Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر یک جلسه تمرین قدرتی بر همولیز دختران فعال

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 55 تا 68)

کلیدواژه ها :

تمرینات قدرتی ،همولیز ،هموگلوبین و هماتوکریت ،بیلی روبین

کلید واژه های ماشینی : همولیز ، هموگلوبین ، سلول‌های قرمز خون ، هماتوکریت ، تغییرات حجم پلاسما ، تمرین قدرتی بر همولیز دختران ، هموگلوبین و هماتوکریت ، ورزشکاران ، میانگین حجم سلول‌های قرمز خون ، بیلی‌روبین

هدف تحقیق حاضر تعیین تاثیر یک جلسه تمرین قدرتی بر همولیز دختران فعال بود.11 نفر از دختران ورزشکاران شهرستان نور با سن 18-24 سال سالم و فاقد هر گونه بیماری خونی با استفاده از پرسش نامه از میان داوطلبان شرکت در تحقیق به عنوان آزمودنی انتخاب شدند.به منظور به حداقل رساندن تغییرات حجم پلاسما و کنترل آن، آزمودنی‌ها شب قبل از آزمایش و ساعت 7-8 صبح روزهای آزمایش، 15 میلی لیتر آب به ازای هر کیلوگرم وزن بدن نوشیدند.در ساعت 9/45 آزمودنی‌ها 6 تمرین قدرتی(3 تمرین برای بالا تنه و 3 تمرین برای پایین تنه)با شدت 1RM)%80-%70را در 3 دوره با 5-7 تکرار انجام دادند.نمونه گیری خون وریدی جهت ارزیابی تاثیر تمرین، بر روی متغیرهای خونی قبل، بلافاصله و 24 ساعت بعد از تمرین انجام شد.تغییرات حجم پلاسما بر اساس تغییرات هموگلوبین و هماتوکریت محاسبه شد.تجزیه و تحلیل آماری پژوهش با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه با مقادیر تکراری و آزمون‌ DSL با سطح اطمینان (P<0/05)انجام شد.نتایج پژوهش نشان داد که میانگین‌ BH 2 ، TCH L 3 و CBR 4 بلافاصله بعد از تمرین نسبت به قبل از تمرین به طور معنی داری (P<0/05)افزایش یافت.اما 24 ساعت بعد از تمرین نسبت به قبل از تمرین کاهش داشت. در عین حال میانگین‌ VCMتغییرات معنی داری را نشان نداد.علاوه بر این بیلی روبین پلاسما بعد از تمرین نسبت به قبل و 24 ساعت بعد به طور معنی داری افزایش یافته بود (P<0/05)با توجه به افزایش (1)بیلی روبین و کاهش‌ BH , TCH و CBR در روز بعد از تمرین و با توجه به کنترل حجم پلاسما (نوشیدن آب)، این یافته‌ها می‌توانند نشانه‌ای از همولیز در روز بعد از تمرین قدرتی شدید باشد.

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) #$#شکل شماره 1:میانگین تغییرات هموگلوبین به میلی گرم بر دسی لیتر #$#شکل شماره 2:میانگین تغییرات درصد هماتوکریت #$#نتایج پژوهش همانطور که در جدول شماره 1 آمده است، حاکی از افزایش تعداد سلول‌های قرمز خون پس از پایان تمرین با وزنه نسبت به قبل از تمرین است، اما این تغییر در سطح(0/50_&gt;{L P L})معنی دار نبود. اما این تغییرات پس از گذشت 24 ساعت از تمرین با روند کاهشی مواجه شده و این کاهش معنی دار بود(0/50_&gt;{L P L}) نمودار شماره 3 نشان می‌دهد میانگین تعداد سلول‌های قرمز خون از 76/4 میلی متر مکعب در قبل از تمرین به 84/4 میلی متر مکعب بلافاصله بعد از تمرین تغییر یافت که نشان دهنده 6/1 درصد افزایش می‌باشد. یافته‌های این تحقیق نشان داد که میزان هموگلوبین، هماتوکریت و سلول‌های قرمز بلافاصله بعد از تمرین نسبت به قبل از تمرین افزایش یافته است که از نظر آماری تنها افزایش هموگلوبین معنی دار بود. نتایج برخی از مطالعات نشان می‌دهد که تغییرات سلول‌های قرمز خون، هموگلوبین هماتوکریت موقتی است (14، 8، 6)، که این گزارشات بر خلاف یافته‌های تحقیق حاضر است و به نظر می‌رسد که تاثیرات فوری و تاخیری تمرین متفاوت باشد بررسی عوامل خونی ذکر شده بلافاصله بعد از تمرین نسبت به قبل از تمرین در اکثر تمرینات افزایش معنی داری را نشان می‌دهد(8، 10، 14، 6)که با نتایج اولیه تحقیق حاضر نیز همخوانی دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.