Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سبک های یادگیری، خودکارآمد پنداری و رشته تحصیلی در دانش آموزان متوسطه نظری

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (25 صفحه - از 107 تا 131)

کلیدواژه ها :

رشته تحصیلی ،خود کارآمد پنداری ،سبک‌های یادگیری

کلید واژه های ماشینی : دانش‌آموزان، کارآمد، روش یادگیری، روش یادگیری واگرا، فیزیک، دانش‌آموزان رشته ریاضی، پژوهش، روش یادگیری واگرا استفاده، دانش‌آموزان رشته علوم انسانی، دختران

این پژوهش به منظور بررسی رابطة سبک‌های یادگیری، خود کارآمد پنداری و رشته تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه نظری انجام گرفته است. در این پژوهش در پی دانستن آن بوده‌ایم که آیا میان رشته‌های تحصیلی و سبک‌های یادگیری، میان خود کارآمد پنداری ورشته‌های تحصیلی و میان جنسیت و خودکارآمد پنداری رابطة معنادار وجود دارد؟ خود کارآمد پنداری عبارت است از باور فرد نسبت به تواناییهایش به گونه‌ای که بتواند پدیده‌ها را برای رسیدن به وضعیت مطلوب خود، با رفتار و کردار مناسب سازمان دهد. نتایج پژوهش‌ها نشان دهندة آن است که میزان خود کارآمد پنداری با توجه به سن و جنس افراد متفاوت است. خود کارآمد پنداری در هر دو جنس با افزایش سن افزایش می‌یابد و مردان دارای خود کارآمد پنداری بالاتر هستند. سبک‌های یادگیری، به باورها، رجحان‌ها و رفتارهایی اشاره دارند که افراد آنها را به کار می‌برند تا به یادگیری آنان در یک موقعیت معین کمک کند. نتایج پژوهش‌ها در این زمینه نشان دهندة آن است که روشهای یادگیری گوناگون با جنس، سطح تحصیلات و رشته تحصیلی ارتباط دارند، (هیکسون و بالتیمور1996)، (حسینی لرگانی 1377)، (میر انصاری 1378). گروه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 399 دانش‌آموز دختر و پسر است که به طور تصادفی از میان دانش‌آموزان متوسطه نظری و مراکز آموزشی پیش دانشگاهی آموزش و پرورش منطقه بلداجی در سال تحصیلی 84-83 انتخاب شده‌اند. برای اندازه‌گیری روشهای یادگیری از پرسشنامه روشهای یادگیری کلب (1985) و برای سنجش خود کارآمد پنداری از پرسشنامه خود کارآمد پنداری بندورا (1995) استفاده شده است. نتایج به دست آمده پس از تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها بدین شرح است. دانش‌آموزان رشته ریاضی- فیزیک بیشتر از روش یادگیری واگرا، دانش‌آموزان رشته علوم تجربی بیشتر از روش یادگیری جذب کننده و دانش‌آموزان رشته علوم انسانی بیشتر از روش یادگیری انطباق یابنده بهره برده‌اند. از میان این عده، دانش‌آموزان رشته ریاضی - فیزیک از بالاترین میزان خود کارآمد پنداری برخوردارند. میان روشهای یادگیری و خود کارآمد پنداری رابطه معنادار مشاهده نشده است و دختران نسبت به پسران دارای خود کارآمد پنداری بالاتر هستند. برای افزایش خود کارآمد پنداری دانش‌آموزان پیشنهاد می‌شود از راهکارهای مناسب مانند ارائة الگوی موفق به دانش‌آموز، تشویق و ترغیب کلامی و فراهم نمودن شرایط مناسب برای کسب تجربه موفقیت‌آمیز استفاده شود.

خلاصه ماشینی:

"جدول شماره 2 نتایج آزمون خی دو برای بررسی رابطه سبک‌های یادگیری و رشته تحصیلی سبکهای یادگیری/رشته تحصیلی سبکهای یادگیری کل واگرا همگرا جذب کننده انطباق یابنده ریاضی-فیزیک مشاهده شده 30 4 6 2 42 مورد انتظار 3/7 2/5 3/12 3/17 42 علوم تجربی مشاهده شده 15 12 61 5 93 مورد انتظار 17 7/10 27 2/38 93 علوم انسانی مشاهده شده 13 10 22 100 145 مورد انتظار 5/26 7/16 2/42 6/59 145 سال اول مشاهده شده 15 20 27 57 119 مورد انتظار 8/21 7/13 6/34 9/48 119 با توجه به نتایج مندرج در جدول فوق و 148/208 = خی دو به دست آمده در سطح 000/0= آلفا ارتباط میان روشهای یادگیری و رشته‌های تحصیلی معنادار است، به این صورت که دانش‌آموزان رشته ریاضی- فیزیک بیشتر از روش یادگیری واگرا، دانش‌آموزان علوم تجربی بیشتر از روش یادگیری جذب کننده و دانش‌آموزان رشته علوم انسانی بیشتر از روش یادگیری انطباق یابنده بهره برده‌اند. · فرضیه سوم که عبارت است از اینکه دانش‌آموزانی که از روش یادگیری واگرا استفاده می‌کنند نسبت به سایر افراد دارای نمره خود کارآمد پنداری بالاتر هستند با آزمون تحلیل واریانس یکراهه بررسی شده است. ] با توجه به نتایج مندرج در جدول فوق و 324/2 =F به دست آمده در سطح 074/0= آلفا، تفاوت میان دانش‌آموزانی که از روش یادگیری واگرا استفاده کرده‌اند در خود کارآمد پنداری با سایر دانش‌آموزان معنادار نیست. بحث و نتیجه‌گیری در این پژوهش فرضیه اول که عبارت بود از اینکه دانش‌آموزان رشته ریاضی- فیزیک بیشتر از روش یادگیری واگرا و دانش‌آموزان رشته علوم انسانی بیشتر از روش یادگیری انطباق یابنده استفاده می‌کنند، با آزمون آماری خی دوی دوراهه بررسی شده و نتایج به دست آمده با 148/208 = خی دو در سطح00/0= آلفا فرضیه ما را تأیید کرده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.