Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر بازداری پس گستر در شرایط تداخل زمینه ای

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 71 تا 88)

کلید واژه های ماشینی : بازداری پس‌گستر ، بازداری پس‌گستر در شرایط تداخل ، تأثیر بازداری پس‌گستر ، اثرات بازداری پس‌گستر ، تمرین ، بازداری پس‌گستر در افراد گروه ، اثرات بازداری پس‌گستر در افراد ، تمرین مسدود ، گروه مسدود در مرحله یادداری ، مراحل اکتساب یادداری و انتقال

در این تحقیق تاثیر بازداری پس گستر در شرایط تداخل زمینه ای در مراحل اکتساب یادداری و انتقال مورد بررسی قرار گرفته است. کلیه دانشجویان پسر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران مستقر در خوابگاه ها، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل داده اند. 75 نفر از این جامعه به طور کاملا تصادفی انتخاب و در پنج گروه 15 نفری، شامل یک گروه کنترل، یک گروه تصادفی و سه گروه مسدود قرار گرفتند. تکلیف حرکتی که در تحقیق حاضر به کار گرفته شده بود، حرکت دست در بین موانع و ضربه زدن به آنها بود. در این تحقیق ابتدا ترتیب اجرای تکالیف متعادل و یکسان شده، و از سه گروه تمرین مسدود استفاده گردیده است، بنابراین با آزمون تنها یک تکلیف منفرد در مرحله یادداری و دستکاری تکالیف در مرحله اکتساب، اثرات بازداری پس گستر با مقادیر متفاوتی بدست آمد. هدف از انجام این کار جداسازی اثرات بازداری پس گستر در افراد گروه مسدود در مرحله یادداری بوده است. نتیجه حاصله از این تحقیق نشان داد که گروه تصادفی در مرحله اکتساب عملکرد ضعیف تری نسبت به دیگر گروه ها داشته لیکن در مرحله یادداری و انتقال کاملا متفاوت عمل کرده و نتایج مثبتی را نشان داده است و در نتیجه پیشنهاد می گردد که بازداری پس گستر برروی کاهش یادداری نشان داده شده تاثیر گذار بوده و نتایج این تحقیق یافته های پیشین درباره تداخل زمینه ای را حمایت و تایید کرده است.

خلاصه ماشینی:

"نتیجه حاصله از این تحقیق نشان داد که گروه تصادفی در مرحله اکتساب عملکرد ضعیف‌تری نسبت به دیگر گروه‌ها داشته‌ لیکن در مرحله یادداری و انتقال کاملا متفاوت عمل کرده و نتایج مثبتی را نشان داده است و در نتیجه پیشنهاد می‌گردد که بازداری‌ پس‌گستر بر روی کاهش یادداری نشان داده شده تأثیرگذار بوده و نتایج این تحقیق یافته‌های پیشین درباره تداخل زمینه‌ای را حمایت و تأیید کرده است. تحقیق حاضر در جستجوی این فرض بود که آیا افراد گروه مسدود بدون بازداری پس‌گستر نسبت به افراد گروه‌های مسدود با بازداری پس‌گستر،اجرای بهتری را در مرحله یادداری از خود نشان خواهند داد؟با وجود اینکه،انتظار می‌رود افراد گروه تصادفی با استفاده از مزایای‌پردازش اطلاعات در تمرین تصادفی،بهتر از تمام گروه‌های دیگر در مرحله‌ یادداری عمل نمایند(بتیگ 1979). نتایج تحقیق هال و مگیل(1995)نشان داد که نوعی اثر تداخل زمینه‌ای وجود دارد که با نمرات‌ کمتر به وسیله گروه تصادفی در مرحله اکتساب بدست آمده بود و می‌توان بیان داشت که این اثر در تحقیق حاضر مشاهده می‌گردد زیرا عملکرد گروه تصادفی این تحقیق نیز در مرحله اکتساب ضعیف تر از گروه‌های مسدود دیگر می‌باشد. اگر چه زمان واکنش افراد این‌ گروه(تصادفی)آسیب می‌دید،لیکن آنها زمان واکنش خود را به طور معنی‌داری در مقایسه با سایر گروه‌های مسدود در مرحله اکتساب،در آخرین دسته کوشش،کاهش دادند و نتایجی کاملا مشابه نیز برای متغیر وابسته دیگر یعنی زمان‌ حرکت مشاهده گردید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.