Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی شهروندان شهر سقز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (16 صفحه - از 111 تا 126)

کلیدواژه ها :

مشارکت اجتماعی ،شبکه اجتماعی ،کیفیت زندگی ،اعتماد اجتماعی ،شهر سقز ،سرمایه¬اجتماعی

the quality of life ،social involvement ،Sagez ،Social Capital ،social trust ،Social network

کلید واژه های ماشینی : کیفیت زندگی ، سرمایه اجتماعی ، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی ، سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی ، رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت ، شهر ، کیفیت زندگی شهروندان شهر سقز ، کیفیت زندگی شهر ، رابطه ، میزان کیفیت زندگی افراد رابطه

سرمایه اجتماعی مفهومی نسبتا جدید در حوزه علوم اجتماعی است که به سرعت جایگاه خود را در حوزه‌های دیگری چون پزشکی، روان¬شناسی، اقتصاد، سیاست، برنامه¬ریزی شهری و ... پیدا کرده است. این مفهوم در ارتباط تنگاتنگی با کیفیت زندگی قرار دارد. این ارتباط می‌تواند دروازه ورود مفهوم سرمایه اجتماعی به برنامه¬ریزی شهری باشد. موضوع اساسی در این زمینه، سنجش رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی درمیان شهروندان شهرسقز است. روش¬تحقیق دراین پژوهش پیمایشی است. این پژوهش با استفاده ازپرسشنامه 69 سوالی که روایی آن توسط چند تن از اساتید جامعه‌شناسی مورد تایید قرارگرفت و پایایی آن با استفاده از روش پیش¬آزمون از طریق آلفای کرونباخ 90/0 می‌باشد، استخراج و نتایج آن با استفاده از نرم افزار spss از یک نمونه 382 نفری در شهر سقز است که نتایج زیر به دست آمد: رابطه معنی‌داری بین¬کیفیت زندگی باسرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت¬اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، میزان درآمد فرد پاسخگو و سطح تحصیلات فرد پاسخگو با اطمینان 99% وجود دارد. در بین متغیّرهای بررسی شده متغیّراعتماد اجتماعی با بیشترین همبستگی یعنی 559/0r= تاثیر فزاینده¬ای درکیفیت زندگی افراد دارد.

خلاصه ماشینی:

"از جمله اثرات بی توجهی به مفهوم سرمایه اجتماعی‌ که در دهه‌های گذشته به وضوح در برخی کشورهای جهان دیده شده است عبارتند از: فروپاشی نهاد خانواده و ناپایدار شدن روابط اجتماعی، کاهش میزان همبستگی اجتماعی، از رونق افتادن فعالیت‌های اقتصادی، گسترش ناهنجاری‌های رفتاری در میان نوجوانان و جوانان و نا‌امنی درمؤسسه‌های آموزشی، ازمیان رفتن اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی در بین افراد جامعه و بی‌توجهی به این موضوع باعث ایجاد اختلال و بی‌نظمی عمومی در جامعه و در نتیجه باعث کاهش سطح کیفیت زندگی افراد و اقشار جامعه می‌شود. سنجش رابطه بین سطح تحصیلات فرد پاسخگو با کیفیت زندگی پیشینه تئوریک و تجربی پاتنام معتقد است که همبستگی خیلی روشن و مثبتی بین متغیرهای سلامت و احساس خوشبختی و سرمایه اجتماعی وجود دارد. هم‌چنین بارتوش هیرش نشان داده است که بین مشارکت فرد در ارتباط با دیگران و ایجاد شبکه‌های اجتماعی با میزان رضایت از زندگی رابطه وجود دارد(بیکر، 1382: 45ـ43). در جدول (3) با توجه به این‌ که میزان همبستگی 309/0=r و 000/=0sig می‌باشد بنابراین بین مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی رابطه معنی‌داری وجود دارد. در جدول (5) با توجه به این‌که میزان همبستگی 480/0=r و 000/=0sig می‌باشد بنابراین بین شبکه‌های اجتماعی و کیفیت زندگی رابطه معنی‌داری وجود دارد. پیشنهادها در این پژوهش سنجش بسیاری از متغیرهای دیگر که می‌تواند به عنوان یک عامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی اثر گذارد میسر نشد؛ پیشنهاد می‌شود تحقیقات دیگری در آینده انجام گیرد و در آن سنجش متغیرهای دیگری که بر کیفیت زندگی تأثیر می‌گذارد مورد توجه قرار گیرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.