Skip to main content
فهرست مقالات

سبک شناسی مقامات همدانی و حریری بر اساس سبک شناسی آماری بوزیمان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 1 تا 14)

کلیدواژه ها :

سبک شناسی آماری ،بوزیمان ،سعد مصلوح ،گفتگو ،مقامات

Dialogue ،Maqamat ،statistical methodologies ،busemann ،masluh

کلید واژه های ماشینی : سبک‌شناسی مقامات همدانی و حریری ، سبک ، مقامات همدانی و حریری ، انفعالی ، اساس سبک‌شناسی آماری بوزیمان ، ادبی ، مقامه ، مقامه درصد فعل درصد صفت ، حریری براساس سبک‌شناسی آماری بوزیمان ، فعل درصد صفت نسبت فعل

در میان گونه های مختلف آثار ادبی، مقامات با توجه به ساختار ویژه ای که دارد علاوه بر عناصر ادبی عاطفه ، خیـال ، اسـلوب و اندیشه ، دارای عناصر داستانی از جمله پیرنگ ، شخصیت ، کشمکش ، زاویه دید، صـحنه و بـه ویـژه گفـت وگوسـت و اگـر مقامات را به طور خاص ، زبان گفت وگو و شگردهای روایی بدانیم ، همدانی و حریری به دنبال خلق زبانی هستند که توانـایی ارائه و عینیت بخشیدن به ذهنیت و حساسیت های عاطفی ایشان و در نهایت قدرت اثرگذاری بـر مخاطـب را داشـته باشـد. مقاله حاضر برآن است با تکیه بر شیوة سبک شناسی آماری بوزیمان که سعد مصلوح آن را در زبان عربی بـومیسـازی کـرده است به تحلیل مقامات همدانی و حریری بپردازد. داده های عددی پژوهش که براساس تعداد فعل و صفت و نسبت بین ایـن دو است ، بیاگر رویکرد انفعالیتر و در نتیجه ادبیتـر مقامـات همـدانی در مقایسـه بـا حریـری اسـت . عنصـر گفـت وگـو و شگردهای روایی در تراکم و در نتیجه افزایش کمی ادبیت مقامات دو نویسنده نقش اصلی دارد.

خلاصه ماشینی:

"همان طور که ملاحظه میکنید، نسبت فعل به صفت مقامات همدانی در قیاس با مقامات حریری اختلاف چشمگیری دارد؛ به گونه ای که مقامات همدانی با توجه به نظریۀ بوزیمان ادبیتر است ؛ ٢) ٥٠ مقامه حریری سبکی ادبی دارد و رویکرد انفعالی آن متغیر است ؛ ٣) با توجه به ضربآهنگ ارقام و نسبت های به دست آمده میتوان گفت ، نگارندة این مقامات شخص واحدی است و ٤) مقامات حریری نیز با توجه به آمار به دست آمده ناقض دو مؤلفه سن و جنسیت در تعیین سبک است . ٤. تحلیل کیفی مقامات همدانی و حریری براساس آمار کشف شده در بخش معرفی نظریۀ سبک شناسی آماری بوزیمان نقل کردیم معدل فعل در متن هایی از قبیل مقامات که سبک محاوره ای ( Style dialog) دارند در مقایسه با دیگر اجزای تشکیل دهندة زبان ، بیشتر است ؛ زیرا فعل و انواع آن و پیاپی آمدنش در متن میتواند تعلیق و کشش ، تمرکز بر کردارها و وجوه شخصیتی، بزرگ یا کوچک نمایی پدیده های جهان متن و برجسته سازی مضمون را موجب شود (صافی پیرلوجه ، ١٣٨٨: ٩٠) و رویکرد ادبی (انفعالی) متن را تقویت میکند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.