Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش فیس بوک بر تغییر ماهیت شیوه های انتشار اخبار و اطلاعات از دیدگاه روزنامه نگاران تهرانی عضو شبکه اجتماعی فیس بوک

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 49 تا 72)

کلیدواژه ها :

خبر ،اینترنت ،شبکه های اجتماعی ،خبر و تکنولوژیهای ارتباطی

کلید واژه های ماشینی : فیس بوک ، اطلاعات ، عضو شبکه اجتماعی فیس بوک ، روزنامه ، شـبکه اجتمـاعی فیس بوک ، خبر ، شبکه اجتماعی فیس بوک بیشـتر ، اینترنت ، روزنامه‌نگاران ، شبکه‌های اجتماعی

این مقاله بر اساس یافته های رساله کارشناسی ارشد با نام “بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر تغییـر ماهیت انتشار اخبار و اطلاعات با تاکید بر فیس بوک” تنظیم شده است . این پژوهش به روش پیمایشی و ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه بوده و جامعه آماری مورد تحقیق شامل روزنامه نگـاران فعـال در شـبکه اجتمـاعی فیس بوک بوده است . یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اکثریت روزنامه نگـاران روزانـه بیشـتر از چهـار سـاعت از اینترنت استفاده کرده و خبرنگاران برای تکمیل و یا دریافت اخبار خود از شبکه اجتماعی فیس بوک بیشـتر از سایر شبکه ها استفاده میکنند؛ اما در طول روز از فیس بوک به میزان کم و خیلیکم استفاده میکنند. همچنـین مدت زمان عضویت اکثریت روزنامه نگاران در فیس بوک سه سال بوده و این شـبکه در نحـوة انتشـار اخبـار توسط روزنامه نگاران به صورت رسمی یا غیررسمی تاثیر دارد. همچنین با توجه بـه فیلتربـودن فـیس بـوک و تلقی جرم نسبت به استفاده از آن از سوی مراجع قانونی، روزنامه ای کـه خبرنگـاران در آن مشـغول بـه کـار هستند به میزان کم و بسیار کمی برای ارتباط با مخاطبان و یا فروش بیشتر از ایـن شـبکه اجتمـاعی اسـتفاده میکند. براساس یافته های تحقیق در خصـوص چگـونگی عضـویت کـاربران در سـایر نهادهـای رسـمی و غیررسمی دولتی و غیر دولتی؛ اکثریت روزنامه نگاران اعلام کردند که در نهادهایی همچون (انجمـن اولیـا و مربیان ، انجمن اسلامی، انجمن ورزشی و تفریحی، انجمن علمیـ تخصصی، انجمن صـنفی، انجمـن محلـی، حزب و تشکل سیاسی رسمی کشور، سازمان های غیر دولتی، انجمن های خیریه ای و بسیج ) عضو نیستند.

خلاصه ماشینی:

"به نظر میرسد در حال حاضر روزنامه های الکترونیک و روزنامه های چاپی با تمام معایـب و مزایایی که دارند، به موازات یکدیگر به کار خود ادامه میدهند اما این شرایط به راحتی میتواند تغییر و کفه ترازو را به سمت یکی از آنها متمایـل کنـد، بـرای مثـال روزنامـه هـای الکترونیـک میتوانند به واسطۀ پیشرفت فناوری اطلاعات معایب خود را رفع کنند و اینکه اگر امروز، هزینـه و کیفیت ارتباط با اینترنت به عنوان یک عامل تأثیرگذار، پیشرفت روزنامه نگـاری الکترونیـک را کند ساخته ، میتوان تصور کرد که در صـورت فـراهم آمـدن امکـان ارتبـاط کیفـی بـرای همـه جهانیان با سرعت چندین برابر آنچه اینک مرسوم است ، با تحقق آنچه بیل گیـتس مـدیر عامـل شرکت مایکروسافت در سر میپروراند، یعنی رایگان شدن ارتباطات اینترنتـی، چـه تـأثیری بـر آینده مطبوعات و سایر رسانه ها خواهد گذاشت ؟ اکنون به خاطر تولد اینترنت ، این بزرگ ترین ابزار ارتباطی بشر در آغاز هزاره سـوم ، و ورود به سپهر جهانی اطلاعات از هر نقطه زمین و در هر لحظه از زمان فقط بـه جـابـه جـایی مـاوس روی صفحه خود نیاز دارد. یافته های این پژوهش حاکی است روزنامـه نگـاران معتقدنـد قابلیـت هـای فنـی و امکانـاتی همچون (شبکه سازی در فیس بوک ـ امکان انتقـال سـریع اخبـار و اطلاعـات نسـبت بـه سـایر رسانه هاــ قدرت مقابله با سانسور و انسداد خبری نسبت به سایر رسانه هاـ قدرت اقناع سـازی به دلیل چند رسانه ای بودن و امکان به اشتراک گذاشتن عقاید و ایده ها نسبت به سایر رسانه هـا ) در جذب و گرایش روزنامه نگاران به استفاده از اطلاعات و اخبار شبکه های اجتماعی و افزایش مخاطبان آن مؤثر است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.