Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط ویژگی های شخصیتی با اثربخشی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور

نویسنده:

ISC (19 صفحه - از 12 تا 30)

کلیدواژه ها :

اثر بخشی ،ویژگی‌های شخصیتی

کلید واژه های ماشینی : مدیران ، ویژگی‌های شخصیتی مدیران تربیت‌بدنی ، شخصیت ، شخصیتی مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌های کشور ، مدیران تربیت‌بدنی ، مولفه‌های اثر‌بخشی مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها ، مدیریت ، پرسشنامه‌های اثر‌بخشی مدیران ، پرسشنامه ، برون‌گرا

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های‌ سراسر کشور با اثر بخشی آنان از دیدگاه مربیان تیم‌های ورزشی شرکت داشتند.ابزار اندازه گیری این‌ تحقیق شامل پرسشنامه ویژگی های شخصیتی ازنک که توسط مدیران کل تربیت بدنی تکمیل گردیده و دیگری‌ پرسشنامه اثر بخشی مدیریت که توسط مدیریت که توسط مریبان تیم‌های ورزشی تکمیل شده است. در پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی،شخصیت مدیران در دو بعد درون‌گرانی-برون‌گرانی و با ثبات و بی‌ ثباتی و در پرسشنامه‌های اثر بخشی مدیران در سه بعد مدیریتی،روابط انسانی و آموزشی سنجیده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل یافته‌ها،از ورش آماری توصیفی نظیر فراوانی،درصد و انحراف معیار و روش‌ آماری استناطی همانند ضریب همبستگی پیرسون،تحلیل واریانس یکطرفه، T مستقل،رگرسیون چند متغیره و غیره‌ استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که: 1-از 68 نفر از مدیران و معاونین اداره کل تربیت بدنی دانشگاه‌ها 88 درصد برون‌گرا و 7/11 درصد ار آنان‌ درون‌گرا بودند و از همین تعداد،97 درصد با ثبات و 9/2 درصد بی‌ثبات بودند. 2-بعد روابط انسانی با میانگین 37/3،و بعد آموزشی با میانگین 08/3 به ترتیب از اثر بخشی بهتری برخوردار می‌باشند. 3-بین ویژگی شخصیتی(درون‌گرایی-برون‌گرایی)مدیران با اثر بخشی آنان رابطه وجود ندارد لیکن تا حدودی‌ مدیران برون‌گرا از اثر بخشی مناسبی برخور دارند. علوم حرکتی و ورزش » بهار 1383 - شماره 3پایگاه مجلات تخصصی نور4-بین ویژگی شخصیتی(باثبات و بی‌ثبات)مدیران با اثر بخشی آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد به این معنا که‌ مدیران باثبات از اثر بخشی بهتری برخوردارند. 5-بین ویژگی شخصیتی برون‌گرانی و باثباتی مدیران با ثار بخشی آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد. 6-نتایج نشان داد بین سطح مدارک تحصیلی و اثر بخشی مدیران و سابقه خدمت مربیان ورزشی ارتباط معنی‌داری‌ وجود دارد. 7-نتایج نشان داد بین سلبقه مدیریتی مدیران و اثر بخشی آنان رابطه معنی‌داری حاکم است.با توجه به نتایج این‌ تحقیق که نشان می‌دهد 88 درصد از شخصیت مدیران از نوع برون‌گرا و همچنین از بعد شخصیت،97 درصد از آنان باثبات بوده و از سوی دیگر 53 درصد از این مدیران دارای باسابقه مدیریتی بالای 5 سال می‌باشند.از سوی‌ دیگر 67 درصد مدیران از تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری بهرهمند می‌باشند لذا می‌توان نتیجه گرفت که: مدیران ادارت کل تربیت بدنی دانشگاه‌ها از شرایط مناسبی برخوردار می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"به همین دلیل نقشی که ویژگی‌های شخصیتی مدیران می‌توانند در اثر بخشی‌سازمان ایفاء کند بر کسی‌ پوشیده نبود و به همین منظور این تحقیق در نظر دارد تا در مرحله اول ویژگی‌های شخصیتی مدیران کل تربیت بدنی دانشگاهای سراسر کشور براساس پرسشنامه آیزنک را بررسی و در مرحله دوم اثر بخشی‌ این مدیران را از دیدگاه مربیان ورزشی دانشگاه تعین نماید و نهایتا رابطه بین آنها را مشخص‌سازد و ضمن اینکه‌ به برخی از ویژگی‌های منتخب فردی مدیران نیز اشاره‌ای خواهد شد. پیشنه پژوهش در این خصوص تحقیقات متعددی صورت گرفته است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود: الف- تحقیقات مربوط به ویژگی‌های شخصیتی مدیران(داخل و خارج) 1-بذر افشان مقدم(1375)در صوص رابطه شخصیت مدیران مدارس انجام شد و به این نتیجه رسید که بین‌ مدیران اثر بخشی و غیر اثر بخش مدارس ابتدائی در ویژگی شخصیت آنها تفاوت معنی‌داری وجود دارد. 9-طبائیان(1381)تحقیق تحت عنوان رابطه بین پایگاه‌های قدرت با اثر بخشی و عملکرد روسای دانشکده‌های‌ و مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور انجام داد و به این نتیجه رسید که: الف-بین مولفه‌های اثر بخشی از دیدگاه اعضا هیات علمی با سابقه مدیریتی تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. جمع‌بندی با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق و نتایج تحقیقاتی که سایرین بدست آورده‌اند می‌توان گفت که‌ تحقیقات نشان دهنده وجود رابطه بین نوع ویژگی شخصیت مدیران(درون‌گرائی-برون‌گرائی،باثباتی، بی ثباتی)با اثر بخشی آنان است بنابراین برخی از محققان به این نتیجه رسیده اند مدیرانی که از شخصیت برون‌ گرائی و باثباتی برخوردار هستند دارای اثر بخشی بهتری نسبت به مدیران برخوردار از شخصیت درون‌گرایی‌ و بی‌ثباتی می‌باشند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.