Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین هدف گرایی و توانایی درک شده با انگیزش شرکت در فعالیتهای بدنی و ورزشی دانش آموزان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 53 تا 70)

کلید واژه های ماشینی : انگیزش شرکت در فعالیت‌های بدنی ، انگیزش شرکت ، هدف‌گرایی و توانایی درک ، فعالیت‌های بدنی و ورزشی ، خودگرایی ، تکلیف‌گرایی ، توانایی درک ، عوامل انگیزش شرکت ، دانش‌آموزان ، تکلیف

هدف از انجام این تحقیق تعیین ارتباط بین هدف گرایی و توانایی درک شده با انگیزش شرکت در فعالیت های بدنی می باشد. 600 دانش آموز مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر تهران پرسش نامه های انگیزش شرکت، توانایی درک شده و تکلیف گرایی و خودگرایی در ورزش را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مهم ترین دلایل شرکت دانش آموزان در فعالیت های بدنی پیشرفت/ مقام طلبی، مهارت/ آمادگی، افراد مهم، گروه گرایی، کسب شادی، تخلیه انرژی، هیجان خواهی/ مبارزه طلبی و متفرقه بوده اند. همچنین نتایج ضریب همبستگی متعارف و پیرسون نشان دادند که بین هدف گرایی و توانایی درک شده با عوامل انگیزش شرکت، رابطه معنی داری وجود دارد و برای افراد تکلیف گرا، عوامل انگیزش درونی و برای افراد خودگرا، عوامل انگیزش بیرونی مهم تر هستند و همچنین توانایی درک شده نقش میانجی دارد. نتایج این تحقیق با نظریه اهداف پیشرفت مطابقت دارد و کاربرد آن در ورزش جوانان از لحاظ توجه به نیازهای انگیزشی آنان در محیط های آموزشی می باشد.

خلاصه ماشینی:

"آن‌ها با استفاده از پرسش نامه تکلیف‌گرایی و خودگرایی در ورزش( TEOSQ )در مورد دانشجویان شرکت کننده در کلاس تنیس و با بررسی زمینه‌هایی مانند پردازش تکلیف،انتخاب تکلیف و پیشرفت‌ مهارتی نشان دادند که افراد تکلیف‌گرا تکالیف سخت‌تر را انتخاب نموده و نمره بیشتری را در فرایندهای شناختی و پیشرفت مهارتی دریافت داشته‌اند. جدول شماره 3-نتایج همبستگی متعارف در مورد ارتباط بین هدف‌گرایی و توانایی درک شده با عوامل انگیزش شرکت‌ در دانش‌آموزان (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج ضریب همبستگی متعارف نشان می‌دهد که،اهداف تکلیف‌گرایی و خودگرایی و نیز توانایی درک شده‌ ارتباط معنی‌داری(000/0 P ،26/157 (به تصویر صفحه مراجعه شود)،41/0 R )با عوامل انگیزش شرکت در فعالیت‌های بدنی دارند. جدول شماره 4-نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد ارتباط بین هدف‌گرایی و توانایی درک شده با عوامل انگیزش‌ شرکت در دانش‌آموزان (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 5-نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام در مورد پیشگویی انگیزش شرکت بر اساس هدف‌گرایی و توانایی درک شده در دانش‌آموزان (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان می‌دهد که هر سه عامل تکلیف‌گرایی(000/0 P ،65/5 t )، توانایی درک شده 000/0 P ،14/4 t )و خودگرایی(000/0 P ،14/3 t )پیشگوی معنی‌دار انگیزش شرکت‌ در فعالیت‌های بدنی دانش‌آموزان هستند. بحث و نتیجه‌گیری هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین هدف‌گرایی که شامل تکلیف‌گرایی و خودگرایی و توانایی درک شده با عامل انگیزش شرکت در فعالیت‌های بدنی و ورزشی بود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که،بین هدف‌گرایی و توانایی درک شده با عوامل انگیزش شرکت در فعالیت‌های‌ بدنی رابطه معنی‌داری وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.