Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی کیفیت وب سایت‌های فارسی زبان در حوزه زنان و خانواده

نویسنده:

(27 صفحه - از 95 تا 121)

کلیدواژه ها :

خانواده ،زنان ،ارزیابی وب سایت ،ابزار ارزیابی کیفیت وب سایت (دابلیو. کیو. ای. تی ) ،وب سـایت فارسـی زبان

کلید واژه های ماشینی : وب ، ارزیابی کیفیت وب سایت‌های فارسی‌زبان ، وب‌سایت ، ارزیابی کیفیت وب ، ابزار ارزیابی کیفیت وب‌سایت ، وب سـایت هـای ، وب سـایت هـا ، اطلاعات ، زنان ، وب سـایت هـای فارسی‌زبان زنان

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی وب سایت­ های فارسی زبان در حوزه زنان و خانواده با استفاده از ابزار ارزیابی کیفیت وب سایت دابلیو. کیو. ای. تی[1] و ارائه پیشنهادهایی به منظور ارتقای کیفیت آن­ها است. روش: پژوهش به روش پیمایشی توصیفی انجام شده است. جامعه پژوهش، سایت­ های فارسی زبان زنان است که از طریق جست و جو در موتور جست و جوی گوگل، یاهو و موتور جست و جوی فارسی سلام بازیابی شدند و در نهایت 100 وب سایت انتخاب شد. گردآوری داده­ ها به روش مشاهده مستقیم در طول یک ماه و بر اساس ابزار ارزیابی کیفیت وب سایت انجام شد. یافته ها: یافته­ ها نشان داد از 100 وب سایت مورد بررسی، %19 دارای رتبه عالی، %35 رتبه بسیار خوب، % 21 رتبه خوب، %20 رتبه نسبتا خوب و% 5 نیز دارای رتبه نا مناسب هستند. نتیجه‌ گیری: نتایج پژوهش، در مجموع نشان از عملکرد نسبتا خوب طراحان و دست اندرکاران وب سایت­های فارسی زبان زنان دارد، به طوری که وضعیت بیش از نیمی از وب سایت­ های مورد بررسی در سطح قابل قبولی است. [1] . Web site Quality Evaluation Tool

خلاصه ماشینی:

"توزیع فراوانی رتبه بندی وب سایت های مورد مطالعه بر حسب میانگین کیفیت عملکرد(١٠٠= n) مقیاس رتبه بندی فراوانی درصد فراوانی عالی 4 4 قوی 64 64 متوسط 30 30 ضعیف 2 2 بسیار ضعیف 0 0 کل 100 100 در پاسخ به پرسش سوم پژوهش ، درباره وضعیت وب سایت های زنان بر اساس معیار «روزآمد بودن »، یافته های جدول شماره ٣ نشان می دهد از ١٠٠ وب سـایت مـورد بررسـی ، تعداد ٥ وب سایت از نظر روزآمد بـودن بسـیار ضـعیف ، ٢٢ وب سـایت ضـعیف ، ٦٥ وب سایت متوسط ، ٥ وب سـایت قـوی و ٣ وب سـایت عـالی عمـل کـرده انـد. توزیع فراوانی رتبه بندی وب سایت های مورد مطالعه بر حسب میانگین امتیاز گرافیک (١٠٠= n) مقیاس رتبه بندی فراوانی درصد فراوانی عالی 9 9 قوی 53 53 متوسط 36 36 ضعیف 2 2 بسیار ضعیف 0 0 کل 100 100 در پاسخ به پرسش ششم پژوهش ، درباره وضـعیت وب سـایت هـای زنـان بـر اسـاس معیار «اعتبار»، یافته های جدول شماره ٦ نشان می دهد از کل وب سـایت هـا، تعـداد ٤٢ وب سایت از نظر رتبه قوی و ١٨ وب سایت نیز عالی بـوده انـد. توزیع فراوانی رتبه بندی وب سایت های مورد مطالعه بر حسب میانگین امتیاز ساختار (١٠٠= n) مقیاس رتبه بندی فراوانی درصد فراوانی عالی 2 2 قوی 65 65 متوسط 33 33 ضعیف 0 0 بسیار ضعیف 0 0 کل 100 100 در پاسخ به پرسش نهم پژوهش ، درباره وضعیت وب سایت های زنان از نظـر اسـتفاده از ابربرچسب ها، یافته ها نشان داد که فقط ١٣ وب سایت از ١٠٠ وب سـایت مـورد بررسـی در طراحی وب سایت خود از ابربرچسب استفاده کرده اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.