آزمون فرضیه موتور رشد کالدور در اقتصاد ایران در دوره 1338 - 1379 - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

آزمون فرضیه موتور رشد کالدور در اقتصاد ایران در دوره 1338 - 1379

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 39 تا 60)

کلیدواژه ها :

اقتصاد ایران ،صنعتی شدن ،فرضیه موتور رشد کالدور (KEG)

Iranian Economy ،industrialization ،Kaldor's Hypothesis Growth Engine

کلید واژه های ماشینی : آزمون فرضیه موتور رشد کالدور ، موتور رشد کالدور در اقتصاد ، رشد کالدور در اقتصاد ایران ، صنعت ، اقتصادی ، آزمون ، آزمون ، کالدور ، رشد ، علیت گرنجر

بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، صنعتی شدن را برای نیل به توسعه برگزیده اند. به نظر می رسد ایران هم که از دهه 1340 اقدام به تاسیس واحدهای صنعتی متعدد نموده است، در زمره چنین کشورهایی باشد. نیکلاس کالدور از جمله اقتصاددانان طرفدار کینز است که صنعت را موتور رشد اقتصادی می داند. این دیدگاه، مبنای یک فرضیه علمی در اقتصاد توسعه شده که از آن تحت عنوان فرضیه موتور رشد کالدور یاد می شود. هدف این مقاله آ‍زمون این فرضیه در اقتصاد ایران می باشد. این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی است و به شیوه اسنادی به جمع آوری آمار و اطلاعات می پردازد. در این مقاله، از تکنیکهای هم انباشتگی و علیت گرنجر برای آزمون مدل موتور رشر کالدور در دوره 1338-1379 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه موتور رشد کالدور (KEG) با تجربه اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی سازگار است.

خلاصه ماشینی:

"دایاز داده‌های فصلی تولید ناخالص ملی و تولید بخش صنعت مکزیک برای فصل اول سال 1980تا فصل سوم سال 2000 را مورد استفاده قرار داد و با به کارگیری تکنیکهای هم‌انباشتگی و علیت گرنجر،قانون اول کالدور را در مورد اقتصاد مکزیک آزمون کرد و بدین نتیجه رسید که یک علیت دو طرفه بیناین دو متغیر وجود دارد که به طور کامل فرضیه موتور رشد کالدور (KEG) را تأیید می‌کند (Diaz,2003) . اعمال قید خطی بر رابطه همجمعی (به تصویر صفحه مراجعه شود)براساس معادلات تصحیح خطای تخمین زده شده و با توجه به ادبیات مربوط و با عنایت به اینکهضریب ecm(-1) در هردو معادله معنی‌دار و مخالف صفر است و حداقل یک ضریب غیر صفر ازمقادیر وقفه‌ای متغیر مستقل وجود دارد و همه ضرایب متغیر مستقل صفر نیستند،پس نتیجهمی‌گیریم که یک علیت دو طرفه1بین دو متغیر رشد صنعت و رشد اقتصادی وجود دارد. تخمین مدل تصحیح خطا برای متغیر LIND76 (به تصویر صفحه مراجعه شود) نقش صنعت در رشد اقتصادی اجتناب‌ناپذیر و بسیار مهم است ولی به نظر می‌رسد آنچه که به عنوانموتور رشد اقتصادی از آن یاد می‌شود،تبلور سرمایه در بخش صنعت باشد. این مطالعه،از تکنیک هم‌انباشتگی به منظور کشف روابط بلندمدت بین ارزش افزوده بخش صنعتکارخانه‌ای و تولید ناخالص داخلی سرانه کشور در دوره مورد بررسی و از تکنیک علیت گرنجر در جهتتعیین جهت علیت بین دو متغیر رشد اقتصادی و رشد صنعت کارخانه‌ای(از کانال آزمون فرضیه موتوررشد کالدور)استفاده کرده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.