Skip to main content
فهرست مقالات

اثر تعداد پارامترهای پیش نشانه شده مستقل از تعداد پاسخ های انتخابی بر زمان واکنش تکلیف تولید نیرو

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 95 تا 106)

کلیدواژه ها :

آماده سازی حرکتی ،پارامترهای حرکت ،زمان واکنش ،تکلیف تولید نیرو ،روش پیش نشانه کردن پارامتر

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، زمان واکنش تکلیف تولید نیرو ، پیش نشانه ، تکلیف ، پارامترهای پیش ، زمان واکنش ، زمان واکنش ( RT ) ، نیرو ، سن ، اثر

یکی از عوامل اثر گذار بر زمان واکنش (RT)، پیش نشانه است. نتایج تحقیقات انجام شده در مورد این عامل نشان داده است که RT به صورت تابعی از میزان اطلاعات پیش نشانه کاهش می یابد؛ ولی میزان تاثیر تعداد پارامترهای پیش نشانه شده به طور مستقل از تعداد پاسخ های انتخابی به خوبی روشن نیست. تحقیق حاضر به منظور آزمودن این فرضیه که RT در یک تکلیف تولید نیرو، تابعی از تعداد پارامترهای پیش نشانه شده است، انجام شد. یک طرح تحقیق 3 عاملی آمیخته بر روی 16 دانشجوی داوطلب (8 مرد و 8 زن(، غیر ورزشکار و راست دست در دامنه سنی 25-20 سال اجرا گردید. آزمودنی ها طی 5 جلسه در روزهای متوالی مجموعا 2400 کوشش ) هر جلسه 4 دسته 120 کوششی( را تحت وضعیت های دو انتخابی با پیش نشانه کردن 1 یا 2 پارامتر بر روی دستگاه پیش نشانه کردن پارامتر انجام دادند. تکلیف مورد نظر مستلزم تولید نیروی ایزومتریکی معین (3kg یا (6 به سمت داخل یا خارج و با اندام فوقانی راست یا چپ با حداکثر سرعت و دقت ممکن پس از ارایه پیش نشانه ها و محرک بود. زمان واکنش آزمودنی ها در سطوح مختلف متغیر مستقل با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس 3 عاملی )تعداد پارامترهای پیش نشانه شده × جنس × جلسه( با سنجش های مکرر 2 عامل )تعداد پارامترهای پیش نشانه شده و جلسه( تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که در این تکلیف، RT تابعی از تعداد پارامترهای پیش نشانه شده نبود(p<0/05). اثر اصلی جنس و اثر متقابل تعداد پارامترهای پیش نشانه شده و جنس بر RT نیز معنی دار نبود (p<0/05)؛ ولی اثر اصلی جلسه معنی دار بود (p<0/05).

خلاصه ماشینی:

"نتایج تحقیقات انجام شده در مورد این عامل نشان داده‌ است که RT به صورت تابعی از میزان اطلاعات پیش نشانه کاهش می‌یابد؛ولی میزان تاثیر پارامترهای پیش نشانه‌ شده به طور مستقل از تعداد پاسخ‌های انتخابی به خوبی روشن نیست. یکی از انتقادهایی که برخی محققان در مورد نتایج و تفسیرهای مربوط به فرایندهای برنامه‌ریزی پاسخ در روش پیش‌ نشانه کردن حرکت عنوان نمودند،این است که احتمالا در این آزمایش‌ها،اثر تعداد پارامترهای پیش نشانه شده و تعداد پاسخ‌ های انتخابی با هم اشتباه شده است(زلازنیک‌8،1978؛شیخ و شجاعی،زیر چاپ؛گودمن و کلسو،1980؛لریش،1986). تناقض‌های موجود در نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه،ضرورت پژوهش‌های‌ بیشتر جهت پاسخ‌گویی به این سوال را آشکار می‌سازد که آیا در صورت کنترل و ثابت نگهداشتن تعداد پاسخ‌های انتخابی، تعداد پارامترهای پیش نشانه شده بر RT اثر خواهد داشت؟ تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر تعداد پارامترهای پیش نشانه شده،جنس و جلسه و اثر متقابل بین آن‌ها بر RT یک‌ تکلیف تولید نیرو با استفاده از یک طرح سه عاملی آمیخته‌3(ترکیبی از طرح درون گروهی‌4و بین گروهی‌5)انجام شد و فرض گردید که کاهش RT متناسب است با افزایش تعداد پارامترهای پیش نشانه شده و RT مردان در کلیه وضعیت‌های‌ فوق کوتاه‌تر از زنان می‌باشد. با توجه به عدم دستیابی به تفاوت معنی‌دار بین وضعیت‌های دارای تعداد پیش نشانه مختلف و امکان تاثیر متغیر مداخله‌ گر میزان همپوشی بازنمایی‌های نورونی عضلات در قشر مغز،پیشنهاد می‌شود جهت روشن شدن اثر واقعی تعداد پیش‌ نشانه‌ها،این تحقیق با کنترل میزان همپوشی تکرار شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.