Skip to main content
فهرست مقالات

بهبود تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی) در نتیجۀ خودگفتاری انگیزشی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 391 تا 408)

کلیدواژه ها :

دانشجویان دختر ،زمان واکنش ،خودگفتاری انگیزشی ،تکلیف ثانویه ،مداخلة روان شناختی .

کلید واژه های ماشینی : خودگفتاری انگیزشی ، تکلیف ، زمان واکنش افتراقی ، بهبود تکلیف ثانویه ، نتیجۀ خودگفتاری انگیزشی ، خودگفتاری انگیزشی بر اجرای تکلیف ، خودگفتاری آموزشی ، پردازش اطلاعات ، عملکرد ، اجرای تکلیف ثانویه

از جمله مداخلات روان­شناختی مؤثر بر بهبود و موفقیت عملکرد حرکتی و ورزشی افراد، خودگفتاری است. لذا، تحقیق حاضر، با هدف بررسی اثربخشی خودگفتاری انگیزشی بر اجرای تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی)، انجام شد. از میان 160 دانشجوی کارشناسی تربیت­ بدنی دانشگاه تهران، 30 نفر در این پژوهش مشارکت داشتند که به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. مداخله، دو بار در روز و به مدت یک دقیقه انجام گرفت. گروه تحت مداخله در مرتبۀ اول تکلیف اولیۀ راه رفتن روی تردمیل را با سرعتی آهسته انجام دادند، درحالی‌که تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی) را در 10 کوشش انجام ­دادند. مرتبۀ دوم نیز به همین صورت برگزار شد، با این تفاوت که گروه تحت مداخله 15 ثانیه قبل از اجرای تکلیف ثانویه، خودگفتاری انگیزشی را برای خود اعلام ­کرد و گروه کنترل بدون هیچ مداخله­ای آزمون را اجرا کرد. نتایج t همبسته در گروه تحت مداخله نشان داد که خودگفتاری انگیزشی به کاهش معنا‌دار زمان واکنش افتراقی منجر شد (001/0=P). همچنین نتایج یو مان-­ویتنی در پس­آزمون نشان داد که زمان واکنش گروه تحت مداخلۀ خودگفتاری به‌طور معنا‌داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (002/0=P).

خلاصه ماشینی:

"Mann-Whitney U 400 رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی ، دورة ٧، شمارة ٣، پاییز ١٣٩٤ نتایج نشان داد که خودگفتاری انگیزشی سبب کاهش زمان واکنش افتراقی شد و در واقع این نتایج از به کارگیری خودگفتاری انگیزشی به عنوان راهبردی کارامد در بهبود اجرای تکلیف ثانویه حمایت کرد. با توجه به مطالب بیان شده توسط بانکر و همکاران (١٩٩٣)، عملکرد انگیزشی خودگفتاری بهبود تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی ) در نتیجة خودگفتاری انگیزشی 403 به دلیل الهام بخشیدن برای تلاش بیشتر و خلق روحیه و اعتماد به نفس مثبت ، اجرا را تسهیل می کند و عملکرد آموزشی آن ، به لیل راه اندازی اعمال مورد نظر از طریق تمرکز توجه مناسب ، اطلاعات تکنیکی و گزینه های تاکتیکی اجرا را بهبود می بخشد (١٥). این پژوهش بیان می کند محتوای خودگفتاری بی شک بر اجرای حرکتی مؤثر است ، اما آنچه باید بیشتر لحاظ شود این است که انواع مختلف خودگفتاری ممکن است تأثیرات متفاوتی بر اجرای تکلیف ، بر اساس ماهیت تکلیف و نوع خودگفتاری استفاده شده ، داشته باشد و می توان گفت در تکالیفی که مستلزم دقت بدون محدودیت زمانی اند، خودگفتاری آموزشی تأثیر بسزایی دارد و از طریق راه اندازی حرکت با اصلاح کانون توجه ، تکنیک و اعمال راهبرد موجب تسهیل اجرا می شود. در نتایج تحقیقات کرونی (٢٠٠٧) و 404 رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی ، دورة ٧، شمارة ٣، پاییز ١٣٩٤ رضایی و فرخی (١٣٨٨)، که همسو با نتایج این تحقیق بود، بیان می شود که خودگفتاری بیشتر برای تکالیفی که نیازمند مهارت بیشتر، زمان بندی و دقت زیاد است ، مؤثر است ، در واقع خودگفتاری آموزشی با ماهیت تکلیف پیچیده در ارتباط بوده و بر آن مؤثرتر بوده است (١٧،٦)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.