Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین ارزش دارایی‌های نامشهود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 223 تا 238)

کلیدواژه ها :

شبکه عصبی مصنوعی ،اقتصاد دانش محور ،داراییهای نامشهود

کلید واژه های ماشینی : تعیین ارزش دارایی‌های نامشهود ، ارزش دارایی‌های نامشهود با استفاده ، بورس اوراق بهادار تهران ، استفاده از شبکه‌های عصبی ، سرمایه ، اطلاعات ، ارزش دارایی‌های نامشهود در شرکت‌های ، هیات‌مدیره ، ارزش شرکت ، نرون

درک عوامل موثر بر ارزش شرکت برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان پیش از اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری یا اعطای تسهیلات، امری حیاتی است. از آن‌جایی که اقتصاد دانش‌محور در حال تکامل یافتن است، روش ایجاد ارزش شرکتی از شیوه سنتی مبتنی بر دارایی‌های فیزیکی به دانش نامشهود منتقل شده است. از این‌رو در آینده نه چندان دور، ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود به موضوع مهمی در اقتصاد مبدل خواهد شد. این مطالعه بر آن است تا با استفاده از مدل‌ مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی به شناسایی عوامل موثر در تعیین ارزش دارایی‌های نامشهود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. هدف اصلی از مدل کردن عوامل موثر بر ارزش دارایی‌های نامشهود با استفاده از شبکه‌های عصبی، بررسی میزان تأثیر پانزده متغیر ورودی (شامل تعداد اعضای هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، اندازه شرکت، اهرم، دارایی‌های ثابت، رشد فروش، سودآوری، پرداخت سود، سن شرکت، تعداد کارکنان، متنوع‌سازی، ساختار مدیریت، صادرات، مخارج تحقیق و توسعه و هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات) بر متغیر ارزش شرکت می‌باشد. یافته‌های حاصل از پژوهش حاکی از اهمیت ویژگی‌های خاص شرکتی در وهله نخست، حاکمیت شرکتی در رتبه دوم، ساختار مالکیت در رتبه سوم و سرمایه نامشهود در رتبه چهارم در تعیین ارزش دارایی‌های نامشهود است.

خلاصه ماشینی:

"عدم عضویت در هیات مدیره مالکیت مدیریت گروه تجاری الیلی (٢٠١١) لینز (٢٠٠٣) ویواتاناکانتانگ (٢٠٠١) حاکمیت شرکتی اندازه هیات مدیره /استقلال هیات مدیره سهامدار عمده کنترل چندگانه شرکت های پذیرفته شده در بورس های خارجی اگزلهیم و رندوی (٢٠٠٣) ژی و همکاران (٢٠٠٣) جو و هارجتو (٢٠١١) ویژگیهای خاص شرکت رشد فروش اندازه شرکت اهرم پرداخت سود داراییهای ثابت سودآوری سن شرکت متنوع سازی صادرات فوکی و یوشیجیما (٢٠٠٧) ویواتاناکانتانگ (٢٠٠١) بوزک و همکاران (٢٠١٠) گلیسون و کلاک (٢٠٠٦) جو و هارجتو (٢٠١١) الیلی (٢٠١١) آلاینیز و وستون (٢٠٠١) لانگ و همکاران (٢٠٠٣) راو و همکاران (٢٠٠٤) ویژگیهای صنعت تمرکزگرایی صنعت مورگان و رگو (٢٠٠٩) اندرسون و همکاران (٢٠٠٤) عکس العمل تحلیلگران تعداد تحلیلگران سهم بازار جو و هارجتو (٢٠١١) لانگ و همکاران (٢٠٠٣) مورگان و رگو (٢٠٠٩) اندرسون و همکاران (٢٠٠٤) روش پژوهش فرضیه های پژوهش با عنایت به مبانی نظری مطرح شده و همچنین پیشینه تحقیق ، توسعه فرضیه هایی که به شناسایی و مرتبط ساختن متغیرهایی موثر بر تعیین ارزش داراییهای نامشهود، به شرح زیر میباشد: طبق نظرات فوکی و یوشیجیما (٢٠٠٧)، گلیسون و کلاک (٢٠٠٦) و رایو و همکاران (٢٠٠٤) میان سرمایه نامشهود و ارزش سهام شرکت رابطه معنادار مثبت وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.