Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر ورزش درمانی در کنترل پسچری و انحراف ستون مهره ای بیماران مبتلا به اسکولیوز نوجوانی ناشناخته

نویسنده:

ISC (11 صفحه - از 54 تا 64)

کلیدواژه ها :

تعادل ،ورزش درمانی ،نوسانات ،حالات ،اسکولیوسیز

کلید واژه های ماشینی : نوسانات حالات حین دست‌کاری سیستم، درمان، بیماران، نسبت نوسانات حالات حین دست‌کاری، نوسانات حالات حین دست‌کاری همزمان، دست‌کاری همزمان سیستم‌های دهلیزی، حالات حین دست‌کاری همزمان سیستم‌های، ورزش‌درمانی، نوجوانی، انحراف ستون مهره‌ای بیماران تغییری

بیماری اسکولیوسیز تغییر شکل S ستون مهره‌ای است که با ناهنجاریهای عملکردی مختلف ازجمله نارسایی‌ های تعادلی همراه است.علیرغم اهمیت کلینیکی این بیماری،هنوز مکانیزم اختلالات تعادلی در این بیماری روشن‌ نیست.هدف از این مطالعه بررسی ویژگیهای نوسانان پوسچری بیماران اسکولیویسز نوجوانی از نوع ناشناخته و ارزیابی اثرات یک برنامه ورزش درمانی بر بهبود عملکرد تعادلی و انحراف ستون مهره این بیماران بود.در این‌ پژوهش تعداد 11 دختر نوجوان مبتلا به اسکولیوسیز نوجوانی ناشناخته با دامنه سنی 17-11 سال و با میانگین زاویه‌ کاب 64/19 (به تصویر صفحه مراجعه شود)43/23 درجه از نوع Right Thoracic و همچنین 20 دختر نوجوان سالم به عنوان گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند.به وسیله دستگاه تعادل سنج DYnamic Platform Stability نوسانات حالات آزمودنی‌ ها در جهت‌های جلو-عقب(AP)و جانبی(ML)و در وضعیت‌های ایستاده اناتومیکی،ایستاده با حالت خمیده سر و ایستاده با حالت باز شدگی زیاد سر مورد اندازه گیری قرار گرفتند. آزمودنی ها به مدت سه ماه(هفته‌ای سه جلسه 5/1 ساعته)در کلاس ورزش درمانی شرکت کردند.پس از درمان کلیه متغیرها نیز مجددا مورد اندازه‌گیری و با قبل از درمان و افراد سالم مورد مقایسه قرار گرفتند.نتایج نشان‌ دادند که در انحراف ستون مهره‌ای بیماران تغییری رخ نداد.میزان نوسانات حالات افراد سالم بین(به تصویر صفحه مراجعه شود) در شاخص AP و (به تصویر صفحه مراجعه شود)در شاخص ML متغیر بودند.این مقادیر در مرحله قبل از درمان در بیماران نیز به ترتیب برابر با (به تصویر صفحه مراجعه شود)و (به تصویر صفحه مراجعه شود)در شاخص‌های AP ML از لحاظ آماری اختلافی‌ بین بیماران قبل از درمان وافراد سالم دیده نشد.با تحریک و دست کاری سیستم پروپریوسپتیو در هر گروه، افزایش نوسانات پوسچری در شاخص‌های AP و ML مشاهده گردید.(001/0 P ).شاخص نسبت نوسانات‌ حالات حین دست کاری همزمان سیستم‌های دهلیزی و پروپریسپتیو به نوسانات حالات حین دست کاری سیستم‌ پروپرسپیتو به تنهایی یک اختلاف معنی‌داری بین دو گروه نشان داد. نتیجه نهایی:بیماری اسکولیوسیز با یک ناهنجاری نهفته در کنترل حالات همراه است.نسبت نوسانات حالا حین‌ دست کاری همزمان سیستم دهلیزی و پروپریوسپتیو به نوسانات حالات حین دست کاری سیستم پروپرسپتیو به‌ تنهایی در بیماران اسکولیوسیز بزرگتر از این افراد سالم بود که پس از ورزش درمانی این نسبت به حد طبیعی رسید.ورزش برای درمان و توان بخشی اسکولیوسیز نه فقط برای انحراف ستون مهره‌ای بلکه برای تقویت‌ تعادل ایشان نیز توصیه می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"لیدستروم(1998)بیان نمود،همزمان با پیشرفت ناهنجاری،اختلالات حسی-حرکتی و تعادلی نیز افزایش پیدا می‌کند و هنگامی که بیماران به سن بلوغ می‌رسند،اختلال نوسانات حالات او به خودی‌ خود اصلاح می‌شود(8)همچنین در تحقیقات انجام شده نقش ورزش درمانی بر عملکرد سیستم‌های تعادلی‌ مورد بررسی قرار نگرفته است. نمودار 3:نوسانات حالات در وضعیت ایستاده با حالت باز شدگی بیش از حد سر (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به اینکه داده‌های خام تفاوتی بین افراد سالم و بیمار نشان ندادند برای بررسی بهتر الگوی نوسانات حالات در گروه‌های کنترل و تجربی شاخص نسبت نوسانات حالات حین دست‌کاری همزمان سیستم‌های دهلیزی و پروپرسپتیو به‌ نوسانات حالات حین دست کاری سیستم پروپریوسپتیو به تنهایی به دست آمد. نتایج مربوط به این شاخص‌ها در جهت AP برای افراد سالم و بیماران قبل و پس از ورزش درمانی نشان داد که این نسبت در بیماران اسکولیوسیز در مرحله قبل از درمان در هر دو وضعیت ایستاده با حالت باز شدگی بیش از حد سر و نیز ایستاده با حالت خمیدگی سر حدود 65/1 برابر بیش از افراد سالم بود که حاکی از ضعف عملکرد سیستم‌های تعادلی در بیماران است. نمودار 4:شاخص نسبت نوسانات حالات چین دست کاری همزمان سیستم‌های دهلیزی و پروپرویوسپتیو به نوسانات پوسچری حین دست کاری سیستم پروپرویوسپتیو به تنهایی (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و بررسی اخیرا عملکرد سیستم‌های تعادل در بیماران اسکولیوسیز ناشناخته مورد توجه ویژه قرار گرفته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.