Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در استان های ایران (1388-1379)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 117 تا 136)

کلیدواژه ها :

توسعه انسانی ،سرمایه اجتماعی ،خودرگرسیون برداری پانل دیتا ،PVAR

کلید واژه های ماشینی : سرمایه اجتماعی ، بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی ، سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی ، اقتصادی ، توسعه انسانی در استان ، Social Capital ، توسعه اقتصادی ، ایران ، اعتماد ، سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی

بشر در اعصار تاریخ و از زمانی که زندگی جمعی را برای ادامه حیات خود برگزید، به صورت تلویحی و ناخودآگاه از سرمایه اجتماعی در پیشبرد بهتر اهدافش بهره برده است. اما امروزه اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی در بطن اقتصاد و اجتماع قرار گرفته است و جوامع برای پیشرفت و بعضا جلوگیری از انحطاط، ناگزیر به شناخت چارچوب سرمایه اجتماعی و اثراتش در جامعه و استفاده از آن به‌عنوان راهکاری برای خروج از انحطاط و رکود هستند. در این میان، یکی از مهمترین اثرات و برهمکنش­ها حاصل از سرمایه اجتماعی، ارتباطی است که میان آن و شاخصهای توسعه اقتصادی -اجتماعی وجود دارد. در این پژوهش، به دنبال آن خواهیم بود تا نوع تأثیر متقابلی را که سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در استان های ایران برهم خواهند داشت، شناسایی کنیم. برای رسیدن به این هدف، از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) برای دوره سالهای 1388-1379 استفاده کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی دارای اثرات مثبتی بر توسعه انسانی در استان های ایران بوده و از سوی دیگر، توسعه انسانی نیز سبب خواهد شد تا لایه های سرمایه اجتماعی در استان ها شکل گرفته و تقویت شود.

خلاصه ماشینی:

"در این بین دیدگاههایی همچون دیدگاه اجتماع گرایی ٤ نیز وجود داشتند که بر سودمندی و خودکفایی اجتماعات تأکید داشتند و جنبه های منفی تعهدات گروهی را دست کم میگرفتند و اهمیت روابط اجتماعی در ساختن نهادهای رسمی موثر و پاسخگو را نادیده میانگاشتند؛ اما پس از زمانی که واژه سرمایه اجتماعی وارد مباحث اقتصادی شد، اقتصاددانان کوشیدند تا با تبیین روابط متقابل بین سرمایه اجتماعی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی، نشان دهند که سرمایه اجتماعی و روابط مبتنی بر اعتماد، چگونه میتواند بر روی اقتصاد تأثیر بگذارد. با توجه به خروجی نمایش داده شده در شکل (٣) میتوان مشاهده نمود که بروز یک شوک در سرمایه اجتماعی سبب خواهد شد تا توسعه انسانی در استان های ایران به صورت صعودی افزایش یابد. 0070 0 6 0 6 0 6 s s s response of gg to sc shock response of gg to hdi shock response of gg to gg shock Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 200 reps در ادامه نتایج نیز میتوان مشاهده نمود که در اینجا نیز افزایش شاخص توسعه انسانی سبب خواهد شد تا مقدار سرمایه اجتماعی در استان های ایران به صورت شتابدار افزایش یابد. ). بنابراین میتوان از نتایج حاصل از این پژوهش دریافت که ارتباط مثبتی میان سرمایه اجتماعی و شاخص توسعه انسانی در میان استان های ایران در دوره ١٣٨٨-١٣٧٩ وجود داشته است . and Deepa Narayan (2000) Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy; Final version submitted to the World Bank Research Observer,To be Published in Vol. 15(2)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.