Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری شهری با تاکید بر عوامل موثربر رضایتمندی گردشگران(نمونه موردی؛ شهر نورآباد ممسنی)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (18 صفحه - از 15 تا 32)

کلیدواژه ها :

توسعه گردشگری ،گردشگری شهری ،رضایتمندی گردشگران ،مدل Kano ،نورآباد فارس

کلید واژه های ماشینی : گردشگری ، رضایت ، شهر نورآباد ، رضایت مشتری ، شهر ، رضایت گردشگران ، شهر نورآباد ممسنی ، مدل کانو ، توسعه ، توسعه صنعت گردشگری شهری

به هر میزان که رضایت گردشگر و توقعات و انتظارات هنجارمند گردشگران تأمین شود به همان میزانجذب گردشگر و توسعه گردشگری محقق میشود. هدف کلی این پژوهش تحلیل و بررسی میزانرضایتمندی گردشگران وارد شده به شهر نورآباد فارس میباشد. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلیو جمع آوری داده ها مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و تهیه پرسشنامه از گردشگران وارد شده به شهرنورآباد می باشد و به منظور سنجش داده ها و ارزیابی میزان رضایتمندی افراد پاسخگو از 16 فاکتور درمدل کانو در قالب تحلیل سه دسته از نیازهای اساسی، عملکردی و هیجانی مورد استفاده قرار گرفتهاست. جامعه آماری شامل 381 گردشگر که به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند و نتیجه بدست آمده ازتحقیق حاکی از آن است که گردشگران از بازید از شهر نورآباد در زمینه تأمین نیازهای هیجانی خود همچون وجود حس مهمان وازی مردم با ضریب 746% بیشترین رضایتمندی را داشتهاند. همچنین کمترین رضایت گردشگران از وضعیت گردشگری مربوط به تأمین نیازمندیهای اساسی آنان مثل کیفیت امکانات اقامتگاه با ضریب رضایت 411% و رفع نیازهای عملکردی همچون رعایت قوانین و مقررات رانندگی با ضریب رضایت 453% بوده است.

خلاصه ماشینی:

"روش تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی و جمع آوری داده ها مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و تهیه پرسشنامه از گردشگران وارد شده به شهر نورآباد می باشد و به منظور سنجش داده ها و ارزیابی میزان رضایتمندی افراد پاسخگو از ١٦ فاکتور در مدل کانو در قالب تحلیل سه دسته از نیازهای اساسی، عملکردی و هیجانی مورد استفاده قرار گرفته است . اهداف پژوهش هدف اصلی این پژوهش این است که به درک و توصیف نیازها، انتظارات و انگیزه های گردشگران در شهر نورآباد به منظور بهبود کیفیت و توسعه گردشگری در این شهر و همچنین رضایت گردشگران از بازید در این شهر و جاذبه های آن می پردازد؛ دیگر اهدافی که این پژوهش دنبال میکند عبارتند از؛ - نرخ رضایت موجود گردشگران - ارائه استراتژیهایی برای بهبود توسعه آینده گرشگری در این شهر - بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران از بازید شهر نورآباد و جاذبه های گردشگری آن - بررسی نقش احساس رضایت گردشگران در سفر مجدد به شهر نورآباد روش تحقیق روش پژوهش حاضر، ترکیبی از روش پیمایشی- تحلیلی می باشد که مبتنی بر پرسشنامه است که در آن مهم - ترین زمینه های مرتبط با رضایتمندی گردشگران از بازید جاذبه ها درمناطق شهری مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته اند. با توجه به اطلاعاتی که با استفاده از نظرسنجی از گردشگران وارد شده به شهر نورآباد در زمینه رضامندی از وضعیت گردشگری این شهر با استفاده از مدل کانو بدست آمده می توان بیان کرد که : در ارتباط با نیازهای اساسی از دیدگاه گردشگران، آسفالت و جدولگذاری در کوچه ها بسیار مهم است و از دیدگاه آنان کیفیت امکانات اقامتگاه بیشترین اهمیت را در نیازهای اساسی دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.