Skip to main content
فهرست مقالات

وضعیت موجود و شاخص های استعدادیابی هندبال سالنی مردان از دیدگاه مربیان نخبه کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 25 تا 52)

کلید واژه های ماشینی : هندبال ، استعدادیابی ، استعداد ، ورزش ، استعدادیابی هندبال سالنی مردان ، بازیکنان ، بازیکنان هندبال ، آمادگی‌های عمومی بدنی ، انتخاب بازیکن هندبال ، ورزش هندبال

موضوع تحقیق حاضر توصیف وضعیت موجود و تدوین شاخص های استعداد یابی در رشته هندبال سالنی مردان بوده است. بدین منظور از پرسش نامه محقق ساخته که اعتبارهای صوری و محتوایی آن توسط متخصصین به اثبات رسیده و پایایی متوسط آن برای قسمت های مختلف توسط آلفای کرونباخ برابر 0.756 بوده است استفاده گردید. موضوع این پرسش نامه توصیف وضعیت موجود استعداد یابی کشور و همچنین پیشنهاد و رتبه بندی شاخص های استعداد یابی در زمینه های پیکرشناسی، جامعه شناسی و جنبه های تکنیکی و تاکتیکی رشته هندبال سالنی بوده است که تعداد 105 نفر از مربیان طراز اول کشور به آن پاسخ داده اند. نتایج آماری نشان دادند 98.1 درصد آزمودنی ها اهمیت استعداد یابی در ورزش هندبال را خیلی زیاد و زیاد دانسته اند و 67.6 درصد نیز از آن استفاده می کنند ولی اکثریت آن ها درباره روش های استعداد یابی اطلاعات شان متوسط و کمتر از آن است. اکثر آزمودنی ها، مناسب ترین سن برای استعداد یابی در هندبال را در دو سال آخر دبستان و دوره راهنمایی و جایگاه سازمانی آن را در «وزارت آموزش و پرورش» پیشنهاد کرده اند (74.7 درصد(. 82.5 درصد آزمودنی ها میزان موفقیت روش های متداول استداد یابی برای هندبال را متوسط و کمتر از آن ارزش یابی کرده اند و مهم ترین اشکالات در این زمینه را به ترتیب عدم استفاده از افراد متخصص، کمبود امکانات و عدم برنامه ریزی اصولی دانسته اند. اولیویت بندی ابعاد کلی استعداد یابی از نظر آزمودنی ها به ترتیب، ارتفاع قد در بعد پیکری، سرعت عکس العمل در بعد آمادگی های عمومی بدنی، دریافت در بعد تکنیک های انفرادی، حرکات کشویی )بیرون زدن( در بعد تاکتیک های انفرادی، نسبت به قد به وزن در بعد ترکیب بدن، اعتماد به نفس در بعد مهارت های روانی و روحیه همکاری در بعد مهارت های اجتماعی بوده اند.

خلاصه ماشینی:

"وضعیت موجود استعدادیابی هندبال در کشور جدول 2-میزان و اطلاعات آزمودنی‌ها درباره روش‌های استعدادیابی در هندبال (به تصویر صفحه مراجعه شود) 3-جدول 3-نظر آزمودنی‌ها درباره اهمیت استعدادیابی در هندبال (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4-میزان استفاده آزمودنی‌ها از روش‌های استعدادیابی در انتخاب بازیکن هندبال (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 5-رده سنی مناسب استعدادیابی در هندبال از نظر آزمودنی‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 6-وجود واحدهای اختصاصی استعدادیابی هندبال در شهر-شهرستان (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 7-ارزش‌یابی آزمودنی‌ها از کارآیی واحدهای تخصصی استعدادیابی هندبال (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 8-ارزش‌یابی آزمودنی‌ها از میزان تجربه و تخصص مسؤولین واحدهای تخصصی استعدادیابی هندبال (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 9-نظر آزمودنی‌ها درباره ضرورت درباره ضرورت و اهمیت امر استعدادیابی در هندبال (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 10-نظر آزمودنی‌ها درباره میزان اجرای استعدادیابی در سطح کشور (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 11-نظر آزمودنی‌ها درباره سطح هندبال ایران در مقایسه با سایر کشورهای آسیایی (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 12-نظر آزمودنی‌ها درباره میزان انتخاب بازیکنان تیم‌های ملی هندبال بر اساس معیارهای استعدادیابی (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 13-میزان موفقیت روش‌های جاری استعدادیابی که به صورت پراکنده برای ورزشکاران هندبال به کار می‌رود از نظر آزمودنی‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 14-نظر آزمودنی‌ها درباره محل تمرکز سازمان استعدادیابی در کشور (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 15-اشکالات مهمی که کار استعدادیابی در کشور با آن مواجه است از نظر آزمودنی‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 16-وجود فعالیتهای استعدادیابی برای رشته هندبال در کانون‌های ورزشی آموزش و پرورش شهر-شهرستان (به تصویر صفحه مراجعه شود) اولویت‌بندی متغیرهای مهم در استعدادیابی هندبال تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 6-ارزش‌یابی عامل مختلف پیکری به عنوان معیارهای استعدادیابی و رتبه‌بندی آن‌ها از دیدگاه آزمودنی‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 7-ارزش‌یابی عوامل مختلف آمادگی‌های عمومی بدنی به عنوان معیارهای استعدادیابی و رتبه‌بندی آن‌ها از دیدگاه آزمودنی‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 8-ارزش‌یابی عوامل مختلف تکنیک‌های انفرادی به عنوان معیارهای استعدادیابی و رتبه‌بندی آن‌ها از دیدگاه (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 9-ارزش‌یابی عوامل مختلف تاکتیک‌های انفرادی به عنوان معیارهای استعدادیابی و رتبه‌بندی آن‌ها از دیدگاه آزمودنی‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 10-ارزش‌یابی عوامل مختلف ترکیب بدنی به عنوان معیارهای استعدادیابی و رتبه‌بندی آن‌ها از دیدگاه آزمودنی‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 11-ارزش‌یابی عوامل مختلف روان‌شناختی به عنوان معیارهای استعدادیابی و رتبه‌بندی آن‌ها از دیدگاه آزمودنی‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 12-ارزش‌یابی عوامل مختلف جامعه شناختی به عنوان معیارهای استعدادیابی و رتبه‌بندی آن‌ها از دیدگاه آزمودنی‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 13-ارزش‌یابی ابعاد کلی استعدادیابی در هندبال رتبه‌بندی آن‌ها از دیدگاه آزمودنی‌ها الگوی پیشنهادی استعدادیابی هندبال تیمی مردان (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 14-الگوی استعدادیابی در هندبال تیمی مردان (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 15-معیارهای انتخاب افراد مستعد برای ورود به دوره‌های استعدادیابیبحث و نتیجه‌گیری از کارهای فرانسیس گالتون(1869)در زمینه استعدادیابی که بگذریم به نوشته هاردمن(1999)(23فعالیت‌ای‌ استعدادیابی در ورزش در سال‌های 1960 و به ویژه 1970 میلای شکل علمی خود را به دست آورده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.