات رفتاری کودکان می‌شود، اما مطالعات بیشتری باید انجام شود تا بتوان ویژگیهای مناسب‌ترین آموزش درمانی را مشخص کرد. جدول3- نتایج حاصل از تحلیل واریانس دو متغیری نمره‌های فهرست رفتاری بیرونی بین گروه گواه و گروه آزمایشی قبل از آزمایش در دو مرکز پیش‌دبستانی اصفهان در سال تحصیلی 75-74 $$$ جدول 4 نشان‌دهنده میانگین و انحراف معیار نمرات مقیاس رفتارهای بیرونی، براساس راهنمای تشخیصی آماری بیماریهای روانی (انجمن روانپزشکی آمریکا 1994)، بنظر مربیان، قبل و بعد از آموزش است. جدول4- میانگین و انحراف معیار نمرات مقیاس رفتارهای بیرونی براساس راهنمای آماری تشخیصی بیماریهای روانی بنظر مربیان قبل و بعد از آموزش به تفکیک جنسیت و گروه پژوهش در کودکان پیش‌دبستانی اصفهان در سال تحصیلی 75-74 $$$ جدول 5 نتایج حاصل از تحلیل واریانس نمرات مقیاس رفتارهای بیرونی را براساس راهنمای آماری تشخیصی بیماریهای روانی در مورد کودکان گروه‌های آزمایش و گواه، با کنترل عامل جنسیت نشان می‌دهد. جدول6- میانگین و انحراف معیار نمرات مقیاس رفتارهای بیرونی کودکان پیش‌دبستانی دو مرکز پیش‌دبستانی اصفهان در سال تحصیلی 75-74 براساس راهنمای تشخیصی آماری بیماریهای روانی با نظر مادر قبل و بعد از آموزش به تفکیک جنسیت $$$ بحث نتایج حاصل از پژوهش حاضر در مجموع نشان می‌دهند که برنامه آموزشی تنظیم‌شده در زمینه کاهش مشکلات رفتارهای بیرونی کودکان پیش‌دبستان مؤثرتر از فقدان آموزش بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.