Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری سازمان تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و کارشناسان و ارائه الگو

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 89 تا 100)

کلیدواژه ها :

بهره‌وری ،ورزش همگانی ،ورزش قهرمانی ،آموزش و پژوهش ،ادارای-مالی

کلید واژه های ماشینی : بهره‌وری ، عوامل موثر ، کارشناسان ، سازمان تربیت‌بدنی ، مدیران ، ورزش ، عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری ، سازمان ، عوامل موثر بر بهره‌وری ، سازمان تربیت‌بدنی از دیدگاه مدیران

هدف از تحقیق حاضر،تبیین عوامل موثر بر ارتقاء و بهره‌وری‌سازمان تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و کارشناسان‌ بود.تعداد 205 آزمودنی که شامل 21 نفر مدیر و 183 نفر کارشناس حوزه‌های مختلف‌سازمان تربیت بدنی بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند.ابزار گردآوری اطلاعات،پرسش‌نامه محقق ساخته بود. در این تحقیق سوال مطرح شده این بود که عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری و نیز میزان اهمیت آنها کدامند؟ بخشی از داده‌ها به صورت توصیفی ارائه شده و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های یومن ویتنی، کروسکال و الیس و تحلیل عاملی استفاده شد.براساس نتایج تحقیق،عوامل موثر در بخش«اداری-مالی»سازمان‌ در رده اول اهمیت قرار گرفت.پس از آن به ترتیب عوال موثر در بخش‌های ورزشی قهرمانی،ورزش همگانی و آموزش و پژوهش در رده‌های بعدی قرار گرفتند.بین دیدگاه مدیران و کارشناسان تفاوت معنادار در هیچ یک از عوامل موثر مشاهده نشد.بین نگرش کارشناسان حوزه‌های مختلف در میزان اهمیت و عوامل موثر بر بهره‌وری‌ تفاوت معنادار شد.

خلاصه ماشینی:

"برای تهیه پرسش نامه عوامل موثر بر بهره‌وری و میزان اهمیت آنها،ابتدا فعالیت‌های‌سازمان تربیت بدنی‌ به چهار بخش 1-آموزش و پژوهش 2-ورزش قهرمانی 3-ورزش همگانی 4-اداری و مالی طبقه‌بندی شد و سپس با استفاده از شزح وظایف حوزه‌های مختلف مرکزی‌سازمان و نیز با بررسی منابع موجود در مراکز اطلاع‌رسانی کامپیوتری اینترنت و دیگر مراکز علمی و پژوهشی کشور،عوامل بهره‌وری در هر بخش تعیین‌ شد. نتایج حاصل نشان داد که نظرات مدیران و کارشناسان‌ سازمان در مورد عوامل چهارگانه موثر بر افزایش بهره‌وری(آموزش و پژوهش،ورزش قهرمانی،ورزش‌ همگانی و اداری-مالی)و نیز میزان اهمیت آنها با توجه به 5%< P به لحاظ آماری معنادار نبود(جدول 1). امابین دیدگاه کارشناسان در حوزه‌های مختلف‌سازمان‌ در مورد عوامل چهارگانه موثر بر افزایش بهره‌وری و نیز میزان اهمیت آنها تفاوت معنادار وجود داشت‌ 5%< P نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که کارشناسان معاونت امور ورزش بانوان بیشتر از کارشناسان‌ معاونت برنامه‌ریزی و امور مجلس،بخش آموزش و پژوهش را در افزایش بهره‌وری سازمان تربیت بدنی‌ موثر دانستند. مدیران حوزه های مخلف معاونت فرهنگی و امور آموزش معاونت اداری و پشتیبانی،معاونت امور ورزش بانوان،معاونت ورزشی و امور فدراسیون‌ها و معاونت برنامه‌ریزی و امور مجلس،همگی صرفنظر از تفاوت موجود میان انان در زمینه سابقه کار،سطوح تحصیلی و رشته تحصیلی،تمامی عواملی را که در پرسش نامه عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری معرفی شده بودند،به عنوان عوامل اصلی موثر بر بهروری‌ سازمان معرفی کرده بودند،نتایج این بخش از تحقیق با یافته‌ها و مطالعات ساعتچی(1382)،هاشم‌زاده( 1377)و احمدی(1378)هم خوانی داشت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.