Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل استنادی تطبیقی پایان نامه های دکتری شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس (1383- 1376)

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (30 صفحه - از 15 تا 44)

کلیدواژه ها :

تحلیل استنادی ،کتابسنجی ،دانشگاه تهران دانشگاه تربیت مدرس ،دکتری شیمی ،پایان نامه ها

کلید واژه های ماشینی : پایان‌نامه‌های دکتری شیمی دانشگاه تهران ، استناد ، دانشجویان دکتری شیمی دانشگاه تهران ، استنادی دانشجویان دکتری شیمی دانشگاه ، استنادی تطبیقی پایان‌نامه‌های دکتری شیمی ، دانشگاه تهران ، دانشگاه ، منابع اطلاعاتی ، شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه ، شیمی دانشگاه تهران و تربیت‌مدرس

پژوهش حاضر بررسی و مقایسه الگوهای استنادی دانشجویان دکتری شیمی دانشگاه تهران و تربیت مدرس است که در آن ویژگی های منابع اطلاعاتی مورد استناد شناسایی، و تفاوت ها و شباهت های آنها در دو دانشگاه مشخص شده است. در این پژوهش از روش تحلیل استنادی استفاده شده و در آن 6382 استناد متعلق به 60 پایان نامه دکتری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دانشگاه تهران نشریات ادواری با 9/82 درصد و کتاب با 5/11 درصد و در دانشگاه تربیت مدرس نشریات ادواری با 3/81 درصد و کتاب با 9/13 درصد استنادها بیشترین استنادها را به خود اختصاص داده اند. زبان اکثر استنادها انگلیسی است و به منابع فارسی بسیار کم استناد شده است. دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از منابع روزآمدتر نسبت به دانشجویان دانشگاه تهران استفاده کرده اند. میانگین استنادها در دانشگاه تهران 16/116 استناد و در دانشگاه تربیت مدرس 56/96 استناد است. نشریات هسته رشته شیمی بر اساس قاعده برادفورد (سه عنوان در دانشگاه تهران و چهار عنوان در دانشگاه تربیت مدرس) شناسایی گردید.

خلاصه ماشینی:

"PP {UU}تحلیل استنادی تطبیقی پایان‌نامه‌های دکتری شیمی دانشگاه تهرانو دانشگاه تربیت مدرس(1383-1376 رستم مظفری غربا کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران دکتر غلام رضا فدائی عراقی دانشیار دانشگاه تهران دکتر عباس حری استاد دانشگاه تهران چکیده {IBپژوهش حاضر بررسی و مقایسه الگوهای استنادی دانشجویان دکتری شیمیدانشگاه تهران و تربیت مدرس است که در آن ویژگی‌های منابع اطلاعاتی مورد استنادشناسایی،و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها در دو دانشگاه مشخص شده است. مجلات هسته در منابع مورد استناد پایان‌نامه‌های دکتری شیمی براساس قانونپراکندگی بردفوری در این دو دانشگاه کدامند؟ روش پژوهش در این پژوهش از روش تحلیل استنادی که یکی از روش‌های کتابسنجی است،استفاده شده است. کولائیان در سال 1376،مآخذ 545 عنوان مقاله نشریات سال‌های 1317-1375آرشیو مؤسسه رازی را بررسی نمود و نشان داد که از 6173 استناد مورد بررسی،83/12 در صد مربوط به مجلات بوده و 62/54 در صد استنادها به منابع انگلیسی زبانبوده است. توزیع فراونی تاریخ استنادها در منابع فارسی مورد استناد درپایان‌نامه‌های مورد بررسی دانشگاه تهران و تربیت مدارس (به تصویر صفحه مراجعه شود)نتایج حاصل از جدول 7 نشان می‌دهد که در هردو دانشگاه بیشترین تعداد استنادهابه سال‌های 1367 به بعد تعلق گرفته‌اند. پیشنهادها -افزایش همکاری بین کتابخانه‌های دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس و همچنین سایردانشگاه‌ها به منظور صرفه جوئی مالی در تهیه منابع کتابخانه‌های و تهیه منابع بیشتر برایمحققان و دانشجویان رشته شیمی؛ -دسترسی مستمر پژوهشگران به پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن و سایر پایگاه‌ها،جهتتأمین نیازهای اطلاعاتی آنها؛ -توجه بیشتر به تولید منابع اطلاعاتی به زبان فارسی،و نیز انتشار نشریات معتبر در اینرشته به زبان فارسی؛ -استفاده از نتایج این پژوهش و پژوهش‌های مشابه برای مجموعه‌سازی کتابخانه‌ها."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.