Skip to main content
فهرست مقالات

تجزیه و تحلیل حاشیه سود انتظاری با نوسانات تصادفی در قیمت کالا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 115 تا 132)

کلیدواژه ها :

شاخص تمرکز ،تقاضای تصادفی کالا ،شاخص ریسک مطلق ،کارایی هزینه تبدیل

کلید واژه های ماشینی : قیمت ، تصادفی ، افزایش کشش قیمتی تقاضای شکر ، سود ، هزینۀ نهایی پالایش ، بنگاه ، صنعت ، بازار ، حاشیۀ سود ، فروش

این مقاله مدل نظری ای را توسعه داده که در آن بنگاه های درون صنعت مطلوبیت ناشی از سود تصادفی خود را حداکثر می کنند. بدین جهت بنگاه ریسک گریز بوده و معادله حاشیه سود انتظاری را در شرایطی تعیین می کند که تابع تقاضا در بازار انحصاری چندگانه فروش تصادفی باشد. حاشیه سود انتظاری تحت تاثیر افزایش سهم فروش در سطح بنگاه و افزایش ضریب تمرکز در سطح صنعت قرار می گیرد. این اثر به اجزای اثر کارایی هزینه به صورت کاهش در هزینه نهایی پالایش و اثر معیار سنجش ریسک قیمت محصول تجزیه می شود. به علاوه، درجه قدرت بازاری با شاخص کشش حدس صنعت در بازار کالا اندازه گیری می شود. تخمین معادله حاشیه سود انتظاری با به کار بردن روش تلفیق داده های سری زمانی با واحدهای مقطعی انجام گرفته و داده های آماری به صورت پانل جمع آوری شده اند. نتایج کاربردی مدل در مورد کارخانه های منتخب قند در بازار بورس تهران این بوده است که اولا، اندازه پارامتر توافق کمتر برآورد شده، ولی افزایش کشش قیمتی تقاضای شکر آن را بیشتر می کند، ثانیا، ضریب تمرکز و سهم فروش، باعث افزایش عملکرد اقتصادی کارخانه هایی می شود که سهم اثر نااطمینانی قیمت شکر در آن بیشتر بوده، به طوری که اثر منافع ناشی از کاهش هزینه نهایی پالایش را جبران می کند.

خلاصه ماشینی:

"لذا ارزش انتظاریآن به صورت زیر خلاصه خواهد شد: (به تصویر صفحه مراجعه شود)زمانی شرط تعادل بنگاه بهینه خواهد بود که در آن سود نهایی انتظاری صفر شود و در این حالت،رابطۀ فوق به صورت زیر خواهد شد: (به تصویر صفحه مراجعه شود)در رابطۀ فوق نوسانات تصادفی قیمت کالا تحت تأثیر میزان فروش هر بنگاه قرار می‌گیرد که باعبارت(به تصویر صفحه مراجعه شود)نشان داده شده است،و ارزش انتظاری آن را می‌توان با استفاده از مقالۀ لیلند(به تصویر صفحه مراجعه شود)تعیین کرد. در واقع،با به کار بردن روش تجزیه و تحلیل حساسیت بین(به تصویر صفحه مراجعه شود)درشرایط بهینه عبارت(به تصویر صفحه مراجعه شود)تعیین شده که از جایگزین نمودن آن در رابطۀ فوقنتیجه به صورت زیر حاصل خواهد شد: (به تصویر صفحه مراجعه شود)عبارت دوم از سمت راست،رابطۀ فوق را در(به تصویر صفحه مراجعه شود)ضریب کرده و سپس،سهم فروش بنگاه را در بازارکالا با(به تصویر صفحه مراجعه شود)تعریف نموده و سرانجام رابطۀ زیر به دست می‌آید: (به تصویر صفحه مراجعه شود)&%02718AEPG027G% در رابطۀ(6)شاخص ریسک‌گریزی مطلق که تابعی از سود انتظاری است، با(به تصویر صفحه مراجعه شود)نشان داده شده است. تجزیه و تحلیل اثر ضریب تمرکز در عملکرد اقتصادی انتظاری صنعت وقتی حاصل می‌شود که ازطرفین رابطۀ(11)نسبت به H^* مشتق‌گیری کرده و در این حالت،نتیجۀ نهایی به صورت زیر نوشتهخواهد شد: (به تصویر صفحه مراجعه شود)در رابطۀ فوق جملۀ اول اثر قیمت تصادفی و جملۀ دوم کارایی هزینه را در همبستگی بین ضریبتمرکز و نرخ بهره‌دهی انتظاری صنعت بیان می‌کند. برآورد پارامترها (به تصویر صفحه مراجعه شود) ضریب تمرکز و سهم فروش در حاشیۀ سود انتظاری کارخانه‌های قند و شکر اثر می‌گذارد که ازطریق کارایی در هزینه به صورت منافع حاصل از کاهش هزینۀ نهایی پالایش و نیز به دلیل تصادفیبودن قیمت شکر اتفاق می‌افتد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.