Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی: پیمایشی در دانشگاههای دارای آموزش الکترونیکی درایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 157 تا 176)

کلیدواژه ها :

یادگیری الکترونیکی ،نگرش ،خودکامیابی و آموزش چندرسانه‌ای

کلید واژه های ماشینی : یادگیری الکترونیکی، محیطهای یادگیری الکترونیکی، نگرش، دانشجویان، آموزش، اطلاعات، استادان، بررسی نگرش استادان و دانشجویانی، آموزش الکترونیکی، دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

روند استفاده از آموزش الکترونیکی به سرعت در حال افزایش است. هر چند به محیطهای یادگیری الکترونیکی به عنوان پدیده‌ای مطلوب نگریسته می‌شود، اما پژوهش‌ اندکی در باره نگرش استادان و دانشجویانی که در این زمینه کار می‌کنند، صورت گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی نگرش استادان و دانشجویانی است که در دانشگاههای کشور از این فناوری استفاده می‌کنند. بر این اساس، 95 پرسشنامه برای استادان و 161 پرسشنامه برای دانشجویان ارسال شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها مشخص شد که استادان نگرش مثبتی به یادگیری الکترونیکی به عنوان ابزار کمک آموزشی دارند. در این خصوص، احساس مفید بودن و خودکامیابی استادان مهم‌ترین عامل تمایل آنها به استفاده از یادگیری الکترونیکی بوده است. بر اساس نگرش دانشجویان عواملی نظیر استقلال، راهنمایی استادان و آموزش چندرسانه‌ای مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر نگرش آنان از مؤثر بودن آموزشهای الکترونیکی است.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین، هدف از اجرای این پژوهش ابتدا دریافت نظرها و نگرش آموزش‌دهندگان و استادان درخصوص یادگیری الکترونیکی به عنوان ابزار کمک آموزشی و سپس، بررسی نظرهای دانشجویان و آموزش‌گیرندگان در باره یادگیری الکترونیکی بوده و در نهایت، با بررسی دیدگاههای کاربران نتایج برای استفاده بهینه از یادگیری الکترونیکی ارائه شده است. بر اساس مدل مفهومی سه حلقه‌ای، در این پژوهش از دو نظریة اخیر برای درک نگرش استادان و مدرسان در باره محیطهای یادگیری الکترونیکی استفاده شده است. بر این اساس فرضیات زیر مطرح شده است : :H1D احساس رغبت استادان نسبت به یادگیری الکترونیکی ارتباط مثبتی با قصد آنان برای استفاده از یادگیری الکترونیکی دارد. بنابراین، بر اساس معیارهای اساسی یادگیری الکترونیکی به منظور ایجاد محیطهای یادگیری مؤثر سه عنصر باید مورد توجه قرار گیرد: استقلال[20] دانشجویان، راهنمایی استادان و وسایل ارتباط چندگانه[21] و بنابراین، سه فرضیه زیر ارائه می‌شود: :H2A استقلال در یادگیری بیانگر نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی به عنوان ابزار یادگیری مؤثر است. بنابراین، بر اساس جدول 2 استادان نگرش بسیار مطلوبی به محیطهای یادگیری الکترونیکی به عنوان ابزار کمک آموزشی داشتند که می‌تواند بر قصد استفاده آنان در آینده مؤثر باشد. از دیدگاه استادان رضایتمندی از سیستم می‌تواند اثر مثبتی بر نگرش آنان به یادگیری الکترونیکی به عنوان ابزار کمک آموزشی مفید داشته‌ باشد و آموزش چند رسانه‌ای می‌تواند اثر معنی‌داری بر احساس رغبت آنان درخصوص یادگیری الکترونیکی داشته باشد. در پایان تأکید می شود که در پژوهش حاضر تنها نگرش استادان و دانشجویان به ابزار کمک آموزشی یادگیری الکترونیکی بررسی و به عنوان یکی از عوامل مهم در گسترش این نوع آموزشها پرداخته شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.