Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر متغیرهای کلان و داراییهای جایگزین بر قیمت سهام در ایران: یک الگوی خود همبسته با وقفه های توزیعی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 17 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : شاخص قیمت سهام ، نرخ ارز ، ارز ، دارایی ، بررسی تأثیر متغیرهای کلان ، متغیرهای کلان ، قیمت نفت ، شاخص قیمت مسکن ، حجم پول ، اقتصادی

این مقاله، با استفاده از روش پسران و دیگران برای تحلیل هم تجمعی با استفاده از یک الگوی خودهمبسته با وقفه های توزیعی و بهره گیری از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای لوکاس سعی دارد تاثیر متغیرهای اثرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورس تهران را طی دوره فصل سوم سال1372 تا فصل اول سال 1382 شناسایی و تبیین کند. متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این مقاله، عبارتند از: شاخص تولیدات صنعتی، نسبت قیمت داخل به خارج، حجم پول، و قیمت نفت به عنوان متغیر های مهم کلان اقتصادی و ارز خارجی، قیمت سکه طلا، و قیمت مسکن به عنوان داراییهای عمده جایگزین. نتایج، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام و متغیرهای موردنظر را نشان می دهد. برآورد مدلهای کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد متغیرهای نسبت شاخص قیمت داخل به خارج، قیمت نفت، شاخص قیمت مسکن و نیز بهای سکه، دارای تاثیر مثبت و دو متغیر نرخ ارز و حجم پول دارای تاثیر منفی بر متغیر شاخص قیمت سهام می باشند. همچنین نتایج حاکی از بی تاثیر بودن شاخص تولیدات صنعتی بر روی رفتار قیمت سهام در ایران است. علاوه بر این، برآورد الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که حدود نیمی از عدم تعادل در هر دوره تعدیل می گردد.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به اینکه در الگوی برآورد شده،تعداد وقفه بهینهمتغیر وابسته یک وقفه است،فرضیه صفر و جایگزین در رابطه با الگوی لگاریتم شاخص قیمت سهام بهصورت زیر در می‌آید: (به تصویر صفحه مراجعه شود)براساس مقاله بنرجی،دولادو و میستر(1992)کمیت آماری مورد نیاز برای انجام آزمون فوق بهصورت زیر محاسبه شده است: (به تصویر صفحه مراجعه شود)از آنجا که کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی،دولادو و میستر در سطح اطمینان 95%برابر3/57-است،فرضیه H پذیرفته نمی‌شود. برآورد ضرایب بلندمدت الگوی لگاریتم شاخص قیمت سهام(معیار شوارز-بیزین) (به تصویر صفحه مراجعه شود) چنانکه نتایج جدول فوق نشان می‌دهد،تمام ضرایب برآورد شده به جز ضریب مربوط به متغیرشاخص تولیدات صنعتی،از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد. با عنایت به ابعاد تأثیرگذاری پول بر شاخصقیمت سهام،از دو جنبه می‌توان به تحلیل این ارتباط پرداخت:نخست آنکه اعلام سیاست انبساطی پولی در اقتصاد ایران دارای اثر روانی منفی بر روی شکل‌گیری انتظارات و میل به سرمایه‌گذاری است ولذا می‌تواند زمینه افت شاخص قیمت سهام در بورس را فراهم سازد. 4. خلاصه و نتیجه‌گیری این مقاله،با استفاده از روش پسران و دیگران برای تحلیل هم‌تجمعی با استفاده از یک الگویخود همبسته با وقفه‌های توزیعی )LDRA( ،و بهره‌گیری از مدل قیمت‌گذاری داراییهای سرمایه‌ای )MPAC( لوکاس سعی در شناخت و تبیین تأثیر متغیرهای اثرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورستهران طی دوره فصل سوم سال 1372 تا فصل اول سال 1382 دارد. loV,weiveR setaR dna snruteR tekraM kcotS neewteb pihsnoitaleR ehT)0891(."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.