Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر موسیقی ارف در بهبود ساخت دهی زمانی (ضرب آهنگ)

نویسنده:

ISC (15 صفحه - از 119 تا 133)

کلیدواژه ها :

ارف ،ضرب‌آهنگ ،ساخت‌دهی زمانی ،سرعت ارتجالی ،ضرب‌آهنگ شنیداری ،بازپدیدآوری دیداری

کلید واژه های ماشینی : موسیقی، ضرب‌آهنگی، تأثیر موسیقی ارف در بهبود، بازپدیدآوری ساختهای ضرب‌آهنگی، آموزش موسیقی، بازپدیدآوری ساختهای ضرب‌آهنگی دیداری، کودکان، بازپدیدآوری ساختهای ضرب‌آهنگی شنیداری، آموزش، آزمون

تأثیر موسیقی ارف در بهبود ساختهای ضرب‌آهنگی در دختران 11-6 سال شهر تهران در این پژوهش بررسی شده‌ است.از بین دانش آموزانی که در کلاسهای آموزش موسیقی‌ نام‌نویسی کرده بودند،42 نفر برای گروه آزمایش انتخاب و بر اساس سن تحول یافتگی عقلی با استغاده از آزمون آدمک‌ رنگی با همان تعداد از آزمودنی در گروه کنترل همتا شدند. آزمون ضرب‌آهنگی استامباک در سه بخش سرعت ارتجالی‌ ضربه‌ها،بازپدیدآوری دیداری پیش از آموزش موسیقی و سه ماه پس از ان به هر دو گروه ارائه شد.تحلیل داده‌ها نشان داد:(1)در حالی که تفاوت معناداری در کاهش سرعت‌ ارتجالی وجود نداشت اما بهبود نظم‌دهی به ضربه‌ها در آزمودنیهای گروه آزمایش مشاهده شد.(2)مقایسه نتایج دو گروه در بازپدیدآوری شنیداری به نتایج معنادار منجر نشد. (3)رمزگرایی دانش آموزانی که آموزش موسیقی دریافت‌ کرده بودند بهبود بیشتری را نشان داد و بازپدیدآوری‌ ساختهای ضرب‌آهنگی فقط در گروه سنی 11-10 سال قابل مشاهده‌ است.

خلاصه ماشینی:

"پرسشهای طرح شده در مطالعه حاضر با در نظر داشتن این نکته که در قلمرو موضوع مورد بررسی‌ یک پژوهش مدون انجام نشده است عبارتند از: آیا موسیقی ارف در بهبود سرعت و نظم‌ ضرب‌آهنگ ارتجالی دختران 6 تا 11 ساله اثر دارد؟ آیا می‌توان تأثیر موسیقی ارف را در بازپدیدآوری‌ ضرب‌آهنگ شنیداری دختران 6 تا 11 ساله مشاهده کرد؟ آیا موسیقی ارف در بهبود فرایند درک رمزگرایی‌ و بازپدیدآوری ضرب‌آهنگ دیداری در این گروه مؤثر است؟روش جامه آماری از کلیه دانش‌آموزان دختر 6 تا 11 ساله‌ شهر تهران تشکیل شده است. جدول 4:نتایج آزمون فریدمن برای مقایسه ساختهای ضرب‌آهنگی شنیداری (به تصویر صفحه مراجعه شود) آیا می‌توان با اطمینان تفاوتهای معنادار را به تاثیر آموزش موسیقی در این سن نسبت داد؟برای پاسخ‌ به این سؤال تفاضل تعداد شکستها در بازپدیدآوری‌ ساختهای پس آزمون و پیش آزمون محاسبه و این‌ تفاضل با استفاده از آزمون ویلکاسون بین دو گروه‌ مقایسه شد. جدول 8:نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه بازپدیدآوری ساختهای ضرب‌آهنگی دیداری (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج منعکس شده در جدول 8 نشان می‌دهد که‌ تفاوت گروههای‌آزمایش و کنترل،از نظر تفاضل‌ تعداد شکستها در بازپدیدآوری ساختهای پیش آزمون‌ و پس آزمون فقط در گروه 11-10 سال معنادار است. اگرچه می‌توان در هر دو گروه،عامل تحول یافتگی را در منظم شدن ضربه‌های‌ ارتجالی مشاهده کرد که این خود تأییدی بر نتایج‌ استامباک مبنی بر منظم‌تر شدن ضربه‌ها پس از 8 سالگی است اما مطالعه حاضر نشان می‌دهد که‌ آموزش موسیقی نظم بیشتری را در ضربه‌های ارتجالی‌ گروه آزمایش ایجاد کرده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.