Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه مقدماتی نظریه هوش چندگانه گاردنر در زمینه موضوعهای درسی و سازگاری دانش آموزان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 11 تا 34)

کلیدواژه ها :

هوش ،هوش چندگانه ،نظریه هوش ،گاردنر ،موضوعهای درسی سازگاری

کلید واژه های ماشینی : هوش، گاردنر، دانش‌آموزان، نمره‌‌های هوش درون‌فردی و بین‌فردی، مطالعه مقدماتی نظریه هوش، اطلاعات، پرسشنامه، انواع هوش، همبستگی، هوش درون‌فردی

این پژوهش به منظور بررسی مقدماتی نظریه هوش چندگانه گاردنر اجرا شد.داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر که از پرسشنامه‌های دوگلاس و هرمز و پرسشنامه سازگاری بل برگرفته شده است، به دست آمد. همچنین برای کسب داده‌ها از یک پرسشنامه محقق ساخته دربارة یک گروه نمونه 120 نفری از دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران در رشته‌های متفاوت نظری و فنی و حرفه‌ای استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که: · میان انواع گوناگون هوش چندگانه با دروس مرتبط با هر یک از انواع هوش، همبستگی معنا‌دار از ضعیف تا متوسط وجود دارد. · با بهره‌گیری از نمره‌‌های هوش درون فردی و بین‌فردی می‌توان 22 درصد سازگاری کلی را پیش‌بینی کرد.· انواع هوش مطرح شده گاردنر کاملا از هم مستقل نیستند. میان بعضی از آنها همبستگی از ضعیف تا متوسط وجود دارد. 33 درصد واریانس مشترک این هشت نوع هوش، عامل احتمالیg را نشان می‌دهد. · بیشترین واریانس پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را می‌توان با ملاحظه نمره‌‌های هوش کلامی‌ ـ زبانی و منطقی ـ ریاضی تبیین کرد. · سرانجام دختران از نظر هوش درون فردی بر پسران برتری دارند و پسران از نظر هوش دیداری ـ فضایی بر دختران برتری دارند. از نظر دیگر انواع هوش میان دو جنس تفاوت معنا‌دار مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"دستیابی به اصول بالا مستلزم آن است که در سنجش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان به جای تأکید محض بر هوش کلامی ـ زبانی و ریاضی ـ منطقی ـ که به سبب تفاوتهای فردی و گروهی دانش‌آموزان در الگوهای متفاوت هوش چندگانه گاردنر ناعادلانه است‌ـ نیازها، الگوهای هوشی و راهبردهای یادگیری دانش‌آموزان براساس نظریه هوش چندگانه مورد توجه قرار گیرد (لزیر7، 1992؛ 1991). خطای معیار برآورد R2 اصلاح شده R2 R 63470/20 218/0 231/0 481/0 تحلیل واریانس سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 000/0 616/17 824/7500 2 647/15001 رگرسیون 791/425 117 553/49817 باقی مانده 119 200/64819 جمع $$$ برای آزمون این فرضیه که انواع هوش مطرح شدة گاردنر مستقل از یکدیگرند و هر نوع هوش از سازه جداگانه‌ای تشکیل شده است، میان نمره‌های حاصل از اجرای هشت نوع مقیاس همبستگی متقابل محاسبه شد که نتایج آن در جدول شمارة 4 ارائه شده است. یکی از ویژگیهای برجسته این نظریه آن است که به معلمان توصیه می‌شود که به جای تأکید بر روشهای آموزش سنتی مبتنی بر هوش زبانی و منطقی ـ ریاضی، برحسب نوع و محتوای مطالب درسی و ویژگیهای شناختی دانش‌آموزان از انواع روشها و مسیرها یا کانالهای یادگیری استفاده کنند. Allym & Bacon Inc. Avila, Judy; Pahuski, Linda, ˝Developing Language Arts Skills Through Reading and Writing Connection, ˝ (Master''''s Action Research Project, Saint Xavier University, 1999). Retrieved December 7,2003, from the State University of West Georgia Distance & Distribution Center Website: http://www."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.