Skip to main content
فهرست مقالات

مهارتهای انسانی برای مدیران ورزشی (شاخص و ملاک ها از دیدگاه مدیران)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (9 صفحه - از 87 تا 95)

کلیدواژه ها :

مدیران ورزشی ،مهارتهای انسانی ،سازمان ورزشی

کلید واژه های ماشینی : مدیران، مدیران ورزشی، مهارت انسانی مدیران ورزشی، مهارت انسانی، ارتقاء سطح مهارت انسانی مدیران، شاخص‌ها، عملکرد شغلی مدیران تاثیر معنا، ورزشکاران، فعالیت‌های مدیران ورزشی، رفتارهای مجموعه نیروهای انسانی

هدف کلی تحقیق این است که با توجه به وظایف و فعالیت‌های مدیران ورزشی آن دسته از شاخص‌ها و معیارهایی که در ارتقاء سطح مهارت انسانی مدیران ورزشی مهم است از دیدگاه آنان مورد ارزیابی قرار داده و درجه اولیت هر یک از شاخص‌ها را تعیین نماییم.روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است که از طریق میدانی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد.محقق پرسش نامه مهارت‌های انسانی را در بین 159 مدیر ورزشی به عنوان نمونه نحقیقاتی توزیع نمود.پرسشنامه شامل 14 شاخص بود که روائی پرسشنامه توسط بهره‌گیری از نظرات متخصصان و همسانی درونی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 86/0 بدست آمد.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدیران ورزشی برای اثر بخشی در انجام وظایف و تحت تاثیر قرار دادن رفتارهای مجموعه نیروهای انسانی به ترتیب اولویت به مهارتهایی همچون برقراری امنیت شغلی برای زیردستان، مهارت حل اختلاف و تضاد بین کار کنان تحت سرپرستی، سخنرانی و فن بیان نیاز دارد.همچنین نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه مدیران با سابقه مهارت‌های انسانی بر عملکرد شغلی مدیران تاثیر معنا دار دارد(05/_>{L P L}و91/6 156، 1{L F L}).

خلاصه ماشینی:

"نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدیران ورزشی برای اثر بخشی در انجام وظایف و تحت تاثیر قرار دادن رفتارهای مجموعه نیروهای انسانی به ترتیب اولویت به مهارتهایی همچون برقراری امنیت شغلی برای زیردستان، مهارت حل اختلاف و تضاد بین کار کنان تحت سرپرستی، سخنرانی و فن بیان نیاز دارد. کاتز 2 (1974)می‌گوید این مهارت در کیفیتی است که مدیر قادر باشد سرپرستان مافوق، هم ردیفان، زیر دستان و مشتریان را درک کند و نظرات و توقعات آنها را درباره خود تشخیص دهد و سرانجام در نحوه رفتار مدیر، تجسم یابد(سالطانی، 1377)رابرت و همکاران 3 (2004)معتقدند که مدیریت موثر بر منابع انسانی و توسعه توانایی‌های افراد با توجه به نیازهای سازمان و همچنین وجود یک سیستم پاسخگوی اصولی درون سازمانی از عوامل کلیدی رشد سازمان می‌باشد. اگر بپذیریم که توسعه و بهبود مهارتهای انسانی برای مدیران ورزشی اهمیت دارد آنگاه می‌پرسیم که آنها برای برقراری ارتباطات موثر و تاثیر گذاشتن بر رفتار دیگران به کدام شاخص‌هایی از مهارت انسانی نیاز بیشتد دارند؟ تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است. هدف کلی تحقیق این است تا با توجه به وظایف و فعالیتهای مدیران ورزشی آن دسته از شاخص‌ها و معیارهایی که در ارتقاء سطح مهارت انسانی مدیران ورزشی است از دیدگاه آنان مورد ارزیابی قرار داده و درجه اولویت هر یک از شاخص‌ها تعیین شود. بحث و بررسی: برای مدیران ورزشی، مهارت انسانی حیاتی ترین و موثرترین مهارتها در هر سطح تلقی می‌شود توانایی و قدرت نفوذ مدیر در مجموعه نیروهای انسانی، ایجاد انگیزه در آنان و انجام کار موثر در سازمان به چگونگی استفاده از مهارت‌های انسانی بستگی دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.