Skip to main content
فهرست مقالات

شبیه سازی الگوی حرکتی مهارت شنا کرال سینه

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (8 صفحه - از 79 تا 86)

کلیدواژه ها :

شبیه سازی ،شنای کرال سینه

کلید واژه های ماشینی : حرکتی مهارت شنای کرال سینه، شبیه‌سازی الگوی حرکتی مهارت شنا، الگوی حرکتی مهارت شنای، ارزیابی الگوی حرکتی مهارت شنای، شنای کرال سینه در آب، شنا کرال سینه در خشکی، الگوی حرکتی شنای کرال سینه، هدف انتقال مثبت الگوی حرکتی، یادگیری مهارت شنای کرال سینه، پژوهش شبیه‌سازی الگوی حرکتی مهارت

آموزش شنا از طریق شبیه سازی، از جمله روش‌های استفاده از ابزار کمک آموزشی به شمار می‌رود که می‌تواند در تحقق هدف انتقال مثبت الگوی حرکتی دانش اجرای مهارت‌های چهار گانه شنا، با استفاده از کمترین امکانات به کمک مربیان می‌آید.هدف از انجام این پژوهش شبیه سازی الگوی حرکتی مهارت شنا کرال سینه در خشکی بود.در این تحقیق 50 نفر از دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع)که واحد تربیت بدنی عمومی 2 در رشته شنا را انتخاب کرده بودند، ب طور تصادفی با توجه به جدول حجم نمونه گیری مورگان انتخاب شدند.ابزار اندازه‌گیری این تحقیق، خرک(جزء اسباب‌های مورد استفاده در ژیمناستیک)بوده است.روش جمع‌آوری داده‌ها مشاهده و نظر سه نفر از مربیان مجرب شنا، نسبت به انجام الگوی حرکتی آزمودنی‌ها بود، که بصورت نمره 20 ارزشی ارائه گردید.اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون، تحلیل شده است.با توجه به یافته‌های تحقیق، ضریب همبستگی نمره‌های بدست آمده از ارزیابی الگوی حرکتی مهارت شنای کرال سینه در خشکی، و انجام مهارت شنای کرال سینه در آب، معادل 365.0{L r L}با سطح خطای 009/0{L P L}و همچنین ضریب تعیین یا وجه مشترک آن 136/0{L 2r L}معین گردید.مقدار همبستگی حاصل می‌تواند به این معنا تعبیر شود که الگوی حرکتی مهارت شنای کرال سینه در آب را، در خشکی، بر روی وسیله‌ای بنام خرک (شبیه ساز)جهت انتقال مثبت یادگیری و تقویت این مهارت انجام داد.

خلاصه ماشینی:

"مقدار همبستگی حاصل می‌تواند به این معنا تعبیر شود که الگوی حرکتی مهارت شنای کرال سینه در آب را، در خشکی، بر روی وسیله‌ای بنام خرک (شبیه ساز)جهت انتقال مثبت یادگیری و تقویت این مهارت انجام داد. با توجه به فرض تاثیر شبیه سازی در آموزش شنا، در این تحقیق تلاش شده است به این سئوال پاسخ داد که:آیا بین انجام حرکات مهارت شنا کرال سینه در خشکی و در آب همبستگی وجود دارد؟و آیا انتقال یادگیری مثبتی بین این حرکات در دو محیط جداگانه صورت خواهد گرفت؟چنانچه این سئوال با پاسخ مثبت روبرو شود. (به تصویر صفحه مراجعه شود) یافته‌های تحقیق وضعیت ارزیابی الگوی حرکتی مهارت شنای کرال سینه بر روی خرک در خشکی، و مهارت شنای کرال سینه داخل استخر، در جدول شماره 1 مشخص شده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) #$# با توجه به اینکه مقدار{L F L}در جدول آنالیز واریانس در سطح 009/0 معنی دار است، و همچنین مقدار{L t L}در همان جدول برای آزمودن ضریب رگرسیون در سطح 009/0 معنی دار است، نتیجه حاکی از آن است که بین الگوی حرکتی شنای کرال سینه بر روی خرک، با شنای کرال سینه در آب، رابطه‌ی خطی وجود دارد. در نتیجه با توجه به مباحث نظری و تحقیقات صورت گرفته، احتمال دارد، انجام الگوی حرکتی مهارت کرال سینه بر روی خرک در خشکی(با توجه به ایمنی، هماهنگی، وضعیت بهتر تنفس، حرکت دست‌ها وپاها در هوا بجای آب و متغیرهای دیگر)باعث انتقال مثبت و تسریع در یادگیر انجام مهارت کرال سینه، در شنای داخل آب بشود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.