Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعات راهبردی توسعه اطلاعاتی نظام آموزش عالی در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 1 تا 26)

کلیدواژه ها :

فناوری اطلاعات ،آموزش عالی ،مطالعات راهبردی ،توسعة اطلاعاتی و مدل UNDP

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، توسعة اطلاعاتی نظام آموزشی ، نظام آموزش عالی ، توسعة اطلاعاتی ، کاربرد فناوری اطلاعات ، عرصة فناوری اطلاعات ، نظام آموزشی ، فناوری اطلاعات در نظام آموزشی ، توسعة فناوری اطلاعات

توسعة نظام آموزشی در عرصة فناوری اطلاعات یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاران آموزشی است. بازنگری فرایندهای این نظام در مقابله با تأثیر شگرف فناوری اطلاعات و رسوخ روزافزون آن در ارکان مختلف این نظام از مهم‌ترین نکاتی است که توجه به آن منظومه‌ای هماهنگ را برای حضور شاداب و پویا درعصر اطلاعات طراحی و قوام آن را تضمین می‌کند. در این مقاله سعی شده است تا براساس شاخصها و نشانگرهای توسعة اطلاعاتی در نظام آموزش عالی ، رویکرد نظام آموزش عالی کشورهای منتخب در عرصة فناوری اطلاعات بررسی و چهارچوب اصلی حرکت آنها در این عصر تبیین شود. همچنین، با بررسی مشکلات فراروی دانشگاههای ایران در زمینة توسعة اطلاعاتی و با توجه به نتایج حاصل از مدل ارائه شده و مطالعات تطبیقی، راهبردهای توسعة اطلاعاتی نظام آموزش عالی در ایران تبیین شده است.

خلاصه ماشینی:

"به‌طور رسمی صفر، به‌طور کمک آموزشی 15 دانشگاه 10 میانگین پهنای باند دسترسی به اینترنت برای مؤسسات آموزش‌عالی تهران Mb/s 3 ، شهرستانها Kb/s 128 11 متوسط پهنای باند دسترسی به اینترنت به ازای هرکاربر تهران b/s 500 ، شهرستانها b/s 100 12 تعداد مؤسسات آموزش‌عالی مجازی (اینترنتی) سه‌موافقت‌اصولی‌(درمرحلةتأسیس) 13 تعداد دوره‌های آموزش‌عالی مجازی درمقاطع و رشته‌های مختلف هفت دوره 14 تعداد دانشجویان ثبت نام شده در دوره‌های آموزش‌عالی مجازی حدود 1000نفر 15 تعداد دانش‌آموختگان دوره‌های آموزش‌عالی مجازی صفر 16 تعداد دوره‌های آموزشی مرتبط با فناوری اطلاعات درمؤسسات آموزش‌عالی 20 دوره (10 دورة کارشناسی و 10 دورة کارشناسی‌ارشد) 17 درس مستقل فناوری اطلاعات برای مقاطع مختلف در مؤسسات آموزش‌عالی خیر نبود سیاست ملی برای استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش‌عالی: یکی از مشکلات اصلی در زمینة برنامه‌ریزی برای ‌کاربرد فناوری اطلاعات در توسعة آموزش‌عالی نبود سیاست ملی برای استفاده از این فناوری در نظام دانشگاهی ‌کشور است که این خود متأثر از نبودن راهبردی ملی در زمینة توسعة اطلاعاتی است؛ متأسفانه، سقف مطالبات ملی از فناوری اطلاعات در کشور ما تعیین نشده است و مشخص نیست حرکت ما به سمت جامعة اطلاعاتی در چهارچوب کدام مدل توسعة اطلاعاتی می‌گنجد و آیا ما به دنبال تعمیم عدالت اجتماعی و توسعة فرهنگی در زمینه فناوری اطلاعات هستیم [مدل افریقای جنوبی] یا به دنبال توسعة اقتصاد ملی [مدل مالزی] و در عرصة توانمندی اقتصادی آیا مرزهای ملی محدودة جغرافیایی فعالیتهاست [مدل برزیل] یا مرزهای فراملی [مدل هند]؟ بدیهی است به‌دلیل نامشخص بودن این ابعاد،‌ در حیطة آموزش‌عالی نیز سیاست و به‌تبع آن برنامة مشخص و مدو‌نی برای بهره‌گیری ازامکانات فناوری اطلاعات وجود ندارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.