Skip to main content
فهرست مقالات

سهراب سپهری در ترازوی نقد منتقدان

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 21 تا 40)

کلیدواژه ها :

عرفان ،طبیعت‌گرایی ،مفاهیم انتزاعی ،سپهری ،نقدنقد

کلید واژه های ماشینی : نقد، سهراب سپهری شاعر و نقاش، شعر، سهراب سپهری، منتقدان، شاعر، سهراب سپهری در ترازوی نقد، رویکرد، عدم توفیق منتقدان دربارة سپهری، رویکردهای نقد ادبی

تحقیق حاضر در حوزه‌ نقد نقد به مقاله‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایی می‌پردازد که دربارة زندگی، آثار و افکار سهراب سپهری شاعر و نقاش ایرانی بر جای مانده است. در این پژوهش سعی شده تا شیوه‌های انتقادی و رویکرد‌های نقد ادبی، تبیین ارزش، سلامت نقدها، میزان توفیق یا عدم توفیق منتقدان دربارة سپهری، مضامین اصلی نوشته‌ها و رویکرد‌ به آثار سپهری و… از آغاز تا سال 1376 در نشریه‌های ادبی فارسی، تحلیل و بررسی ‌شود. در عرصه شعر معاصر، پس از نیما یوشیج بیش از هر شاعر دیگری ـ به افراط و تفریط ـ دربارة سهراب سپهری سخن گفته شده است. این ستایش‌ها و نکوهش‌ها از زمان حیات این شاعر نقاش تا به امروز ادامه دارد. ارتباط شعر و نقاشی سپهری، توجه شاعر به عرفان و فلسفه شرق، طبیعت‌گرایی، سادگی و صمیمیت در شعر، عدم کارکرد سیاسی ـ اجتماعی، مفاهیم انتزاعی، زبان و سبک بیان از موضوعاتی است که مضامین غالب نقدها را تشکیل می‌دهد. در این ‌میان منتقدانی که بر اساس اظهار نظر‌های علمی ـ پژوهشی به شعر و هنر این شاعر معاصر نقاش پرداخته‌اند، انگشت شمارند. علاوه بر این بسیاری ازدیدگاه‌ها، گرته برداری و تقلید از آثار دیگران است. نگارندگان این مقاله بر این باورند که باید نقدهای منتقدان را نیز به محک نقد زد و عیار آنها را مشخص کرد.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش سعی شده تا شیوه‌های انتقادی و رویکرد‌های نقد ادبی، تبیین ارزش، سلامت نقدها، میزان توفیق یا عدم توفیق منتقدان دربارة سپهری، مضامین اصلی نوشته‌ها و رویکرد‌ به آثار سپهری و… از آغاز تا سال 1376 در نشریه‌های ادبی فارسی، تحلیل و بررسی ‌شود. در این پژوهش شیوه‌های انتقادی و رویکردهای نقد ادبی، تعیین ارزش و سلامت نقد‌ها، میزان توفیق منتقدان و پژوهشگران در بارة سپهری، موضوع مقاله و رویکرد به آثار سپهری و … از آغاز تا سال 1376 در مجله‌های ادبی فارسی، تحلیل و بررسی می‌شوند. رویکردهای نقد مقاله‌ها در این پژوهش، نوشته‌ها و مقاله‌های جمع‌آوری شده در بارة سپهری از دیدگاه‌های زیر نقد و بررسی شده است: بررسی مقاله‌ها از دیدگاه زمانی از نظر زمانی از مجموع 156 مقاله که تاریخ چاپ آنها مشخص بوده، جدول و نمودار تهیه شده است که نتیجه شایان توجهی را نشان می‌دهد. ] نمودار شماره ‌2: توزیع زمانی مقاله‌ها (در مورد اشعار) بررسی مقاله‌ها از دیدگاه رویکردهای نقد ادبی انواع رویکردهای نقد ادبی در مجموع 101 مقاله دربارة شعر و نقاشی سهراب سپهری از سال 1376-1332 در جدول و نمودار شماره ‌4 نشان داده شده است. جدول شماره ‌7: رویکرد به مجموعه هشت کتاب ردیف عنوان تعداد درصد 1 مرگ رنگ 61 39/4 2 زندگی خواب‌ها 65 67/4 3 آوار آفتاب 118 49/8 4 شرق اندوه 132 50/9 5 صدای پای آب 349 12/25 6 مسافر 124 92/8 7 حجم سبز 381 42/27 8 ماهیچ، مانگاه 159 44/11 مجموع 1389 100 نمودار شماره 7: رویکرد به مجموعه‌ هشت کتاب [به تصویر صفحه مراجعه شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.