Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر گذاری سیاستهای پولی در اقتصاد ایران (1383 - 1338)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 133 تا 152)

کلیدواژه ها :

سیاست پولی ،سیاست مالی ،خنثایی پول ،متغیرهای حقیقی ،روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط

کلید واژه های ماشینی : پول، اقتصاد، اقتصاد ایران، نقدینگی، سیاستهای پولی در اقتصاد ایران، خنثایی پول، قیمت، سیاستهای پولی، رشد نقدینگی، حجم نقدینگی

این مطالعه که با هدف بررسی تاثیر گذاری سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای حقیقی و اسمی در اقتصاد ایران به انجام رسیده، تحلیلهای خود را بر مبنای دوره زمانی 1338-1383 و استفاده از روش رگرسیون های به تظاهر نامرتبط (SUR) قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال سیاست پولی و همچنین مالی در اقتصاد ایران، قادر نیست تا متغیرهای حقیقی را متاثر سازد، در نتیجه، قسمت عمده تاثیرات آنها در بخش اسمی اقتصاد و به عبارتی سطح قیمتها تخلیه می شود. بدین ترتیب با توجه به این مساله که سیاستهای پولی و مالی هیچ یک قادر نیستند، تاثیر قابل توجهی بر تغییرات تولید داشته باشند، بهتر آن است که در ارتباط با اهداف ضدتورمی از این سیاست ها بهره گرفته شود.

خلاصه ماشینی:

"بررسی ارقام این متغیرها طی دوره‌های 1340-1357،1358-1383 و 1340-1383 نشان می‌دهد که(با توجه به ثبات نسبی ضریب فزایندۀنقدینگی علی الخصوص در دورۀ زمانی قبل از انقلاب)،افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران در اکثر دوره‌هامعلول رشد پایۀ پولی بوده و حتی رشد منفی ضریب فزایندۀ نقدینگی طی مقاطعی از زمان،نقشتعدیل‌کننده در افزایش بی‌رویۀ حجم نقدینگی داشته است. مقادیر مصوب و عملکرد نرخ رشد نقدینگی در برنامه سوم توسعه اقتصادی (به تصویر صفحه مراجعه شود)این فاصلۀ زیاد میان نرخهای مصوب و عملکرد بیانگر منفعل بودن بخشی از پول در اقتصاد ایران است(حجم نقدینگی به عنوان متغیری درون‌زا تابعی از فعالیتهای جاری اقتصاد نوسان کرده و تحت کنترلمقامات پولی نبوده است)، . مطالعات انجام گرفته در خارج -مک‌گی و استاسیاک(1985)1،در مطالعه‌ای برای اقتصاد امریکا به بررسی خنثایی پول به روشسیستمی از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (SUR) پرداختند و به این نتیجه رسیدند کهسیاستهای پولی غیر خنثی و دارای اثرات حقیقی هستند. مطالعات انجام گرفته در داخل -جلالی نائینی و شیوا(1372)،در مطالعه‌ای مشترک نظریۀ بارو را در اقتصاد ایران آزمودند وصریحا با خنثایی پول پیش‌بینی شده و نشده در این اقتصاد به آزمون نظریۀ بارو در اقتصاد ایرانپرداختند و به این نتیجه رسیدند که افزایش حجم پول و نقدینگی هیچ کمکی به رشد تولید نمی‌کند وباعث فشارهای تورمی نیز می‌شود. فرم عمومی این مدل که به صورت یک سیستم خودرگرسیو1و شامل پنج متغیر درون‌زا است،به صورتزیر است: (به تصویر صفحه مراجعه شود)که در آن، GDP تولید ناخالص داخلی2به قیمتهای ثابت 1376، M حجم نقدینگی3، G مخارجدولت4، CPI شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی5به قیمتهای ثابت 1376، E نرخ ارز6بازار آزاد، a^ij پارامترهایی است که باید مورد برآورد قرار گیرد، L عملگر وقفه7و e^ij پسماند حاصل از معادلاتاست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.