Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل عوامل تأثیر گذار بر بهبود فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 1 تا 16)

کلیدواژه ها :

آموزش عالی ،دانشگاه تهران ،هیئت علمی ،فرصتهای مطالعاتی ،توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی و تحلیل عاملی

کلید واژه های ماشینی : اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، اعضای هیئت علمی، هیئت علمی دانشگاه تهران تحلیل، حرفه‌ای، فرصتهای مطالعاتی، عنوان پیش‌نیازهای فرصتهای مطالعاتی، بهبود فرصتهای مطالعاتی، هیئت علمی مراکز دانشگاهی، عنوان مهارتهای حرفه‌ای پایه، عامل

توانمندسازی اعضای هیئت علمی مراکز دانشگاهی در جهت توسعه حرفه‌ای و پیشبرد اهداف دانشگاه حایز اهمیت اساسی است و تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و تلاشهای نهادینه شده است. در این پژوهش عوامل تأثیرگذار بر بهبود فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران تحلیل شده است. پس از بررسی مفهومی و نظری، با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، پرسشنامه‌‌ای بر پایه مرور ادبیات تحقیق، اهداف مورد نظر و دیدگاههای صاحبنظران و تجربه محقق، برای گردآوری داده‌های میدانی تهیه و تدوین شد. پس از اطمینان از روایی و پایایی، پرسشنامه‌ها از سوی یک نمونه برگزیده(120 نفر) براساس روش ‌نمونه‌گیری احتمالی ساده تکمیل شد. پس از گردآوری داده‌ها، از نرم‌افزار آماری SPSS برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج مربوط به تحلیل عاملی پیامدهای مثبت و منفی فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت‌علمی و خانواده آنها از استخراج چهار عامل حکایت می‌کند. عامل اول باعنوان پیش‌نیازهای فرصتهای مطالعاتی، عامل دوم با نام خدمات حمایتی، عامل سوم با عنوان سازگاری فرهنگی/ خانوادگی و عامل چهارم با عنوان مهارتهای حرفه‌ای پایه به ترتیب 3/2، 28/23، 3/22 و 4/10 از مجموعه واریانس تبیین شده (85 درصد) را تبیین کرده‌اند. برمبنای عوامل استخراج شده پیشنهادهای مقتضی ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"Analyzing Factors Influencing on Improving the Sabbatical Leaves of Faculty Members, University of Tehran Dr. H. Improving the Sabbatical leaves of faculty members as a continuing process, require assessment of outcomes and recognization of influencing factors in comprehensive approach. According to findings of analyzing the factors influencing on improving the sabbatical leaves of faculty members, four components were extracted. Keywords: Higher Education, University of Tehran, Faculty Members, Faculty Development, Sabbatical Leaves and Factor Analysis. جدول 2- عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس ‌و ‌درصد واریانس تجمعی ردیف عاملها مقدار ویژه درصد واریانس مقدار ویژه فراوانی تجمعی درصد واریانس 1 پیش‌نیازهای‌‌فرصتهای‌‌مطالعاتی 8/638 28/290 28/290 2 خدمات حمایتی 6/284 23/276 51/566 3 سازگاری‌فرهنگی/ ‌خانوادگی 6/138 22/732 74/298 4 مهارتهای حرفه‌ای پایه 2/823 10/456 84/754 عامل اول استخراج شده از تحلیل عوامل مؤثر بر بهبود کیفی فرصتهای مطالعاتی، فراهم بودن زمینه‌های لازم برای برقراری ارتباطات مورد نیاز و نیز کسب آمادگی لازم به منظور صورت گرفتن انتخابهای لازم در خصوص گزینه‌ها و گزیدارهای موجود در ارتباط با فرصتهای مطالعاتی را نشان می‌دهد. همچنین، لازم است که تأمین منابع مالی، امکان استفاده از خدمات اجتماعی و کیفیت محل زندگی و امکانات موجود در آن نیز در قالب خدمات حمایتی و رفاهی مورد نیاز اعضای هیئت علمی در طی فرصتهای مطالعاتی مدنظر قرار گیرند تا بهره‌وری مورد انتظار محقق شود. همچنین، لازم است که تأمین منابع مالی، امکان بهره‌گیری از خدمات اجتماعی و کیفیت محل زندگی و امکانات موجود در آن نیز در قالب خدمات حمایتی و رفاهی مورد نیاز اعضای هیئت علمی در طی فرصتهای مطالعاتی مدنظر قرار گیرند تا بهره‌وری مورد انتظار محقق شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.