Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تطبیقی نظام ارزیابی کیفیت برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای کره جنوبی، انگلستان و ایران مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎19 صفحه - از 7 تا 25 )

چکیده:

تربیت معلم را می‌توان از جمله سرنوشت‌سازترین و مهم‌ترین مولفه‌های نظام تعلیم و تربیت هر کشور، دانست. چرا که موفقیت و عدم موفقیت در ایجاد تحول و شایستگی هر نظام آموزشی، منوط به توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای معلمانی است،که مجریان اصلی برنامه‌های درسی در محیط‌های واقعی می‌باشند. با توجه به تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و تحول بنیادین در آموزش و پرورش کشورها اهمیت به‌روز رسانی و اصلاح نظام تربیت‌معلم متناسب با تغییرات مذکور و توجه به ارزیابی نظام آموزشی تربیت‌معلم، امری ضروری به نظر می‌رسد. با این تفاصیل مقاله حاضر با هدف بررسی تطبیقی نظام ارزیابی کیفیت برنامه‌درسی تربیت‌معلم در کشورهای کره جنوبی، انگلستان و ایران به منظور اصلاح و به روزرسانی هرچه بهتر برنامه‌درسی نظام تربیت‌معلم کشور، نگاشته شده است. واحد‌های تطبیق در این مقاله، از میان هفت کشور ژاپن، کره جنوبی، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کره جنوبی و مالزی انتخاب شده است که از این میان محقق دو کشور کره جنوبی و انگلستان را که مطابق گزارشهای بین المللی منتشر شده در پایگاههای ارزیابی علمی جهان در سالهای اخیر در زمینه فعالیتهای مربوط به بهسازی تربیت معلم از جمله کشورهای پیشرو در جهان هستند را برای مطالعه برگزیده است. این پژوهش یک پیمایش تطبیقی بوده و اطلاعات مورد نیاز آن، برای پاسخگویی به سوالات، از طریق اسناد و مدارک کتابخانه‌ای و گزارش‌های فصلی و سالیانه برخی از سایتهای بین المللی چون یونسکو، سایمگو و بانک جهانی گردآوری شده است. الگوی مورد استفاده در این زمینه الگوی بردی است که دارای چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه را در مطالعات تطبیقی می‌باشد. در این الگو ابتدا اطلاعات مورد نیاز درباره کشور‌ها گردآوری و تفسیر شدند، سپس طبقه بندی و در مرحله آخر تفاوتها و تشابهات مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده در مقاله حاضر حاکی از اختلاف معنادار و تفاوت اساسی بین نظام ارزیابی کیفیت برنامه‌درسی ایران و دو کشور انگلستان و کر‌ه‌جنوبی در حوزه‌های؛ارزیابی اهداف برنامه‌درسی، محتوا برنامه‌درسی و فرایند یاددهی و یادگیری در برنامه‌درسی می‌باشد.

Throughout its history, curriculum has experienced growing number of ideas and concepts. Deliberative action is among the most important concepts that have recently found itself as the object of renewed examination by researchers. It is very concept that has been emphasized as an unprecedented solution for curriculum issues. Deliberative action is an intelligent and rational method. It represents an approach that while taking into consideration the curriculum in its totality, chooses the most practical and possible solution to the problems in this area. This paper intends to draw attention to the fundament, concepts and plethora of insights concerning deliberative action from a descriptive-analytical standpoint. It would examine the views expressed by Dewey, Schwab, Reid, walker and westbury who represent the most renowned thinkers on the topic. Findings indicate given their adopted philosophical foundations, these theoreticians have offered different definitions concerning deliberative action and have maintained certain characteristics for it. This paper concludes that deliberative action is a multi-faceted competency of a cyclic nature which are composed of components such as teachers, pupils, course topic, background, status and curriculum.

کلیدواژه ها:

راهبردهای یادگیری ، تربیت معلم ، بررسی تطبیقی ، ارزیابی کیفیت برنامه درسی ، بهسازی تربیت معلم

Curriculum theory ، DeliberativeCurriculum ، philosophical foundations


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.