Skip to main content
فهرست مقالات

نقش کتابخانه های عمومی در تحقق اهداف فرهنگی برنامه های توسعه ای ایران (1368-1383)

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (22 صفحه - از 269 تا 290)

امروزه نقش زیربنایی فرهنگ در همهء تحولات اجتماعی،اقتصادی،و سیاسی برای‌ دولت‌ها تعریف شده است.از این رو،در برنامه‌ریزی‌ها بخشی ویژهء فرهنگ در نظر گرفته می‌شود.تاکنون سه برنامهء توسعهء اقتصادی،اجتماعی،و فرهنگی(1368- 1683)در جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرا شده است و هریک از آنها در بخشی مجزا به تعریف اهداف فرهنگی پرداخته‌اند.کتابخانه‌های عمومی با توجه‌ به اهداف و رسالت‌هایی که برای آنها معین شده است،می‌توانند نقش عمده‌ای‌ در تحقق اهداف فرهنگی برنامه‌های توسعه‌ای ایفا کنند.در این پژوهش قوانین، مستندات،پیوست‌ها،و دیگر متون مرتبط با سه برنامهء توسعه بررسی شده و بیش از پنجاه بند که در تعامل مستقیم و غیرمستقیم با کتابخانه‌های عمومی بوده‌اند،بازیابی‌ شده‌اند.سپس این موارد با توجه به اهداف و رسالت‌های کتابخانه‌های عمومی که‌ در آخرین رهنمودهای ایفلا برای کتابخانه‌های عمومی آمده است،تفسیر شده‌اند. به نظر می‌رسد که کتابخانه‌های عمومی با توجه به کارآیی و رسالتی که برای آنها متصور است،هنوز به جایگاه درخوری در برنامه‌های توسعه‌ای ایران نرسیده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"متأسفانه در اصل قانون برنامهء اول هیچ‌ اشاره‌ای به آموزش‌های غیررسمی یا ایجاد امکاناتی برای دستیابی به اطلاعات مشخص‌ و مطالعات شخصی نشده است و فقط در قسمت سیاست‌های اجرایی بخش آموزش‌ و پرورش عمومی پیوست قانون برنامهء اول‌ به کتابخانهء عمومی به عنوان یک نهاد پشتیبان‌ برای آموزش‌های رسمی اشاره شده است: "تقویت و گسترش کتابخانه‌های مدارس و همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان و نیز کتابخانه‌های عمومی برای زیر پوشش قرار دادن هرچه بیشتر مدارس بدون‌ کتابخانه‌"(2:18-27). در پیوست لایحهء برنامهء دوم نیز در بخش‌ فرهنگ،ایرانگردی،و نظایر آن تقریبا با همین‌ عبارات یعنی ترویج و اعتلای فرهنگ مطالعه‌ و کتابخوانی و توسعهء کمی و کیفی مطلوب و کتابخانه‌های عمومی و ایجاد زمینهء دسترسی‌ اقشار مختلف به فرهنگ مکتوب به ویژه میان‌ کودکان و نوجوان این مسئله به عنوان یکی‌ از اهداف کیفی بخش مذکور ذکر شده است. در پیوست لایحهء برنامهء دوم نیز یکی از هدف‌های کیفی برشمرده عبارت است از: "ترویج و اعتلای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی‌ و توسعهء کمی و کیفی کتاب‌های مطلوب و کتابخانه‌های عمومی و ایجاد زمینهء دسترسی‌ اقشار مختلف به فرهنگ مکتوب به ویژه میان‌ کودکان و نوجوانان‌"(3:1)؛و"اولویت دادن‌ به کودکان و نوجوانان در برنامه‌های فرهنگی‌ و هنری‌"نیز به عنوان یکی از خط مشی‌ها و سیاست‌های این برنامه قید شده ـاست(3: 2). Available: "The IFLA/Unesco Public Library htm."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.