Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه کمال گرایی و حرمت خود در دانش آموزان پیش دانشگاهی

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 21 تا 30)

کلیدواژه ها :

دانش‌آموز ،کمال‌گرایی مثبت ،کمال‌گرایی منفی ،حرمت‌خود

کلید واژه های ماشینی : حرمت‌خود، مقیاس حرمت‌خود کوپر اسمیت، کمال‌گرایی، مقیاس کمال‌گرایی مثبت و منفی، کمال‌گرایی مثبت و منفی، دانش‌آموزان، حرمت‌خود همبستگی مثبت معنادار، حرمت‌خود همبستگی منفی معنادار، رابطه کمال‌گرایی مثبت و منفی، کمال‌گرایی منفی و حرمت‌خود

در این پژوهش،رابطه کمال‌گرایی و حرمت‌خود در دانش‌آموزان بررسی شده است.هدف اصلی پژوهش،مطالعهء نوع رابطه کمال‌گرایی مثبت و منفی با خرمت خود در دانش‌آموزان بود.یکصد و هشتاد دانش‌آموز و دیپلمهء پیش‌دانشگاهی(90 دختر و 90 پسر)به تعداد مساوی از رشته‌های علوم انسانی،علوم تجربی و ریاضی دراین پژوهش‌ شرکت کردند.از آزمودنیها خواسته شد مقیاس کمال‌گرایی‌ مثبت و منفی و مقیاس حرمت‌خود کوپر اسمیت را تکمیل‌ کنند.برای تحلیل داده‌های پژوش،از شاخصها و روشهای‌ آماری شامل فراوانی،درصد،میانگین،انحراف معیار،تحلیل‌ واریانس،ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین کمال‌گرایی مثبت و حرمت‌خود همبستگی مثبت معنادار و بین کمال‌گرایی منفی و حرمت‌خود همبستگی منفی معنادار وجود دارد.کمال‌گرایی‌ مثبت از طریق تقویت احساس«شایستگی شخصی»و «پذیرش خویشتن»با افزایش سطح حرمت‌خود در ارتباط قرار می‌گیرد و کمال‌گرایی منفی از طریق تضعیف احساس‌ «شایستگی شخصی»و«پذیرش خویشتن»و نیز از طریق‌ تشکیل یا تشدید اختلالهای روانشناختی شامل افسردگی، اضطراب و مشکلات شخصیتی و بین شخصی با کاهش سطح‌ حرمت‌خود مرتبط می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش، ابتدا نتایج تحلیل واریانس دو راهه برای مقایسهء دانش‌آموزان دختر و پسر در سه رشتهءعلوم انسانی، تجربی و ریاضی برحسب نمره‌های کمال‌گرایی مثبت‌ و منفی و حرمت‌خود بررسی شد. جدول 1:میانگین و انحراف معیار نمره‌های کمال‌گرایی مثبت،کمال‌گرایی منفی و حرمت‌خود دانش‌آموزان (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 2:نتایج تحلیل واریانس دو راهه برای مقایسهء دانش‌آموزان دختر و پسر سه رشتهء تحصیلی علوم‌ انسانی،تجربی و ریاضی برحسب متغیرهای کمال‌گرایی مثبت و منفی و حرمت‌خود (به تصویر صفحه مراجعه شود) به همین دلیل،ابتدا ضرایب همبستگی متغیرهای‌ پژوهش برای دانش‌آموزان دختر و پسر هر سه رشتهء تحصیلی،روی هم انجام شد. سپس،رابطهءکمال‌گرایی مثبت‌ ومنفی به عنوان متغیرهای پیش‌بینی و حرمت‌خود جدول 3:ضرایب همبستگی بین نمره‌های آزمودنیها در مقیاس کمال‌گرایی مثبت و منفی با حرمت‌خود (به تصویر صفحه مراجعه شود) به عنوان متغیر ملاک در معادلهء رگرسیون تحلیل شد. جدول 4:خلاصهء مدل رگرسیون،تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون حرمت‌خود بر کمال‌گرایی مثبت و منفی دانش‌آموزان (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و تفسیر نتایج پژوهش نشان داد که بین کمال‌گرایی مثبت و حرمت‌خود دانش‌آموزان،همبستگی مثبت معنادار و بین کمال‌گرایی منفی و حرمت‌خود دانش‌آموزان، همبستگی منفی معنادار وجود دارد. این نتایج با آن‌ دسته از یافته‌های پژوهشی که در آنها وجود رابطه‌ای‌ مشابه بین متغیرهای فوق تأیید شده است(اسلنی و همکاران،2001؛بلت،1995؛برنز،1980؛پارکر، 41997رایس،اشبی و اسلنی،1998؛هماچک، 1978)،در هر دو زمینهء کمال‌گرایی مثبت و منفی مطابقت می‌کند؛اما با دسته‌ای دیگر از یافته‌ها که در آنها چنین رابطه‌ای بین کمال‌گرایی مثبت و حرمت‌خود تأیید نشده است(آکوردینو،آکوردینو و اسلنی،2002؛کمپل و دی‌پائلو،2002؛وهس و همکاران،1999)،مطافقت ندارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.