Skip to main content
فهرست مقالات

اثر فراوانی آگاهی از نتیجه و تداخل زمینه ای بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان

نویسنده:

ISC (19 صفحه - از 37 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : یادگیری برنامه حرکتی تعمیم‌یافته، تمرین، عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی، تمرین تصادفی و تمرین مسدود، اثر متقابل خطای زمانبندی، نسبی، برنامه حرکتی تعمیم‌یافته و پارامتریزه، خطای زمانبندی مطلق، عملکرد، برنامه حرکتی تعمیم

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات فراوانی نسبی آگاهی از نتیجه (100% و 50%) و تداخل زمینه ای (تمرین تصادفی و تمرین مسدود شده) بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتریزه کردن زمانی آن, انجام شد. آزمودنیها (تعداد آزمودنیها 64 نفر), بطور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند (تصادفی با آگاهی از نتیجه 100%, تصادفی با آگاهی از نتیجه 50% با حذف تدریجی, مسدود شده 100%, و مسدود شده 50% با حذف تدریج), و یک تکلیف زنجیره ای زمانبندی را تمرین کردند. آزمایش دارای چهار مرحله بود: مرحله فراگیری (تمرین), مرحله یادداری فوری, مرحله یادداری با تأخیر, و بلاخره مرحله انتقال داده ها با استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر بر روی عامل دسته¬های تمرینی (بلوک), بررسی شدند. نتایج نشان داد که آگاهی از نتیجه با کاهش فراوانی اگر چه اثرات مثبتی بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته دارد, ولی بر روی یادگیری پارامتریزه کردن اثرات مخربی دارد. لذا, یافته ها این تحقیق از فرضیه گسستگی فرایندهای برنامه حرکتی تعمیم یافته از فرایندهای پارامتریزه آن, حمایت می کند. همچنین یافته های تحقیق حاضر, تأییدی مجدد بر صحت فرضیه راهنمایی بود.

خلاصه ماشینی:

"همچنین لای و شیا3(1999)اظهار می‌دارند که تمام مطالعاتی که در آنها با استفاده از تمرینات ثابت,کاهش‌ فراوانی آگاهی از نتیجه,منجر به افزایش یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و کاهش یادگیری پارامترها شده‌ اند,از تکالیفی استفاده کرده‌اند که بازخورد به صورت الگوی حرکت نشان داده شده و تکلیف,یک حرکت‌ موجی شکل بوده است. آنها بر اساس تحلیل نتایج بیش از چهل آزمایش که پس از آزمایش شیا و مورگان(1979)انجام شده بود,این فرضیه را ارائه کردند که اثر تداخل زمینه‌ای بر یادگیری مهارت, ممکن است به نوع تغییرات مهارتی مربوط باشد(5)و اگر تغییر در مهارتهایی که فرد تمرین می‌کند,به برنامه حرکتی تعمیم یافته متفاوتی نیازمند باشد,برنامه‌ تمرین متغیر,سطوح مختلفی از تداخل زمینه‌ای را خلق می‌کند که آن هم به آثار یادداری و انتقال مختلفی می‌ انجامد,یعنی برنامه تمرینی که تداخل زمینه‌ای بیشتر ایجاد کند,به یادداری و انتقال بیشتری منجر می‌شود. هدف از تحقیق حاضر,بررسی بیشتر فرضیه پیشنهاد شده توسط وولف و همکاران‌5(1993)بود که‌ اظهار داشتند کاهش فراوانی نسبی آگاهی از نتیجه به صورت متفاوتی یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته را نسبت به یادگیری پارامتریزه کردن پارامتر زمان تحت تاثیر قرار می‌دهد. بحث هدف از این آزمایش،بررسی بیشتر فرضیه پیشنهاد شده توسط وولف و همکاران(1993)بود که اظهار داشتند کاهش فراوانی نسبی آگاهی از نتیجه به صورد متفاوتی یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته را نسبت به‌ یادگیری پارامتریزه کردن پارامتر زمان تحت تاثیر قرار می‌دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.