Skip to main content
فهرست مقالات

آموزش به شیوه یادگیری سیار و تأثیر آن بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 19 تا 34)

کلیدواژه ها :

آموزش ،یادگیری ،یادداری ،انگیزه پیشرفت ،یادگیری سیار

کلید واژه های ماشینی : شیوه یادگیری سیار ، یادگیری سیار ، یادداری ، آموزش ، انگیزه پیشرفت ، آموزش به شیوه یادگیری ، روش یادگیری سیار ، یادداری و انگیزه پیشرفت ، دانشجویان ، آزمون

مقاله حاضر، مطالعه‌ای است که هدف آن بررسی تاثیر آموزش به ‌شیوه یادگیری سیار بر سه مولفه یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت و مقایسه آن با روش سنتی است. از نظر روش‌شناسی، پژوهش حاضر، از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان رشته مهندسی آب در درس خاک‌‌شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه است که تعداد آنها 74 نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 38 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. قبل از اجرا، پیش‌آزمون یادگیری (محقق ‌ساخته) و انگیزه پیشرفت هرمنس بر روی هر دو گروه در شرایط یکسان به‌عمل آمد. برای گروه گواه از روش سنتی و برای گروه آزمایش از روش آموزش به‌ شیوه یادگیری سیار، استفاده شد. پس از پایان سه هفته آموزش، پس‌آزمون یادگیری و انگیزه پیشرفت برای هر دو گروه اجرا شد و پس از گذشت یک ماه، آزمون یادداری از گروه‌ها به‌عمل آمد. داده‌های این پژوهش با استفاده از آزمون t گروه‌های مستقل، در نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که میزان یادگیری و یادداری در میان افراد آموزش‌دیده با روش یادگیری سیار، بیشتر از روش سنتی است؛ اما، در روش آموزش به‌شیوه سنتی، انگیزه پیشرفت بیشتر از یادگیری سیار بود.

خلاصه ماشینی:

"سرانجام بازخورد آنی محتویات آموزشی از طریق دستگاه‌هایی که در این روش مورد استفاده قرار می‌گرفتند، نیز به‌عنوان ویژگی سوم و در حقیقت امتیاز ویژه‌ای برای این روش آموزشی، پژوهشگران را بر آن داشت تا آموزش سیار را به‌عنوان آموزشی با پتانسیل‌ها و توانایی‌های بالا معرفی‌ نمایند (Seppala & Alamaki, 2003). هم‌چنین، این مطالعه، نشان داد پیامک در میان گروه سنی 35 تا 45 سال، محبوب‌ترین وسیله ارتباطی است و به‌طور عمده تلفن‌همراه بیشتر برای صحبت کردن و فرستادن پیام، استفاده می‌شود و در آخر این‌که علاوه بر این، فعالیت‌های یادگیری سیار روش‌های بسیار خوبی برای ایجاد انگیزه در دانشجویان است و موجب ارتقای سطح تعاملات آنها می‌شود. بر این اساس، در این پروژه سعی بر آن است تا با مقایسه تأثیر آموزش به‌شیوه یادگیری سیار با روش سنتی بر یادگیری و یادداری و انگیزه پیشرفت دانشجویان، شرایط فیزیکی و روانی انجام چنین روش‌هایی تبیین گردد. یافته‌ها در این پژوهش، سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که به مقایسه میزان انگیزه پیشرفت، یادگیری و یادداری در بین دوگروه مورد آموزش به روش سنتی و یادگیری سیار پرداخت. با توجه به جدول 2، سطح معنی‌داری آزمون t نشان می‌دهد بین دو روش سنتی و یادگیری سیار از نظر میزان یادداری تفاوت معناداری وجود دارد (001/0 sig=). با توجه به جدول 2، سطح معنی‌داری آزمون t نشان می‌دهد بین دو روش سنتی و یادگیری سیار از نظر میزان انگیزه پیشرفت تفاوت معناداری وجود دارد (025/0sig=)، لذا، فرضیه H1 تأیید می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.